Program seberozvoje krok za krokem pro ty, kteří chtějí v životě to nejlepší!

Seberozvoj – To je nezávislý vývoj sebe sama. A vývoj je proces postupné změny, přechod z jednoho stavu do druhého, dokonalejšího.

Seberozvoj tedy znamená změnu sebe sama k dokonalosti, práci na sobě, abychom se posunuli na vyšší úroveň svého kvalitativního stavu.

Osobní seberozvoj zahrnuje práci na sobě v těchto oblastech: duchovní růst (zvyšování a rozšiřování vědomí, rozvíjení vysokých kvalit), osobní růst (intelektuální, mravní, rozšiřování obzorů), zdraví (fyzické i duševní), vztahy (láska, rodina), kariéra, finance, koníčky atd.

Mnozí se mohou ptát: „Proč to potřebujeme? Už se nám daří.” Ano, člověk si rychle zvykne na pohodlí a stane se líným cokoliv měnit, hlavně sebe.

Ale existuje jeden Kosmický (Božský) zákon, podle kterého degraduje vše, co se nevyvíjí. A pod působení tohoto Zákona spadá především člověk, respektive jeho Duše. Protože Duše byla stvořena pouze pro jeden účel – vývoj. To znamená, že touha po rozvoji je nám vlastní od samého začátku.

Hlavním úkolem člověka jako nositele Duše je tedy rozvíjet sebe, svou Duše. Za tímto účelem se Duše inkarnuje na Zemi do lidského těla. Ale jak víme, člověk má právo volby, takže se může rozhodnout, že se nebude rozvíjet. Ano, může, ale bude muset přijmout důsledky své volby.

Nechci nikoho strašit, ale zastavení vývoje je začátkem regrese a degradace. A kdo potřebuje degradované duše? Nikdo, protože zpomalují vývoj ostatních i samotného Vesmíru a Vyšší mysli (ano, ano, vždyť jsme všichni energeticky propojeni).

“Ano, ano, všechno je pravda, ale to vše je tak vzdálené, nepravděpodobné a neprokazatelné,” mohou někteří namítat.

Dobře, nemluvme o jemných a energetických věcech. Vraťme se na zem a uvidíme: kdo je nejšťastnější člověk? Myslíte si, že ten, kdo žije materiálními zájmy? Ale ne, protože takoví lidé jsou ze svých „hmotných hraček“ rychle rozčarováni, stále častěji začínají pociťovat psychickou nepohodu, jako by jim něco chybělo.

Jiným způsobem je takový stav označován jako „duševní nebo vnitřní prázdnota“ – právě tento stav neumožňuje člověku s miliony a miliardami být šťastný.

Proto, abyste byli šťastní, musíte se také starat o svou jemnou energetickou složku – svou Duši.

Jak? Věnujte se seberozvoji: studujte vědecko-intelektuální a filozoficko-metafyzickou literaturu, sledujte vzdělávací a filozofické filmy, věnujte se tělesné výchově, konejte dobré skutky.

Důvody, proč se lidé nevyvíjejí

Existuje mnoho různých výmluv, které lidé uvádějí, proč se nezapojují do seberozvoje. Podívejme se na některé z nich.

Síla vůle

Omluvou číslo jedna je skutečně nedostatek vůle. Jak již bylo zmíněno, je to způsobeno leností a neochotou opustit svou, jak je nyní módou říkat, komfortní zónu („proč něco měnit a napínat, když už se mi daří“).

READ
Odolnost proti stresu: co to je, psychologické mechanismy, zdroje

Nejsmutnější na této situaci je, když se člověk „uklidní“, uvede se do „spánku“. A pak – ejhle: život plynul. A je škoda, že to nemělo smysl: práce – domov – televize (počítač) – dovolená a tak dále v kruhu.

Motivace

Motivace je druh „tlačení“, díky kterému člověk začne jednat. A mnoho lidí říká, že nemají motivaci k seberozvoji. Upřímně řečeno, psychologicky zralého člověka taková omluva v hlavě ani nenapadne.

Obecně existuje vnější a vnitřní motivace. Vnější je například, když pochvala učitele vyvolá žákovu touhu a touhu udělat dobře další úkol.

Tady ale s ohledem na seberozvoj musí být motivace vnitřní: člověk musí vidět výhody práce na sobě. Ano, nemusí vám za to dát „A“ (pokud mluvíme o dospělém).

Proč tedy mnoho lidí stále něco dělá, studuje, studuje, i když jsou staří, čtou, zajímají se atd.

Protože mimo jiné dává vnitřní uspokojení – něco, co dává potěšení a radost, dělá člověka šťastným a spokojeným sám se sebou.

Navíc to také dává určitou zvláštní energii: všimli jste si, že takoví lidé se liší od obecné masy? Jsou soběstační, zajímavé a bystré osobnosti. Je docela možné, že to může mít pozitivní dopad na jejich úspěch v životě.

Časové plánování

Další často citovanou výmluvou je prostý nedostatek času.

Ano, jsou období života, kdy jsme skutečně zaneprázdněni rodinou (dětmi), kariérou a dalšími důležitými věcmi. Ale na druhou stranu, pro pomoc vždy zaneprázdněnému člověku se nyní vyvinul i nový směr – time management, který vás naučí racionálně si rozvrhnout čas a naplánovat si věci na den.

Disciplína

Souhlasím, bez sebekázně to nejde. Je to sebekázeň, která nám umožňuje donutit se jít si zaběhat nebo udělat něco, co se zdá nudné a rutinní.

Psychologický aspekt

K práci na sobě potřebuje také adekvátní sebevědomí, které člověku umožňuje analyzovat a hodnotit jak své silné stránky, tak i své slabé stránky, které potřebují rozvoj.

Zde bych chtěl poznamenat takovou potřebnou vlastnost v práci na sobě, jako je sebevědomí a sebevědomí. Protože člověk, který je nejistý a podceňuje se, se často ani nesnaží ve svém životě něco změnit, pokusit se rozšířit své životní obzory („stejně se mi to nepodaří“ nebo „nebudu moci“).

Jak jste si možná všimli, všechny uvedené důvody nejsou ve skutečnosti ničím jiným než výmluvami. Protože se nemůže stát, že za 80 let života nemá člověk alespoň 10 minut času na rozvoj sebe, svého blízkého.

READ
Pocit pálení v těle jako příznak neurotické poruchy

Kde začít se seberozvojem: pokyny krok za krokem

Pokud přemýšlíte, kde začít se svým seberozvojem, pak se mnou pravděpodobně budete souhlasit, že než cokoli rozvinete, musíte analyzovat situaci a pak odhodit to, co vám dosud zasahovalo do života. Odtud následují následující kroky:

 1. Analýza situace. Toto je odpověď na otázku: „Co se mi v tuto chvíli nelíbí? Dalším šťouchnutím v analýze je otázka „Co vlastně chci?“
 2. Vyčištění hlavy od zastaralých přesvědčení, nápadů a postojů jiných lidí a destruktivních programů. Lze je rozpoznat tak, že si neustále kladu otázky: „Opravdu to chci?“, „Jsou to moje myšlenky a přesvědčení?“
 3. Naplňte svou hlavu pozitivitou a konstruktivitou: Zjištěná přesvědčení druhých nám vnucená by měla být nahrazena našimi vlastními – pozitivními, nabíjejícími vás energií a radostí (pomocí meditací, afirmací). A obecně je potřeba začít myslet jen pozitivně. To je snadné, pokud víte, že Vesmír je vždy na vaší straně, pokud myslíte a děláte vše z pozice světla a dobra.
 4. Podle odborníků na nelehkou cestu sebezdokonalování bez plánu se neobejde (viz. níže). A někdo další si pomáhá tím, že si vede deník. Zapisovat si své každodenní úsilí a snahy posunout se k cíli je velmi motivující.
 5. Technika, která pomáhá na cestě rozvoje je vizualizace. Musíte si v duchu představit, nakreslit ve své fantazii obrázek, ve kterém jste již dosáhli svého cíle. Pokud to ještě není možné, pak odborníci doporučují vytvořit takzvanou „kartu přání“: na velký list papíru nakreslete/nalepte obrázky znázorňující váš cíl. Nyní svou kartu zavěste na viditelné místo, aby vám padla do oka každý den.
 6. Aktivní činnost. Poté, co si vyčistíte hlavu od mentálního nepořádku a nabijete se pozitivitou, stejně jako se naladíte pomocí plánu (nebo bez něj), můžete začít realizovat své touhy: možná jste dlouho snili o tom, že budete dělat jógu nebo se učit francouzsky.
 7. Začněte v malém. Změny by měly být zaváděny postupně, stejně jako směřování k zamýšlenému cíli v každodenních „krocích“, i když malých. Ale je to lepší, než vzít na sebe přemrštěné břemeno a trpět sami. V tomto případě se sen promění v zátěž.
 8. Nepropadejte lenosti. Snadno se to říká, ale stále je možné tento bod splnit. Zde se vám bude hodit vůle, dobrá motivace a plán na den s položkou „odpočinek“.
 9. „Vyčištění“ vašeho prostředí. Již dávno se zjistilo, že naše prostředí nás velmi ovlivňuje, nabíjí nás svými energiemi. Je dobré, když se vaše okolí vyznačuje nadšením, veselostí a aktivním postavením v životě. Co když naopak: lidé kolem vás kňourají, kňourají a brečí do vaší vesty a přenášejí na vás svá negativa? Pak zbývá jediné východisko – zbavit se takového prostředí. Musíte se však jemně vzdálit a pomalu přecházet na komunikaci s jinými vyvíjejícími se lidmi. Upřímně řečeno, jakmile se člověk vydá cestou rozvoje a zlepšování, jeho prostředí se samo od sebe změní (pomalí lidé najednou začnou mizet z vašeho života). Tato skutečnost byla ověřena.
 10. Zdravotní péče. I to je jeden z bodů seberozvoje, který zahrnuje zdravý životní styl s optimálním denním režimem, správnou výživou a mírnou fyzickou aktivitou. Navíc tento bod skutečně vyžaduje zvláštní pozornost, protože Duše dostává po celý život pouze jedno tělo, a pokud se o ni nestará, může zemřít dříve, než Duše dokončí svůj úkol (to se v poslední době stává často). Ájurvéda velmi dobře vysvětluje, jak chránit a pečovat o své tělo a zdraví.
 11. Pochopení svého života. Uvědomění je prožívání všeho, co se vám děje. Jsme zvyklí dělat hodně automaticky, aniž bychom si uvědomovali, co děláme. Například jíme, ale myslíme na nějaký obchod – to znamená, že nejsme v tomto okamžiku, je to, jako bychom nežili v tomto okamžiku. Tak nás život míjí, protože si to neuvědomujeme. Ale musíte žít každý okamžik: s potěšením naslouchejte svému dítěti, dívejte se mu do očí a nebrumlejte „ano“ a přemýšlejte o naléhavých věcech. Tady to je, vaše vlastní dítě stojí před vámi a sdílí svůj nový malý objev. Držte ho, radujte se s ním, objímejte ho, protože brzy vyroste a nebude mu záležet na vás, stejně jako vám teď nezáleží na něm!
 12. Užijte si proces. Ano, užijte si své úsilí o dosažení svého cíle. Je to velmi snadné a příjemné, pokud je cíl skutečně váš a odpovídá vašim přáním. Jinak nepůjdete za svým cílem, a to stojí za zamyšlení.
READ
Co ženu nejvíc vzrušuje: TOP 5 neobvyklých věcí

Plán osobního seberozvoje krok za krokem

Stanovení cílů pro seberozvoj

V této fázi si člověk musí zformulovat svůj vědomý cíl: čeho chce dosáhnout. Lidé obvykle všichni něco chtějí, ale sami nemohou říct, co chtějí. To znamená, že nesplňují ani první bod, co můžeme říci o výsledcích. Protože cílem je vaše vize konečného výsledku. Formulace cíle člověka postaví a mobilizuje k akci.

Nápověda: možná znáte své nedostatky nebo zlozvyky, kterých byste se rádi zbavili – což není cílem.

Cíl lze rozdělit na dílčí cíle:

 • skutečně krátkodobé,
 • motivující – střední,
 • perspektivní-dlouhodobě.

Člověk si například stanovil za cíl dát své tělo do pořádku za 1 rok. Skutečným krátkodobým cílem pro něj je vzdát se těžkého a nezdravého jídla a rychlého občerstvení hned teď a udělat 10 dřepů. Střednědobým cílem pro něj bude výběr stravy nebo samostatné vytvoření správné výživy a její dodržování. A dlouhodobým cílem je přihlásit se na celý rok na plavání nebo fitness (jógu) a navštěvovat hodiny.

Sestavení plánu seberozvoje

Jeho body jsou fáze vašeho postupu k cíli, to jsou vaše snahy o dosažení vašeho cíle.

Tip: můžete odkázat na existující informace (například na internetu) o způsobech, prostředcích a prostředcích k dosažení vašeho cíle (zdá se, že cíle tohoto charakteru byly stanoveny a dosaženy před vámi).

Časové plánování etap: rozdělte své úsilí-body do dnů, týdnů, měsíců.

Zahájení a systematické provádění určených akcí. Plán je připraven – nyní musíte okamžitě přejít k prvnímu bodu a dále. Hlavní věcí je jít bez zastavení (pokud je to možné), protože zastavení vás vrátí zpět.

Cvičení pro seberozvoj

sebereflexe

Člověk často netuší, kterým směrem je pro něj nejlepší se rozvíjet. V tomto případě vám mohou být vodítkem vaše odpovědi na následující otázky:

 1. Co jste jako dítě rád dělal?
 2. Jak by vás vaši přátelé popsali 3 slovy?
 3. V čem jste byli úspěšní za posledních 10 let?
 4. Co můžete dělat po dlouhou dobu, aniž byste se unavili a bavili se?

Odpovědi na tyto otázky je lepší si zapsat a v okamžiku shody okolností je analyzovat. Pomohou vám určit váš směr.

READ
Jak se oženit - pravidla chování pro ženu, video

Диаграмма

Nakreslete diagram ve formě kruhu a zvýrazněte v něm segmenty: rozhled a inteligence, zdraví a fyzická zdatnost, duševní zdraví, štěstí ve vašem osobním životě, rodině a dětech, práce a kariéra, finance, koníčky a kreativita, láska a vztahy. Nyní ohodnoťte každou segmentovou oblast svého života na 10bodové stupnici. Které segmenty získaly známky pod 5 bodů, by se mělo rozvíjet tímto směrem.

“Proč?” technika

Než se rozhodnete, co chcete dělat, musíte si položit otázku „Proč? 3krát. Chcete se například přihlásit na fitness kurz.

 1. Proč? – Protože chci dostat své tělo do formy.
 2. Proč? – Protože chci, aby mé tělo bylo zdravé, silné a krásné.
 3. Proč? – Protože se chci starat o své tělo.

Tato technika pomůže člověku identifikovat skutečné důvody jeho jednání.

Psaní pohádky

Často se náš mozek, řešící den za dnem stejný typ problémů, vyvíjí jednostranně, zejména směrem k logice a analýze. Mnoho lidí proto ztrácí schopnost řešit nestandardní problémy a dělat v životě chyby.

Pro rozvoj pravé mozkové hemisféry se čas od času doporučuje cvičení, jako je psaní pohádky. Pohádka by měla být zajímavá a napínavá, mít mnoho různých postav a samozřejmě šťastný konec. Doba cvičení je 3 minuty.

Učení cizího jazyka

Zde je potřeba se naučit alespoň 3 slovíčka v cizím jazyce. Podmínky: doba provedení – 3 minuty; musíte se je naučit správně vyslovovat.

Nebo můžete jít dál a naučit se svou oblíbenou písničku v cizím jazyce. Velmi dobré cvičení pro mozek i paměť. Navíc si užijete i proces a výsledek.

НNěkolik tipů pro seberozvoj od úspěšných lidí

 1. převzít zodpovědnost za svůj život,
 2. přestaň ztrácet čas,
 3. při stanovování cíle vyjadřujte svůj upřímný záměr, svůj vlastní, a ne záměr někoho jiného,
 4. stanovit si reálné cíle,
 5. učit se od ostatních,
 6. začněte hned teď
 7. začít jednat v malém,
 8. zhodnotit své již dosažené výsledky,
 9. rozvíjet své myšlení a získávat dovednosti,
 10. nevzdávej to, ale někdy si můžeš dát pauzu,
 11. pamatovat si smrt (velmi motivující),
 12. udělej to, neodkládej to na později,
 13. Používejte svou sílu moudře, netlačte se až do vyčerpání,
 14. naučit se opustit negativitu, brzdit lidi a minulost,
 15. číst knihy,
 16. být otevřený cestě rozvoje,
 17. dělat meditace k relaxaci.
READ
Jednoduchá tajemství dobrého sexu, přístupná všem! Doporučujeme

Nějaké motivační prostředky pro seberozvoj

Nejlepší knihy pro seberozvoj

 1. Vladimir Nikonov „Napumpování pro mozek“, „Pro mysl“ atd.,
 2. Vadim Zéland „Transurfing reality“,
 3. Brian Tracy “Million Dollar Habits”
 4. Mark Manson „Jemné umění nedávat kurvu: Paradoxní způsob, jak žít šťastně“
 5. Carlos Castaneda „Cesta do Ixtlanu“
 6. Regina Brett „Bůh nikdy nemrká. 50 lekcí, které vám změní život“
 7. Robert Kiyosaki “Bohatý táta chudý táta”
 8. Bruce Lee „Cesta vedoucí pěsti“
 9. Kelly McGonigal „Síla vůle: Jak se rozvíjet a posilovat“
 10. Lao Tzu “Tao Te Ching”
 11. Proč pálíme naše životy Denis Borisov
 12. Dan Denett „O našem vědomí“
 13. Dan Gilbert „Jak být šťastný“ a „Proč děláme špatná rozhodnutí“
 14. Kate Berry “The Magic of Thought” a další.

Populární věda a dokumenty pro seberozvoj

 1. „Bbc: Tajemství vztahu on a ona“
 2. “BBC: Chemie těla: Hormonální peklo”
 3. “BBC: Lidský mozek”,
 4. „BBC: The Mind of Man“
 5. “Otestujte svůj mozek: Test 1”
 6. “Mírumilovný bojovník”
 7. “Food Corporation”
 8. „Velké tajemství vody“
 9. “Pozemšťané”
 10. „Placebo: Odhalení tajemství“
 11. “Vidlice místo skalpelů”
 12. „Pán světa Nikola Tesla“ a další.

10 nejlepších celovečerních filmů pro seberozvoj

 1. „Isaac Newton, poslední z kouzelníků“
 2. “Vždy řekni ano”,
 3. “Dům”,
 4. “Tajný”,
 5. “Dálnice 60”,
 6. “Knockin ‘on Heaven”,
 7. “Tisíc slov”
 8. “1+1”,
 9. “Zaplať někomu jinému”
 10. “Zelená míle”.

Na závěr bych vám rád připomněl, že pro úspěšný proces seberozvoje potřebujete:

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: