Proč se učit konstruktivní dialog

Každý den musíme komunikovat s obrovským množstvím lidí. Může to být pěkný přátelský rozhovor nebo vážný obchodní rozhovor. Bez ohledu na situaci chcete z komunikace získat potěšení a nějaký výsledek. To je možné pouze v případě konstruktivní komunikace.

Co je to?

Konstruktivní komunikace je schopnost sdělit své myšlenky svému partnerovi objektivně, bez jakýchkoli hodnotových soudů, s respektem k pohledu někoho jiného. Jednoduše řečeno, jde o schopnost mluvit, naslouchat a hlavně slyšet svého protivníka. Zároveň je důležité zvládat své emoce, aniž byste projevovali násilnou reakci na to, co váš partner řekl.

Pokud cítíte napětí v komunikaci s ostatními a ocitáte se téměř každý den v konfliktních situacích, pak musíte být pozornější k takové kategorii, jako je kultura komunikace. Připravte se na to, že budete muset přehodnotit řadu morálních a etických hodnot a také získat některé užitečné dovednosti.

poslechové dovednosti

Co brání konstruktivní komunikaci?

Konstruktivní komunikace není tak obtížná, jak se může zdát. Aniž by si toho lidé všimli, mohou vytvářet bariéry pro smysluplný dialog. Klíčové negativní faktory v komunikaci lze popsat takto:

 • Hodnotový úsudek o situaci nebo osobě. Nikdy si nemůžete být zcela jisti, že ten druhý zcela sdílí vaše názory. Proto je důležité mluvit s fakty, aniž bychom uváděli argumenty pro nebo proti.
 • Slova označující povinnost. Říkat člověku: „Musíš. “, předem ho stavíte proti sobě. Nikdo nemá rád být podroben. Promluvte si s tím člověkem tak, aby on sám chtěl splnit vaše přání.
 • Dotěrné otázky. Pokud vám někdo nechce sdělit nějaké informace, neměli byste ho vyslýchat. To nepovede k úspěchu, ale může to způsobit vážný konflikt.
 • Diagnostika motivů chování. Nesnažte se člověka přesvědčit, že jedná určitým způsobem z nějakého konkrétního důvodu. „Bojíte se“, „žárlíš“ a další fráze, i když jsou pravdivé, mohou urazit partnera a způsobit v něm útok agrese.
 • Popírání problému. I když se vám situace zdá triviální, může mít pro vašeho partnera rozhodující význam. Respektujte zkušenosti jiných lidí.
 • Přejít na jiné téma. I když vás strašně nezajímá, o čem mluví partner, neměli byste měnit vektor konverzace. To je netaktní a urážlivé.
 • Soutěžní moment. Když lidé poslouchají o něčích úspěších a úspěších, často se snaží překonat svého partnera a demonstrovat svou nadřazenost. To člověka necharakterizuje tím nejlepším způsobem.
 • Velící tón. „Udělej“, „přines“, „řekni“ a další slova v pobídkové náladě staví partnera proti vám a vyhrocují situaci. Vše, čeho chcete od soupeře dosáhnout, musí být ve formě žádosti.

komunikační kultura

Co ještě brání konstruktivní komunikaci?

Komunikace s lidmi není vždy konstruktivní. Následující faktory se mohou stát překážkami produktivního dialogu:

 • Diskuse o minulosti. I kdyby byl problém relevantní nejdříve včera, nemá smysl se k němu vracet. Události, které nastaly, nelze změnit, ale často se stávají příčinou konfliktů. Do minulosti je možné se obrátit pouze tehdy, pokud dosavadní zkušenosti pomohou při řešení aktuálních problémů.
 • Špatný výběr partnera. Někdy člověk začne diskutovat o problematickém problému s někým, kdo v žádném případě nemůže přispět k jeho řešení. Bezmocnost partnera v této věci může být vnímána agresivně, a proto je konflikt na tomto základě nevyhnutelný.
 • Snažit se změnit ostatní. Máte-li konkrétní problém, měli byste se zaměřit na jeho vyřešení a ne na snahu změnit partnera.

Bariéry komunikace

Proč konstruktivní komunikace vždy nefunguje? Psychologie to vysvětluje existencí bariér, mezi nimiž stojí za to zvláště zdůraznit:

 • Vyhýbací se bariéra – vyhýbání se kontaktům kvůli skutečnosti, že partner může mít negativní dopad. Tento pocit může být založen jak na osobním nepřátelství, tak na objektivních faktorech.
 • Bariéra autority je spojena se skutečností, že někteří lidé mají bezpodmínečnou důvěru kvůli svému sociálnímu postavení nebo osobním vlastnostem. Všichni ostatní jsou o takovou přízeň zbaveni.
 • Fonetická bariéra je banální neschopnost vnímat řeč partnera. To může souviset s rychlostí řeči, hlasitostí, vadami řeči nebo zabarvením hlasu.
 • Sémantická bariéra souvisí se slovní zásobou, kterou mluvčí používá ve svém monologu. I když člověk mluví o vážném problému, používání slangových výrazů nebo slangových výrazů může posluchače vypnout.
 • Bariéra studu a viny vzniká z pochybností o sobě samém. Člověk se stydí vyjádřit své myšlenky, a proto s ním prostě nelze budovat konstruktivní dialog.
READ
Co dát kolegovi: nejlepší dárky pro muže a ženy

komunikace s lidmi

Jak se zbavit emočního stresu během rozhovoru?

Konstruktivní komunikace vyžaduje chladnou mysl a přehnaná emocionalita bude nevhodná. To vede ke ztrátě kontroly nad situací a vážným konfliktům. Chcete-li uvolnit napětí, můžete použít následující techniky:

 • Nebudujte obranu ani nepoužívejte útočnou taktiku. Pokud chápete, že jste nespravedlivě obviňováni, nekritizujte v reakci svého oponenta, protože to je ukázka nízké úrovně kultury. Také nemá cenu se bránit a vymlouvat se, protože je to známka slabosti. Nejrozumnějším řešením je v klidu a důkladně vysvětlit svůj názor.
 • Identifikujte zdroj negativních emocí a pokuste se jej odstranit. Je docela možné, že agrese není zaměřena konkrétně na vás, ale je spojena s nějakými vnějšími podněty. Pokuste se je vyřešit a uklidněte soupeře.
 • Ukažte otevřenost a ochotu porozumět svému partnerovi. I když je daná osoba agresivní a naštvaná, musíte prokázat svou schopnost naslouchat. Tím, že dovolíte svému protivníkovi promluvit, můžete počítat s další komunikací ve vyrovnanějších a klidnějších tónech.

Základní podmínky pro konstruktivní komunikaci

Lidský život je neoddělitelně spjat s komunikací. S jejich pomocí přenášíme a přijímáme důležité informace, řešíme problémy různého stupně důležitosti a složitosti. Abychom z interakcí s lidmi získali pouze výhody a pozitivní emoce, je nezbytná kultura komunikace. Znamená to následující:

 • Váš partner musí být vnímán jako rovnocenný. Bez ohledu na to, kdo je vyšší sociální status, kdo má správný úhel pohledu, musíte být uctiví a důstojní.
 • Musíte respektovat právo druhého člověka na jeho vlastní názor. I když to považujete za zásadně špatné, nemáte právo nutit svého partnera, aby přešel na vaši stranu.
 • Význam osobnosti a jednání partnera nelze podceňovat. To, co dělá, jsou jeho životní zkušenosti a morální hodnoty. Tyto kategorie vyžadují respekt.

rysy konstruktivní komunikace

Techniky konstruktivní komunikace: 8 pravidel

Zdá se, že co může být jednoduššího než komunikace? Od raného dětství vnímáme a reprodukujeme řeč. Aby však komunikace s lidmi byla příjemná a užitečná, musíte se řídit následujícími pravidly:

 1. Mluvte jazykem svého protivníka. Pokud se jedná o jednoduchého člověka s průměrnou úrovní vzdělání, neměli byste mu házet prach do očí složitými pojmy a sofistikovanými výrazy. A naopak. Pokud je partner o hlavu vyšší než vy, musíte se snažit vypadat slušně a neztratit se na jeho pozadí.
 2. Všemožnými způsoby zdůrazňujte svůj respekt ke svému partnerovi. To by se mělo projevovat nejen slovy, ale dokonce i gesty a mimikou.
 3. Hledejte se svým protivníkem společnou řeč. Pokud zjistíte, že máte něco společného (životní okolnosti, povahové vlastnosti atd.), bude pro vás mnohem snazší budovat dialog.
 4. Zajímejte se o problémy svého partnera. Pokud se s vámi chce o něco podělit, určitě poslouchejte.
 5. Nechte mluvit svého protivníka. I když zásadně nesouhlasíte s jeho názorem, měl by mít možnost říct, co si o tom myslí. Pak budete mít právo předložit podrobné argumenty.
 6. Použijte pravidlo „verbalizace emocí“. Řekněte, co cítíte. To uvolní napětí a umožní vytvoření důvěry.
 7. Buď konkrétní. Pokud máte možnosti, jak se ze situace dostat, určitě je předložte. Jinak byste neměli v dialogu pokračovat, protože vás zavede do slepé uličky.
 8. Nevnímejte svého partnera negativně. Pokud udělá nebo řekne něco špatně, nepřisuzujte to jeho osobnostním rysům. Zvažte toto chybné chování způsobené náhodou.
READ
Mám odpustit manželovu zradu?

konstruktivní mezilidská komunikace

Poslechové techniky

Rysů konstruktivní komunikace je tak mnoho, že jejich zvládnutí vyžaduje určitý čas a další pravidelnou praxi. Zajímavé je, že se budete muset naučit informace nejen předávat, ale i vnímat. V tomto ohledu se rozlišují následující techniky poslechu:

 • Aktivní (reflexivní) naslouchání zahrnuje neustálé reflektování informací. Abyste svému partnerovi ukázali, jak pozorní jste k jeho slovům, musíte neustále klást nějaké objasňující otázky. Prokážete tím svůj respekt k soupeři a také vám umožní udržet pozornost, aniž byste ztratili nit konverzace.
 • Pasivní (nereflektivní) naslouchání zahrnuje plnou koncentraci na informace. Zároveň svého partnera nepřerušujete ani nezasahujete do jeho monologu. Abyste svému protivníkovi ukázali, že dáváte pozor, pravidelně pokyvujte hlavou, abyste dali najevo, že nasloucháte a rozumíte.
 • Empatické naslouchání znamená vcítit se do druhého člověka. Musíte nejen rozumět jeho emocionálnímu stavu, ale také jej sdílet a všemi možnými způsoby demonstrovat.

Technika empatického poslechu

Pokud chcete vybudovat konstruktivní mezilidskou komunikaci, doporučuje se zvládnout techniku ​​empatického naslouchání. Znamená to dodržování následujících pravidel:

 • Připravte se na poslech. To znamená, že v době dialogu byste měli zapomenout na své vlastní problémy, události kolem vás a emocionální zážitky. Vyčistěte své emocionální pozadí, abyste pochopili a přijali pocity svého partnera.
 • Reagujte na slova svého partnera a sdělte ve svém monologu vše, co jste byli schopni cítit. Čím přesněji zachytíte emoce svého partnera, tím těsnější a důvěryhodnější bude váš vztah.
 • Po odpovědi se určitě zastavte. Tento čas je určen pro partnera, aby přemýšlel o vašich slovech, shromáždil své myšlenky a pokračoval v dialogu. Nevnímejte to jako „nepříjemné ticho“ a nesnažte se toto období vyplnit nějakými vlastními myšlenkami nebo prohlášeními.
 • Empatické naslouchání znamená pochopení a přijetí emočního stavu partnera. Ale za žádných okolností se nesnažte vysvětlit podstatu a důvody jeho zážitků.

základy konstruktivní komunikace

Jak naučit své dítě konstruktivní komunikaci

Komunikace s dítětem je především vzdělávací proces. Samozřejmě, že ve školce nebo ve škole se dítě naučí mluvit správně a kompetentně a jasně vyjadřovat své myšlenky. To však nestačí. Schopnost naslouchat a respektovat partnera by měli vštěpovat rodiče. Tento proces zahrnuje několik základních součástí:

 • Věnujte pozornost své vlastní řeči. Je běžné, že dítě opakuje po svém okolí. Proto by měl mít vždy před očima příklad konstruktivní komunikace.
 • Vybudujte si komunikaci se svým dítětem jako s dospělým partnerem. Samozřejmě byste neměli pracovat se složitými kategoriemi, ale je také zakázáno lichotit. V průběhu komunikace s rodiči se dítě musí naučit budovat argumenty, obhajovat svůj názor, aby pak tyto dovednosti úspěšně uplatnilo ve společnosti.
 • Nechte své dítě převzít iniciativu. I když řekne nějakou hloupost, nechte ho mluvit a pak zdvořile a důkladně vysvětlete, proč se mýlí. Neberte mu možnost argumentovat a obhajovat svůj názor.

konstruktivní komunikace

Pravidla pro konstruktivní komunikaci s dětmi

Jak včerejší děti začínají dospívat, začínají se bouřit, a proto je stále obtížnější najít s nimi společnou řeč. Konstruktivní komunikace mezi dětmi a dospělými by měla být založena na následujících základních pravidlech:

 • Jasně stanovte hranice toho, co je povoleno. To je potřeba neustále připomínat. Ačkoli to lze považovat za nátlakové a autoritářské, děti by neměly mít možnost o těchto pravidlech diskutovat. Jinak začnou manipulovat s dospělými a stanovovat si vlastní pravidla.
 • Příčinu nevhodného chování nehledejte v charakteru dítěte, ale ve vašem vztahu. Zpravidla vzniká neposlušnost, vzpoura a další negativní projevy, když vzájemné porozumění s dospělými prasklo. Obnovte důvěru a teprve poté vyřešte základní problém.
 • Hranice, které stanovíte, by neměly odporovat zájmům a věkovým potřebám dítěte. S přibývajícím věkem je třeba změnit pravidla, jinak bude reakce velmi tvrdá.
 • Chvalte své dítě za sebemenší úspěchy a úspěchy. To v něm vzbudí důvěru a dá mu podnět k novým úspěchům.
 • Pravidla komunikace s dítětem musí striktně odsouhlasit všichni lidé, kteří se účastní výchovně vzdělávacího procesu. V opačném případě se děti jen těžko naučí a zvyknou si na ně.
 • Trest musí plynout přímo z přestupku. Musí být rovněž přiměřená přestupku. Jinak si dítě vyvine pomstychtivé úmysly vůči svým rodičům.
READ
Syndrom oběti v psychologii: vysvobození, u žen, u mužů

Závěr

Moderní člověk prostě potřebuje znát a uvádět do praxe základy konstruktivní komunikace. To výrazně usnadní vztahy s přáteli, příbuznými, kolegy, šéfy a prostě cizími lidmi. Pokud se neustále ocitáte v konfliktních situacích, stojí za zvážení, zda máte konstruktivní komunikační schopnosti. Možná, že přehodnocením významu komunikace ve svém životě vybudujete jiný dialog s vnějším světem.

Účel a styl rozhovoru je to, co odlišuje konstruktivní dialog od běžného dialogu. Typický rozhovor je zaměřen na výměnu informací a emocí. Konstruktivní dialog je zaměřen na zefektivnění myšlenek a utváření světového názoru. Hlavním cílem je dosáhnout porozumění účastníkům rozhovoru. Výsledkem takového dialogu je vytvoření smyslu pro konstruktivní uvědomění a společný úhel pohledu mezi účastníky rozhovoru.

Komunikace v práci

Slyšet

Schopnost slyšet, a nejen naslouchat, je hlavním pravidlem vedení konstruktivního dialogu. I když si myslíte, že tuto otázku dobře znáte. Protože myšlenka a podstata myšlenky se mohou výrazně lišit od vaší představy o problému. A přerušení partnera kvůli touze dát rychlou odpověď vede k tomu, že se člověk stáhne do sebe a už nechce pokračovat v dialogu.

I když jste přesvědčeni, že myšlenky vašeho partnera jsou vám známé, musíte se seznámit s jeho vizí toho, co se děje. Zjistěte všechny nuance a dosáhněte společného názoru. A teprve poté můžete dát hotové odpovědi.

Schopnost slyšet svého partnera je prvním krokem k vzájemnému porozumění.

Mluvit

„Schopnost komunikovat s lidmi je komodita koupená za peníze, jako je cukr a káva. A jsem připraven zaplatit za tuto dovednost více než za jakýkoli jiný produkt na tomto světě,“ řekl John Rockefeller.

Správná komunikace je schopnost říkat správná slova ve správný čas.

A čím vyšší je postavení člověka v podnikání, tím dražší je jeho čas strávený nad každým konkrétním slovem.

obchodní rozhovor

 • řídit jednání podřízených k dosažení zamýšlených cílů;
 • správně vyjadřovat své myšlenky a nápady;
 • ospravedlnit svou vizi za různých okolností.

Abyste dosáhli svých cílů, musíte konstruktivně vyjádřit své myšlenky. Měly by vyvolat emoce a přesvědčení, které potřebujete. Člověk zastávající vedoucí pozici musí umět ovlivňovat podřízené slovy. To je nezbytné pro úspěšné podnikání.

Přesvědčit

Smích v pracovní skupině v přirozeném pracovním prostředí.

Konstruktivní komunikace pomáhá rozvíjet vědomé chápání potřeby akce k dosažení výsledků. Chcete-li to provést, musíte formulovat svou vizi situace. Člověk musí dojít k závěru, že to musí dělat tak, jak chcete. První fází přesvědčování je represe. Spočívá ve vyvrácení argumentů vašeho oponenta a prokázání nekonzistence jeho přesvědčení. Po vyvrácení je nutné uvést do jeho vědomí vaše argumenty. Tomu se říká substituce.

 • prokázání nekonzistentnosti myšlenek partnera prokazováním negativních vlastností;
 • demonstrování pozitivních vlastností vašeho nápadu.

V opačném případě může partner souhlasit s vašimi argumenty, ale jednat podle své vlastní vize.

READ
Jak se zeptat dívky, zda má přítele

Principy řečové komunikace

Aby komunikace nebyla nesmyslná a prázdná, musíte znát pravidla a zásady komunikace. Patří mezi ně: kvantita, kvalita, přístup a metoda.

 1. Množství. Výpis by neměl obsahovat více ani méně informací, než je požadováno.
 2. Kvalitní. Výrok musí být pravdivý, s dostatečným odůvodněním.
 3. Přístup. Neodbíhat do jiných témat.
 4. Cesta. Vyjadřujte své myšlenky jasně, vyhýbejte se nejednoznačnostem a buďte struční a uspořádaní.

Mezi pravidla řeči patří i princip dorozumívání. Tento princip zahrnuje: takt, velkorysost, souhlas, skromnost, souhlas a sympatie.

Takt odkazuje na hranice osobních sfér. Je nutné udržovat vzdálenost mezi účastníky. Neměli byste mluvit o účelu konverzace, pokud jej váš oponent nevyjádřil, a také se vyhýbat tématům o vašem osobním životě a vkusu.

Velkorysost

Pokuste se formulovat své návrhy, aniž byste byli nuceni. Oponent to musí umět odmítnout.

Názory lidí, kteří dialog vedou, se musí shodovat a musí být pozitivní. Různé vize značně znesnadňují dosažení vlastních cílů.

Skromnost

Je nutné zastavit přehnané chválení adresované sobě a mít realistické, objektivní sebevědomí. Nafouknuté sebevědomí může negativně ovlivnit dosahování výsledků.

Souhlas

Účastníci dialogu musí opustit konflikt, aby dosáhli cíle.

Soucit

Adresa k oponentovi by měla být příznivá. Nedostatek dobré vůle znemožňuje konstruktivní dialog.

Dodržování pravidel a zásad není absolutní. Ale umožňují vám dosáhnout pozitivního komunikačního klimatu, protože efektivita přenosu informací se zvyšuje v atmosféře důvěry a dobré vůle.

Psychologické normy komunikace

Psychologické normy komunikace zahrnují následující principy:

 • zásada rovného zabezpečení;
 • princip necentrické orientace;
 • principu přiměřenosti.

Zásada stejné bezpečnosti spočívá ve vzájemném respektu účastníků jednání vůči sobě navzájem. Je zakázáno používat urážky, nálepky, hrubé výrazy, urážlivá slova, pohrdání a zesměšňování.

Princip necentrického zaměření znamená nasměrování všech sil účastníků k řešení problémů. Místo ochrany ambicí a sobeckých zájmů.

Princip přiměřenosti je založen na správném vnímání řečeného a také na správném vyjadřování myšlenek.

Při vedení konstruktivního dialogu jde především o to, aby partner dialogu rozuměl tomu, co říkáte. Protože odesílatel zprávy je zodpovědný za pochopení významu.

Možné překážky

 1. Hlavním faktorem, který brání konstruktivní konverzaci, je hodnotový úsudek.
 2. Je velmi obtížné být si vždy jistý stejnými názory se svým partnerem, takže musíte mluvit s fakty, bez argumentů pro nebo proti.
 3. Snažte se vést rozhovor tak, aby dotyčný chtěl realizovat vaši touhu.
 4. Pokud partner dialogu nechce sdílet informace, neorganizujte výslech, může to vést ke sporu.
 5. Nepřesvědčujte člověka, že jeho činy jsou vysvětleny strachem, žárlivostí nebo jinými emocemi, může to způsobit odpor vůči vám a vyvolat útok agrese.
 6. Pokud váš partner vidí problémy při řešení situace, projevte respekt k jeho pocitům a zkušenostem.
 7. I když vás téma toho druhého nezajímá, ukažte takt a snažte se ho nepřerušovat.
 8. Neprokazujte svou převahu nad svým partnerem, i když k tomu máte důvod.
 9. Své návrhy formulujte jako požadavek, nikoli jako objednávku. To stimuluje touhu partnera pomoci.

Co dalšího může bránit konstruktivnímu dialogu:

 • diskuse o událostech, které se již staly;
 • výběr špatného partnera;
 • touha změnit ne situaci, ale ty kolem sebe;
 • překážka v komunikaci, založená jak na osobní nevraživosti, tak na jiných důvodech;
 • vyhýbání se partnerovi z důvodu jeho možného negativního dopadu na situaci;
 • neschopnost vnímat řeč partnera;
 • sémantický faktor: použití žargonu nebo slangu může být nepříjemné;
 • nesmělost.

Emocionální stres během komunikace

Je nutné vést konstruktivní dialog s chladnou myslí, bez přehnaných emocí a pocitů. Nadměrné emoce mohou vést ke ztrátě kontroly nad situací.

Pro zmírnění emočního stresu existují následující techniky:

 • nepoužívat obranné a útočné taktiky;
 • formulujte své myšlenky tak, aby nevyvolávaly touhu bránit se;
 • nevymlouvejte se, ukazuje to slabost;
 • vysvětlete svůj názor klidně a důkladně;
 • odstranit zdroj negativity;
 • ukázat svou připravenost porozumět svému protivníkovi;
 • Nesoustřeďte se na své potřeby.
READ
Situace: Podvedla jsem svého manžela, co mám dělat?

Komunikační kultura

Aby vztahy s lidmi přinášely pozitivní důsledky, používejte kulturu komunikace a kontrolujte své chování. K tomu potřebujete:

 • zacházejte se svým partnerem jako s rovným;
 • chovat se důstojně a s respektem;
 • ocenit důležitost osobnosti a jednání osoby, se kterou mluvíte;
 • prokázat svůj zájem;
 • vytvořit viditelnou a vědomou pozornost.

Komunikační technika

Abyste byli správně pochopeni a užiteční pro vašeho partnera, použijte pravidla konstruktivní komunikace:

 1. Konverzujte v jazyce partnera, v komunikaci nepoužívejte složité termíny a výrazy. Zdůrazněte svůj uctivý postoj k soupeři. Pokuste se najít něco společného, ​​usnadní to budování konverzace.
 2. Projevte zájem o problémy soupeře. Pozorně poslouchejte a nechte ho mluvit.
 3. Mluvte o tom, jak se cítíte. To vám pomůže vybudovat důvěru.
 4. Neříkejte zbytečná slova, pokud nevíte, jak problém vyřešit.
 5. Neberte jednání svého partnera negativně.

Technika poslechu

Chcete-li vést dialog, musíte ovládat techniky naslouchání svému partnerovi. Patří sem: aktivní (reflektivní), pasivní (nereflektivní) a empatické.

Aktivní

Aktivní technikou je odrážet přijaté informace. Tím dáváte druhému najevo svou pozornost, zájem a respekt a také udržíte jeho pozornost, aniž byste ztratili nit konverzace.

Pasivní

Pasivní technika odráží úplnou koncentraci pozornosti na přijímané informace a chování partnera. Chcete-li ukázat, že vás téma zajímá, někdy kývněte hlavou, čímž potvrdíte, že posloucháte svého partnera.

Empatický

Empatická technika je založena na empatii k protivníkovi. Je nutné nejen porozumět, ale také sdílet emoce partnera. Pro vedení pozitivního, konstruktivního dialogu se doporučuje tuto techniku ​​zvládnout. Musíte se naladit, abyste naslouchali svému protivníkovi, abstrahovali od svých problémů a okolního dění. Pokuste se zachytit pocity svého partnera a vyjádřit je slovy. Po svých slovech se zastavte, aby si je partner promyslel. Důvod těchto zážitků není třeba vysvětlovat.

Výuka dětí

Při výchově dítěte ho nezapomeňte naučit správné schopnosti naslouchat a respektovat partnera. Tento trénink zahrnuje ovládání vlastní řeči. Děti vše opakují po lidech kolem sebe. Snažte se zajistit, aby vaše komunikace s dítětem byla stejná jako s dospělým. Při komunikaci s rodiči se děti musí naučit žít, umět argumentovat a obhájit svůj názor. Nechte je převzít iniciativu. Nepřerušujte, navzdory absurditě výroku. Vyslechněte ho až do konce, pečlivě a důkladně dítěti vysvětlete křivdu. Naučte ho bránit svůj názor.

Konstruktivní komunikace s dětmi

Komunikace s malým dítětem

Chcete-li najít společný jazyk s mladší generací, použijte následující pravidla:

 1. Stanovte jasné hranice toho, co je povoleno. Neustále je připomínejte. Nemělo by jim být dovoleno o nich diskutovat. To povede k manipulaci rodičů.
 2. Hranice by měly být přiměřené věku a zájmům dítěte. Změňte pravidla, až bude vaše dítě starší. Vyjádřete pochvalu za jakékoli úspěchy a úspěchy. To posiluje sebevědomí a stimuluje osobní rozvoj, stejně jako další úspěchy.
 3. Pravidla a omezení musí dodržovat všichni lidé, kteří se podílejí na výchově dítěte. Pokud toto není dodržováno, pak je dítě těžko vnímá a vyhovuje jim.
 4. Trest musí být odůvodněný a přiměřený provinění.

Závěr

Aby se předešlo mnoha problémům a nedorozuměním v moderním světě, musí každý člověk znát a používat pravidla konstruktivního dialogu a také umět ovládat své chování. Tyto znalosti a zkušenosti pomohou vyhnout se mnoha konfliktním situacím. Zvažte, zda takové dovednosti máte. Poté, co se ve svém životě naučíte základům konstruktivního dialogu, budou vztahy ve vaší rodině, přátelích a v práci mnohem jednodušší.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: