Pravidla slušného chování: přečtěte si všechny nuance

Moje povolání mě nutí neustále si uvědomovat události a učit se něco nového. Rád se učím a rozvíjím.

Rozhodčí – Margarita Lopukhova

Rodinný psycholog. 8 let zachraňuji “rodinné buňky” před rozpadem. Pomáhám párům znovu získat lásku a porozumění.

Pan Bean v kavárně

Dobré mravy jsou nedílnou součástí naší kultury a společenského života. Definují normy chování ve společnosti a pomáhají udržovat respektující vztahy mezi lidmi.

Bez ohledu na to, kde se nacházíme a s kým komunikujeme, dodržování pravidel slušného chování nám pomáhá projevovat úctu a zdvořilost vůči ostatním a demonstrovat naši kulturu a vzdělání.

V tomto článku se podíváme na to, jaká jsou pravidla slušného chování, jaké základní zásady zahrnují a jak je dodržovat v běžném životě.

Co je etiketa

Etiketa je systém pravidel a norem, které určují formy chování, komunikace a vzhledu stanovené společností. Tato pravidla většinou souvisí se sociálním postavením, pohlavím, věkem, místem a situací, ve které se člověk nachází.

Jednou z hlavních zásad etikety je respekt k druhým lidem a udržování přátelských vztahů s nimi. Dodržování etikety pomáhá navazovat kontakty, vyhýbat se konfliktům a problémům v komunikaci.

Některá pravidla etikety se týkají vzhledu, jako jsou pravidla pro oblečení, účes, make-up a boty. Mohou se lišit v závislosti na situaci: obchodní jednání, párty, svatba atd.

Další pravidla etikety se týkají chování, jako je znalost pravidel konverzace u stolu, pravidla etikety v kanceláři nebo pravidla etikety při setkání s cizími lidmi. Je důležité si uvědomit, že etiketa nezahrnuje přísná pravidla, která je nutné doslova dodržovat vždy a všude.

Tato pravidla jsou navržena tak, aby nám pomohla efektivněji a kulturněji komunikovat ve společnosti. Dodržování pravidel etikety vám pomůže projevit úctu k ostatním a ukázat svou kulturu a vzdělání.

Pravidla slušného chování na veřejném místě

Dodržování pravidel slušného chování je projevem vaší kultury a dobrých mravů a ​​také projevem úcty k ostatním.

 • Sledujte hlasitost svého hlasu.

Když mluvíte s ostatními lidmi, mluvte tichým, ale jasným tónem. Nekřičte ani nešeptejte, aby vás všichni slyšeli, ale nikdo necítil nepohodlí.

 • Nepřerušujte ostatní při hovoru.

Nechte druhého dokončit svou myšlenku, než začnete mluvit. Ukažte respekt k názorům druhých.

 • Usmívejte se a buďte přátelští.

Zdvořilá komunikace je známkou dobrých mravů. Při pozdravu nebo sbohem se usmívejte, projevujte zájem o konverzaci a buďte přátelští.

 • Nepoužívejte drsná slova a nepoužívejte obscénní jazyk.

Snažte se vyhýbat hrubým a obscénním výrazům na veřejných místech. To může ostatním způsobit potíže a nepohodlí.

Pokud jste na ulici, v obchodě nebo na jakémkoli jiném veřejném místě, dejte přednost starším lidem, ženám s dětmi a osobám se zdravotním postižením.

Pokud je na ulici nebo ve veřejné dopravě hodně lidí, snažte se nezabírat příliš mnoho místa. Nechte prostor pro ostatní lidi.

 • Nejezte a nepijte na veřejných místech, kde je to zakázáno.

Na některých místech, jako jsou muzea, divadla nebo knihovny, je jídlo a pití zakázáno. Dodržujte pravidla a neporušujte je.

 • Udržujte věci čisté a uklizené.
READ
Jednoduché cvičení na zmírnění úzkosti!

Buďte ohleduplní ke svému okolí a nenuťte ostatní, aby po vás uklízeli. Vyhoďte odpadky do odpadkových košů a nezanechejte po sobě žádné stopy.

 • Sledujte svůj vzhled.

Na veřejných místech sledujte svůj vzhled. Oblečení by mělo být úhledné a čisté, boty by měly být pohodlné a vhodné pro místo, kde se nacházíte.

  Nepoužívejte svůj mobilní telefon během schůzek nebo konverzací.

Pokud jste na obchodní schůzce, restauraci nebo jiné společenské akci, nepoužívejte svůj mobilní telefon. To může vést ke zhoršení pozornosti a ovlivnit kvalitu komunikace.

 • Neporušujte rozkaz.

Pokud musíte čekat ve frontě, nesnažte se dostat dovnitř, buďte trpěliví a počkejte, až na vás přijde řada.

 • V případě potřeby poskytněte pomoc.

Pokud vidíte, že někdo potřebuje pomoc, neprocházejte kolem, poskytněte pomoc, pokud je to ve vašich silách.

 • Nedělejte hluk a nepobíhejte na veřejných místech.

Na některých místech, jako jsou muzea, knihovny a divadla, je hluk a běhání zakázáno. Dodržujte pravidla a neporušujte je.

 • Buďte ohleduplní k ostatním.

Sledujte své chování a komunikaci, abyste nenarušili pohodlí lidí kolem sebe.

Pokud vám někdo pomohl, nezapomeňte mu za to poděkovat. To ukazuje respekt k ostatním a pomůže udržovat přátelské vztahy.

Pravidla slušného chování v restauraci, kavárně, u stolu

Tato pravidla slušného chování v restauraci nebo kavárně vám pomohou projevit úctu k ostatním a chovat se u stolu důstojně. Dodržujte tato pravidla a v očích ostatních budete vypadat kultivovaněji.

Pokud jste si domluvili schůzku v restauraci nebo kavárně, snažte se přijít včas. Pokud nemůžete dorazit včas, upozorněte své společníky předem.

 • Na stole ponechte pouze nezbytné věci.

Nepokládejte na stůl svůj mobilní telefon, klíče, peněženku nebo jiné osobní věci, abyste nezabírali místo a neodváděli pozornost ostatních od komunikace.

 • Nemluv s plnou pusou.

Pokud jíte, dožvýkejte a spolkněte jídlo, než začnete mluvit. Nikdy nemluv s plnou pusou, je to neslušné.

 • Nemluvte nahlas a nedělejte hluk.

Snažte se mluvit tichým a jasným hlasem, abyste nerušili ostatní hosty. Nedělejte hluk, neházejte příbory ani jimi nebouchejte do stolu.

 • Používejte příbory správně.

Dodržujte správnou etiketu a správně používejte příbory. Například nikdy nepokládejte vidlici hroty nahoru, když se nepoužívá.

 • Neberte sousto jídla.

Pomocí vidličky naberte tolik jídla, kolik si pohodlně vložíte do úst. Nejezte sousto jídla, abyste se neudusili a nezpůsobili potíže ostatním.

Pokud máte jídlo zaseknuté v zubech, použijte dentální nit nebo párátko. Nikdy nevybírejte jídlo ze zubů nebo zubů rukama nebo jazykem, když sedíte přímo u stolu. Udělejte to v soukromí toalety.

 • Nežvýkejte žvýkačku v restauraci nebo kavárně.

Žvýkání žvýkačky v restauraci nebo kavárně je nepřijatelné. To může způsobit potíže a narušit celkovou atmosféru.

 • Nečekejte, až vám bude podáváno jídlo nebo pití.

Snažte se nenutit ostatní čekat, než dokončíte výběr jídla nebo nápoje. Pokud si nemůžete vybrat, požádejte o pomoc číšníka, abyste nezdržovali ostatní.

 • Nezapomeňte na tipy.
READ
Jak může dívka dosáhnout stříkání a jak se naučit techniku ​​stříkání?

Pokud jste s obsluhou spokojeni, zanechte číšníkovi spropitné. Obvykle se jedná o 10-15% z částky objednávky. Je to projev úcty a vděčnosti za dobré služby.

Pravidla chování v MHD

Pravidla chování v MHD vám pomohou chovat se ohleduplně k ostatním a nenarušovat veřejný pořádek. Pamatujte, že vaše jednání může ovlivnit pohodlí a bezpečnost ostatních cestujících, proto dodržujte tato pravidla a chovejte se s respektem k ostatním.

 • Věnujte svůj prostor těm, kteří ho potřebují.

Pokud jedete MHD, dejte přednost starším lidem, těhotným ženám, osobám se zdravotním postižením a malým dětem. Je to projev úcty a zájmu o druhé.

 • Nestůjte v uličce.

Snažte se ihned po vstupu do přepravy zaujmout místo, abyste nerušili ostatní cestující. Nestůjte na chodníku, mohlo by to bránit pohybu a vytvářet nebezpečí.

Při používání veřejné dopravy se snažte mluvit tichým, ale jasným hlasem, abyste nerušili ostatní. Nekřičte ani nešeptejte, aby vás všichni slyšeli, ale nikdo necítil nepohodlí.

 • Udržuj to čisté.

Buďte ohleduplní ke svému okolí a nenuťte ostatní, aby po vás uklízeli. Odpadky házejte do speciálních kontejnerů a nezanechávejte po nich žádné stopy.

 • Dodržujte bezpečnostní pravidla.

Nikdy se nepokoušejte vystoupit z jedoucího vozidla nebo nastoupit, když se již rozjelo. Dodržujte pravidla a pokyny řidiče.

 • Nemluvte nahlas do mobilu.

Pokud potřebujete v MHD telefonovat, mluvte polohlasem a nerušte ostatní cestující. Pokud je to možné, používejte sluchátka.

 • Nezabere příliš mnoho místa.

Snažte se nezabírat příliš mnoho místa, zvláště pokud je doprava přeplněná. Sledujte své věci a nenechávejte je na dalším místě.

 • Nejezte a nepijte ve veřejné dopravě.

Ve většině veřejné dopravy je jídlo a pití zakázáno. Snažte se toto pravidlo dodržovat a nevytvářejte problémy ostatním.

 • Neseďte na sedadle s připevněnou cedulí „Vyhrazeno“.

Pokud je na sedadle ve veřejné dopravě připevněno označení „Rezervováno“, nesedejte na toto sedadlo. Může být vyhrazen pro cestující se zdravotním postižením, těhotné ženy atd.

 • Pohybujte se klidně a opatrně.

Snažte se pohybovat po kabině klidně a opatrně, abyste nerušili ostatní cestující. Pokud potřebujete jít k východu, pokračujte k němu předem, abyste nerušili ostatní.

Pravidla slušného chování na večírku

Pravidla slušného chování při návštěvě vám pomohou projevit úctu a vděčnost svým hostitelům.

Snažte se přijít včas nebo o něco dříve. Pokud se zdržíte, nezapomeňte o zpoždění informovat své hostitele.

Při vstupu do domu nezapomeňte svým majitelům poblahopřát k svátku nebo události, pro kterou uspořádali párty. A nezapomeňte jim poděkovat za pozvání.

Pokud vás hostitelé požádají, abyste si sundali boty, udělejte to. Projevíte tak úctu k domu a jeho čistotě.

 • Nezapomeňte na dárek.

Pokud přijedete na návštěvu na dovolenou, nezapomeňte přinést dárek. Pro majitele to může být něco symbolického nebo užitečného.

 • Respektujte soukromí svých hostitelů.

Pokud přijedete na návštěvu, respektujte osobní prostor a soukromí svých hostitelů. Nelezte jim do věcí a neobtěžujte je otázkami.

 • Buďte opatrní s majetkem vlastníků.
READ
Po narození dítěte se vztah s manželem zhoršil: proč a co dělat

Pokud používáte něco z majetku majitelů, buďte opatrní a opatrní. Nezanechávejte stopy, nerozbíjejte a nekazte věci.

 • Nabídněte svou pomoc.

Pokud vidíte, že vaši majitelé potřebují pomoc, nabídněte ji. Můžete například nabídnout pomoc s vařením nebo úklidem.

 • Nejezte a nepijte příliš mnoho.

Pokud jste pozváni na večeři, nejezte a nepijte příliš mnoho. Umírněnost v jídle a pití je projevem úcty k vašim majitelům a pomáhá udržovat dobrou náladu.

 • Nekritizujte ani nehodnoťte pokrmy.

Nikdy nekritizujte ani nehodnoťte jídlo, které vám na večírku naservírujete. To může majitele urazit a vytvořit nepříjemnou atmosféru. Pokud vám něco nechutná, tento produkt prostě nemůžete jíst.

 • Poděkujte za večer.

Před odjezdem nezapomeňte hostitelům poděkovat za večer a čas strávený v jejich společnosti. Budou rádi, když uslyší milá slova.

Pravidla slušného chování na internetu

Nezapomeňte, že dobré mravy platí nejen v reálném životě, ale i na internetu. Snažte se je neporušovat a neurážet ostatní uživatele.

 • Používejte správné formy komunikace.

Používejte správné formy komunikace v závislosti na situaci a typu komunikace. Nepoužívejte například příliš osobní formy oslovování s cizími lidmi nebo v profesní korespondenci.

 • Neurážejte ostatní uživatele.

Nikdy neurážejte ostatní uživatele internetu, bez ohledu na to, zda s jejich názorem souhlasíte nebo ne. Pamatujte, že každý má právo na svůj názor.

 • Respektujte práva na soukromí ostatních.

Respektujte práva na soukromí ostatních uživatelů internetu. Nikdy nezveřejňujte jejich osobní údaje bez jejich svolení.

Nikdy nekradejte obsah jiných uživatelů internetu, bez ohledu na to, jak moc se vám obsah líbí. Respektujte autorská a vlastnická práva.

 • Buďte zdvořilí a kompetentní.

Snažte se být ve svých komentářích a zprávách zdvořilí a inteligentní. To pomůže vyhnout se nedorozuměním a konfliktům.

 • Nespamujte ani nezahlcujte.

Nikdy spamujte a nezahlcujte na fórech nebo v komentářích. To o vás může vytvořit negativní dojem a vést k zablokování vašeho účtu.

 • Nedělejte obscénní nebo urážlivé návrhy.

Nikdy nedávejte na internetu obscénní nebo urážlivé nabídky. To může vést k vážným následkům, včetně trestního stíhání.

 • Buďte opatrní na sociálních sítích.

Buďte opatrní na sociálních sítích a nezveřejňujte nic, co by vám nebo ostatním mohlo ublížit. Nedělejte ostrá prohlášení ani nevyjadřujte extrémní názory, pokud to není nutné.

10 pravidel slušného chování, která by měl znát každý

Dochvilnost

“Přesnost – zdvořilost králů”, je rčení známé všem.

Jak důležité je být dochvilný?

V některých kulturách může být člověk jako celek posuzován podle toho, jak respektuje čas ostatních.

Zvyk dělat vše včas odráží svědomitost v charakteru člověka, jeho schopnost převzít odpovědnost, spolehlivost, přesnost v podnikání.

Je charakteristické, že samotné slovo „dochvilnost“ pochází z latinského punctum – „bod“.

Člověk ví, jak jít za svými cíli, berte svůj drahocenný čas vážně.

Pravidlo č. 2: ČISTOTA

1.jpg

Psychologové říkají, že čím čistější je váš dům, tím méně skandálů bude.

Toto tvrzení samozřejmě platí v případě, kdy láska k pořádku nejde do extrémů.

READ
Co dělat, když váš manžel začne být otravný – rada psychologa

„Čistota je sestrou božství,“ každý člověk si může vypěstovat tento užitečný zvyk, který nám pomáhá žít vědoměji a organizovaněji.

Psychologové říkají, že úklid domu se může stát jakousi „terapií“Smytím všech nečistot zároveň vymeteme všechny odpadky z naší mysli. Jedná se o velmi levný, praktický a osvědčený způsob, jak se osvobodit od negativních myšlenek a pocitů.

Kromě výše uvedeného je důležitým aspektem tohoto zvyku i schopnost udržovat pořádek všude (nejen u vás doma).

Kultivovaný člověk nezapomíná na existenci odpadkových košů, dodržuje pravidla čistoty na veřejných prostranstvích, na svém pracovišti udržuje pořádek. Čistota je pro něj projevem úcty k lidem kolem něj.

Jak spolu mluvíme po telefonu?

2.jpg

Jak často používáme mobilní telefon? Mnozí odpoví: “Velmi často!”

Ale jak často přemýšlíme o tom, jak „zníme“ a jak vědomě mluvíme? Kolik kritiky, jízlivých prohlášení, slangu nebo obscénních výrazů je v našem projevu?

Psychologové doporučují věnovat tomu pozornost. Naše řeč je určitým programováním reality. Slova jsou hmotná a již zaujala své místo v matrici událostí naší budoucnosti.

Kromě toho byste měli věnovat pozornost tomu, jak hlasitě telefonujete a zda to obtěžuje lidi kolem vás.

Hlasité telefonování na veřejném místě je známkou špatného chování. Zpravidla to u ostatních způsobuje podráždění – nikdo není povinen poslouchat všechny vzestupy a pády vašeho života.

Naučit se smát

3.jpg

Aby náš smích ostatním nepřipomínal koňský řev, je třeba věnovat čas tomu, abychom se naučili půvabně se smát.

Psychologové doporučují udělat 200-300 úsměvů denněMůžete cvičit před zrcadlem. Je také nutné pravidelně nahrávat váš smích na hlasový záznamník.

Na začátku bude třeba vyvinout úsilívědomě sledovat hlasitost a melodii vašeho smíchu, ale později se to stane zcela přirozeným zvykem a dalším zvýrazněním vaší osobnosti.

Udržujte svůj osobní život pod zámkem

4.jpg

Stalo se módou zveřejňovat velmi osobní věci, jako jsou rodinné fotografie nebo videa na sociálních sítích.

Psychologové tuto touhu lidí inzerovat svůj osobní život nazývají známkou méněcennosti a potřeby neustálého sebepotvrzení.

Já a elfí věž!“, „Já a pyramidy!“, „Moje žena je v Berlíně! “- jak jsem v pohodě!

Jen málo lidí přemýšlí o tom, kolik závisti může u druhých způsobit upřímná demonstrace vlastního života. Jen ti lidé s nejlepšími úmysly zažívají radost, když vidí úspěch ostatních.

Psycholog Vadim Kurkin tvrdí, že závist druhých se objevuje pouze tehdy, když se my sami chováme určitým způsobem: Žárlíme na sebe, jsme příliš hrdí na své úspěchy a příliš o nich mluvíme, díváme se na lidi svrchu nebo plýtváme energií, vnucováním svých názorů ostatním.

Tvrdí, že nejlepší způsob, jak se chránit před závistí, je zvýšit povědomí, pracovat s posilováním osobních hranic.

Je tedy lepší mluvit méně o nuancích našeho osobního života, zachováme si tak své tajemství a nestaneme se předmětem závisti a pomluv.

READ
Ovlivňuje žena muže a jak moc?

Naučit se pozorně naslouchat

5.jpg

Schopnost poslouchat až do konce bez přerušenívelmi důležité pro budování jakéhokoli vztahu.

Psychologové říkají, že tato kvalita zaručuje, že budete považováni za dobrého konverzačního pracovníka.

Pozorný posluchač se snaží pochopit, co mu chce partner sdělit. Není pokrytec – je pro něj opravdu důležité „slyšet“ a pak také upřímně a přiměřeně reagovat.

Známe pravidla pohostinnosti

6.jpg

Podle etikety, když k nám přijde host, byť nečekaný, měli bychom ho srdečně pozdravit, nabídnout mu posezení a pohostit ho alespoň šálkem čaje.

Pokud jsou očekáváni hosté, je potřeba si vše předem připravit na jejich příjezd.

Hlavní myšlenkou je věnovat svému hostu maximální pozornost, neudělat mu ostudu a vytvořit lehkou, uvolněnou atmosféru.

Caesar řekl: “Nemůžete urazit hosta.” Váš host by se měl cítit volně, uvolněně a pohodlně.

Známe pravidla chování u stolu

7.jpg

Pro mnoho lidí je etiketa u stolu nudné téma. Když se však ocitnete v sekulární společnosti nebo jen na návštěvě, musíte dodržovat několik jednoduchých pravidel chování.

To samozřejmě nevylučuje, že tato pravidla můžeme dodržovat i doma., v kruhu rodiny nebo když jíme sami. Lidská kultura se totiž projevuje právě tehdy, když nikdo nevidí.

Neříkáme každému o našich znalostech etikety u stolu.

Při jídle nepoužíváme mobilní telefon.

Na kolena si dáme ubrousek.

Musíte sedět ne příliš blízko stolu.

Nepokládejte lokty na stůl.

Víme, jaký je účel každého příboru.

Nemluvíme s plnou pusou.

Nemusíte směřovat příbory na lidi sedící vedle vás.

Nebalancujeme na zadních nohách židle.

Chleba jíme správně – ulomením kousku přes talíř.

Správné držení těla je rovná záda.

Neolizujeme talíř, prsty.

Je nutné jíst v klidu, beze spěchu.

Není třeba foukat na horké nádobí, čaj.

U stolu nemluvíme příliš nahlas.

Je považováno za necivilizované jíst, když jeden z hostů pronáší řeč.

Pokud potřebujete odejít, omlouváme se.

Chování skutečného gentlemana

8.jpg

Podle etikety je pravý gentleman vždy zodpovědný za svá slova a činy.

Nikdy si nedovolí mluvit sprostě na ženu.

S pomocí ponižování a arogance se nedává za pravdu.

Je stručný.

Vyhýbá se pedantství.

Nikdy se nesnaží hrát ve společnosti roli šaška.

K něžnému pohlaví je vždy zdvořilý.

Nerad se chlubí.

Nerad je pokrytecký a předstírá.

Je ušlechtilý.

Je to vždy rytíř.

Chování skutečné dámy

9.jpg

Podle etikety se pravá dáma nikdy nechová vulgárně.

Nedovolí si vyjadřovat se hrubě nebo obscénně.

Nikdy se nevnucuje ostatním.

Je taktní a ohleduplná.

Péči o druhé nepovažuje za samozřejmost. Vždy díky.

Ovládá gesta.

Vždy zůstává vzpřímená.

Je vždy zdvořilá a vstřícná.

Nikdy nezapomíná na zdrženlivost.

Není arogantní.

Smysl dodržování pravidel etikety se v žádném případě nescvrkává na to, že se člověk učí předstírat, napodobovat nějaké fiktivní obrazy.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: