Proč lidé při líbání zavírají oči: vědecký základ

Psychologové říkají, že líbání je ve vztahu velmi důležité, protože bez líbání není láska. Měli byste to dělat co nejčastěji, protože líbání je zdrojem dopaminu a ukazatelem vášně. Také vám pomohou relaxovat. Proč tedy při tak příjemném a uspokojivém procesu zavírat oči?

Proč páry při líbání zavírají oči?

Když míjíte zamilovaný pár, často se přistihnete, že se líbáte se zavřenýma očima. To vyvolává otázku, proč tomu tak je. Existuje několik hypotéz, které pomáhají tuto záhadu vyřešit. A jsou docela zajímavé a nečekané, ale s vysvětlením.

  1. Zajímavá fakta o líbání
  2. Neuvěřitelné potěšení z procesu
  3. zvědavé oči
  4. Názor ostatních
  5. Psychologie líbání

Zajímavá fakta o líbání

Pro většinu chlapců a dívek je těžké vysvětlit, proč při líbání zavírají oči. Koneckonců, ve skutečnosti neexistuje žádná logika ani vysvětlení, děje se to samo, instinktivně, ze zvyku.

Když se líbají, je scéna krásnější a jemnější, než když se líbají s otevřenýma očima. Ale jsou i jiné věci, kvůli kterým lidé při líbání zavírají oči.

Neuvěřitelné potěšení z procesu

V průběhu výzkumu vědci zjistili, že lidé zažívají dvojí potěšení při líbání se zavřenýma očima. Takže to má určitou logiku, kterou je těžké odmítnout. Mnohem lepší je totiž provést akci „ve tmě“ – což je mnoha lidmi považováno za správné a při pohledu zvenčí za něco neobvyklého.

zvědavé oči

Mnozí jsou přesvědčeni, že polibek se zavřenýma očima je tak atraktivní, protože zvenčí vypadá atraktivněji než polibek s otevřenýma očima. Je velmi těžké posoudit, zda je tato informace pravdivá či nikoli, ale přesvědčit vás o tom může pouze praxe. Nejdůležitější je neposlouchat, co říkají ostatní, nevěnovat pozornost statistikám, ale dělat to, co chcete dělat tady a teď. Pokud rádi líbáte svého partnera s otevřenýma očima, pak nezáleží na tom, zda je to krásné nebo ne.

Názor ostatních

Asi každého zajímá, co říkají ostatní. Vlivnější jedinci se nebudou ptát, proč by měli zavírat oči, udělají to jen proto, že někdo řekl, že je to správné. Zavírání očí je totiž obvykle automatické, nevědomé a těžko ovladatelné. Má tedy smysl poslouchat rady ostatních, když víte, co vám přináší větší potěšení?

V každém případě si můžete poslechnout názory zkušenějších, ale výběr si musíte udělat sami, na základě svých osobních preferencí.

Psychologie líbání

Psychologové říkají, že lidé zavírají oči, aby prožívali pozitivní emoce a prožívali události intenzivněji. Při líbání se do krve vyplavují hormony endorfin a adrenalin, které jsou zodpovědné za příjemné pocity.

READ
Jaký je rozdíl mezi předmětem a předmětem konfliktu?

Jaké další důvody jsou uvedeny:

  1. Lidská psychika je navržena tak, že pokud vypnete jeden ze smyslů a vyloučíte některé z vnějších podnětů, zbývající smysly začnou více pracovat. To znamená, že když člověk zavře oči, jsou ze zóny vizuálního vnímání vyloučeny vnější faktory, díky nimž jsou chutě a vůně, doteky pociťovány jasněji a zvuky jsou slyšet ostřeji. Tento jev zaznamenává mnoho, zejména nevidomých lidí, kteří slyší mnohem lépe než vidící lidé.
  2. Na tuto otázku lze také odpovědět odlišně tím, že se o pomoc obrátíte na psychologii. Předpokládá se, že zamilovaní a romantičtí lidé dávají přednost líbání se zavřenýma očima a využívají svou představivost ke zvýšení potěšení.
  3. Občas dochází ke ztrátě zraku reflexně. V okamžiku zavření očí člověk mimovolně uvolní svaly a naladí se na odpočinek. Polibek je často předehrou k intimitě, pro člověka je snazší se naladit na sex a plně si tento proces užít se zavřenýma očima.

Psychologové charakterizují lidi, kteří rádi líbají svého partnera se zavřenýma očima, jako rovné a střízlivé. Tito lidé nejsou v rozpacích, že objekt obdivu vypadá osobně zkresleně a trochu směšně, ale více je zajímá kontrola nad sebou samými a nad situací jako celkem.

Ve filologii, nauce o líbání, se váhání zavřít oči během polibku často vysvětluje zvědavostí. Člověk chce svého partnera lépe poznat a dělá to tak, že se dívá na líbajícího a pozoruje emoce na jeho tváři. Voyeurismus lze navíc nazvat instinktem, který je vrozený téměř každému člověku.

V každém případě se člověk musí sám rozhodnout, jak se cítí o polibku svého partnera. Pokud se ti při líbání automaticky zavírají oči, proč se nutit je otevírat, když někdo říká, že to bude lepší. Měli byste používat pouze své vlastní názory, pocity a dojmy.

Chemie polibku

Abyste pochopili, proč lidé při líbání zavírají oči, musíte vědět, co je polibek. Jak víte, existují různé polibky, například mezi dítětem a rodičem, polibek nese význam péče, rodičovské lásky. Polibek mezi párem, jako je muž a žena, vyjadřuje náklonnost, lásku a náklonnost.

READ
Japonské sexuální perverze: je dokonce těžké si to představit!

Navzdory různým typům polibků jsou však všechny spojeny s chemickými procesy v těle. Vědci provedli několik studií samotného procesu líbání. Během studie byli vědci schopni určit, že při líbání lidské tělo produkuje hormony, jako je serotonin, oxytocin a adrenalin.

Serotonin, takzvaný „hormon štěstí“, poskytuje euforické pocity, oxytocin je zodpovědný za lásku a náklonnost a adrenalin stimuluje kardiovaskulární systém a tím předchází riziku srdečních onemocnění.

Chemické procesy probíhající v lidském těle během polibku zlepšují jeho fyzickou kondici a mají uklidňující účinek. Vědci také podotýkají, že takový blízký kontakt, jakým je polibek, člověka emocionálně stabilizuje a odstraňuje pocity úzkosti, nervozity a neklidu, což má pozitivní vliv na psychiku a mozkovou činnost.

Psychologie polibku

Psychologové se pokusili odpovědět na tuto otázku: „Proč lidé zavírají oči, když se líbají? Odborníci tvrdí, že při líbání je zapojen celý lidský nervový systém. Při líbání je prostřednictvím nervových spojení v mozku vysílán jakýsi „příkaz“, který člověka nutí nereagovat na vnější podněty, aby se zcela uvolnil a užil si proces.

Proto, když pár při líbání zavře oči, tělo se dostane do stavu klidu, což napomáhá tomu, aby byl polibek skutečně příjemný.

Psychologové navíc tvrdí, že lidé s melancholickým temperamentem a romantickými povahami při líbání častěji zavírají oči. Zavíráním očí se tito lidé k partnerovi upřímně vztahují a snaží se mu intimní kontakt co nejvíce zpříjemnit.

Stojí za zmínku, že mezi psychology existují různé názory na to, proč lidé při líbání zavírají oči. Podle tohoto názoru mají lidé, kteří se líbají se zavřenýma očima, důvěrný a intimní vztah, ve kterém se navzájem cítí na neviditelné úrovni.

Další důvody, proč líbající zavírají oči

Existuje několik dalších důvodů, proč lidé při líbání zavírají oči:

Každý člověk má od narození reflexy, které jsou vlastní přírodě samotné. Když například položíte prst na rozpálenou žehličku, člověk jej reflexivně odtáhne. Proto, když se líbáte, v těle se spustí reflex, díky kterému člověk „automaticky“ zavře oči.

Stává se, že všechny akce, které podporují relaxaci, jsou spojeny se zavíráním očních víček. Děje se tak proto, že když člověk zavře oči, soustředí se pouze na vjemy, které chce přijímat, a to se děje i při líbání.

READ
Jak se naučit říkat „ne“: pravidla pro kompetentní odmítnutí

Ve společnosti je již dlouho známo, že lidé, kteří přišli o zrak, slyší dvakrát lépe. Při líbání platí stejný princip. Pokud líbající zavře oči, jeho potěšení v tu chvíli zesílí téměř dvakrát!

Při líbání dochází k velmi těsnému kontaktu a pokud v tuto chvíli otevřete oči, můžete svého partnera vidět trojrozměrně. Ve skutečnosti skoro nic nevidíte, takže není třeba otevírat oči.

Psychologové se ptali lidí: „Proč přátelé zavírají oči? 78 % respondentů uvedlo, že líbání s otevřenýma očima je velmi nepříjemné, protože partner může otevřít oči a může nastat hloupá situace, která zničí kouzlo polibku. Pokud si představíte popsanou situaci, polibek se opravdu může stát nepříjemným okamžikem.

Jak vidíme, existuje mnoho teorií a variací na téma, proč lidé při líbání zavírají oči. Každý si může vybrat, co je mu nejbližší. V každém případě je polibek vždy velmi vzrušujícím a příjemným okamžikem v životě každého člověka. Neměli byste se divit, proč lidé při líbání zavírají oči, ale prostě si ten okamžik užijte.

Co říkají odborníci

Odborníci již dlouho vyjadřují svůj názor na to, proč lidé při líbání zavírají oči. Yau Che Ming byl zvláště aktivní ve svém výzkumu. Je profesorem na jednom z institutů v Singapuru. V průběhu svého výzkumu došel k určitým závěrům.

Došel k závěru, že chlapci nebo dívky zavírají oči, aby se oddělili od reality a soustředili se pouze na své pocity. Pomáhá jim také vyrovnat se s emočním stresem, který mnoho lidí v takových chvílích zažívá.

Závěr

Otázky typu, proč lidé při líbání zavírají oči, nás někdy opravdu nutí se nad tímto problémem zamyslet. Ale to nejlepší, co můžeme udělat, je zbytečně se nemučit, ale prostě si dovolit užít si příjemnou akci. Teď mluvíme o polibcích, které lidem dělají velkou radost.

Skupina psychologů provedla vědecký experiment, aby zjistila, proč lidé zavírají oči, když líbají milovanou osobu, ale ne, když se líbají s příbuzným nebo přítelem. Ukázalo se, že to bylo způsobeno úžasným psychologickým fenoménem.

Během experimentu byli dobrovolníci požádáni, aby se líbali se zavřenýma a otevřenýma očima. Jejich odpovědi a popisy jejich pocitů byly poté porovnány. Všichni odpověděli stejně: Při líbání s otevřenýma očima se zdá, že pocity z polibku „vymizí“, nejsou ostré, nejsou jasné, nejsou intimní.

READ
O čem muži mlčí: co může jejich domov prozradit o jejich vyvolené?

Ukazuje se, že vidění je analyzátor, který přenáší 90 % příchozích informací do mozku. Když vidění „funguje“, ostrost všech ostatních smyslů se snižuje. Když se člověk líbá s otevřenýma očima, neřídí se svými pocity, nesoustředí se na své vjemy, necítí blízkost a důvěru s osobou, kterou líbá.

To je důvod, proč své příbuzné líbáme rychle a s otevřenýma očima – to naznačuje, že mezi lidmi bez intimního zázemí existují formální vztahy, což je nepříjemné.

Polibky mezi milenci jsou formou intimní komunikace. Když zavřeme oči, náš mozek se zcela soustředí na jiné pocity, na „pocit“ samotného polibku. Je to akt důvěry a potěšení, koncentrace na to, co se děje v samotném těle, odvrácení pozornosti od objektu vjemu a koncentrace na vjem samotný.

Líbání se zavřenýma očima je zkrátka způsob, jak umocnit a umocnit příjemné pocity z tohoto aktu. Když máte zavřené oči, signály od ostatních analytiků jsou snadněji vnímány.

Z psychologického hlediska je to také akt důvěry a odpoutání se od partnera, což naznačuje, že osoba vstoupila do nejintimnější, nejdůvěrnější a nejdůvěryhodnější zóny pohodlí. Přátele a příbuzné do této oblasti nepouštíme a udržujeme si odstup.

Vědci zjistili, proč se lidé líbají se zavřenýma očima

MOSKVA, 21. března – RIA Novosti: Muži a ženy při líbání často zavírají oči, protože brání našemu mozku v plném zpracování hmatových vjemů, které vznikají při dotyku rtů a jejich otupení, uvádí článek publikovaný v Journal of Experimental Psychology.

„Už dlouho víme, že zaměření na pozorování něčeho nebo někoho může způsobit, že jiné objekty v našem prostředí jsou pro nás téměř neviditelné a neslyšitelné. Ukázali jsme, že to platí i pro hmat. To je důležitý výsledek, protože mnoho varovných systémů používá tento informační kanál,“ uvedla Sandra Murphy z University of London (UK), jak uvádí Daily Telegraph.

Murphy a její kolegyně Polly Dalton odhalili tajemství zavírání očí při líbání a důvod, proč mnoho lidí často necítí vibrovat telefon, když se na něco vášnivě dívají, zatímco sledují 16 studentských dobrovolníků, jak plní zrakový a hmatový úkol současně.

READ
Přechodný věk pro chlapce - od jakého věku a do jakého věku?

Návrh experimentu byl velmi jednoduchý: na obrazovce počítače se zobrazilo velké množství písmen, ze kterých měli účastníci vybrat pouze určité znaky. Návrh experimentu byl velmi jednoduchý: na obrazovce počítače se zobrazilo velké množství písmen, ze kterých měli účastníci vybrat pouze určité znaky.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: