Sebeúcta: jak ji rozvíjet a udržovat

Sebeúcta je něco, co si utváříte sami v sobě, což znamená, že se dá docela snadno změnit. Své sebevědomí nezvýšíte tím, že budete mít více přátel nebo vydělávat více peněz a koupíte si skvělé auto nebo velký dům. To je něco jiného – něco, co nemůžeme získat zvenčí. To znamená, že naše sebevědomí nezávisí na vnějších faktorech. Zde je několik způsobů, jak si zvýšit sebevědomí.

1. Dělejte vše, jak nejlépe umíte

Dělejte vše, co podnikáte, na nejvyšší úrovni, i když jde o obyčejný úklid nebo vaření večeře. Vytvořte si pověst někoho, kdo je hrdý na všechno, co dělá.

2. Vždy se dobře oblečte

Oblékněte se chytře pro každou příležitost, ať už je to práce, setkání s přítelem nebo návštěva pohovoru. Buďte hrdí na to, jak vypadáte – je to důležité pro budování sebevědomí.

3. Přečtěte si knihu za měsíc

Číst knihu je ve světě technologií a médií vlastně docela úspěch. Čtení papírové knihy je tedy skvělý způsob, jak dosáhnout pocitu úspěchu.

4. Naučte se novou dovednost

Koníček je něco, co vám může výrazně zvednout sebevědomí. Pokud nevíte, co dělat, začněte se učit nové dovednosti. Ať je to ta nejneočekávanější volba – jako kresba (takže co když už jste na to „moc staří“), hudba (i když jste se narodili bez sluchu a hlasu – nedělejte to pro někoho, ale pro sebe) nebo tanec.

5. Řekněte ostatním, jak moc si jich vážíte.

Buďte ve stavu otevřenosti, sdílejte své pocity s blízkými, buďte upřímní k sobě i ostatním. Ukázat své skutečné emoce ukazuje svou nejlepší stránku a také vám pomůže získat svobodu v sebevyjádření.

6. Nebojte se pochlubit svými úspěchy.

Mluvte za sebe v každé oblasti svého života. Zpočátku to může být těžké, ale vaše sebevědomí časem poroste.

7. Čelit svým strachům

Nic nezvýší vaše sebevědomí jako čelit svým strachům a pak je překonat. Dělej to, co tě děsí. A pamatujte: je v pořádku se bát. Je škoda se dál oddávat svým strachům.

READ
Zotavení po rozchodu: jak získat svého manžela zpět, pokud odešel k někomu jinému

8. Změňte svůj postoj k potížím

Začněte měnit své myšlení, abyste byli optimističtější. Přestaňte říkat: “Nezvládnu to.” Zkuste říct: “Nikdy jsem to nedělal, ale dám si příležitost to zkusit.”

9. Odpusťte si

Víte, co musíte udělat: přemýšlet o všech situacích, které ve vás vyvolávají pocit viny. Omluvte se lidem, kterým jste jakkoli ublížili, a nechte situaci plynout. Každý má právo udělat chybu a každý z nás si jistě zaslouží odpuštění.

10. Využijte šance změnit svůj život k lepšímu

Pokud máte možnost zlepšit svůj život, využijte ji, i když šance na úspěch je příliš malá. Musíte se naučit riskovat, protože bez rizika nemůžete dosáhnout velkých výšek. Prostě vstaň a udělej, co potřebuješ. Přestaňte se vymlouvat. Život je příliš krátký – druhá šance, jako je tato, nemusí být.

11. Odměňte se

Jakmile v čemkoli dosáhnete dalšího úspěchu, udělejte pro sebe něco hezkého. Dovolte si poobědvat ve své oblíbené kavárně, mít večer nečinnosti nebo si objednat obrovskou pizzu. Naučte se odměňovat sami sebe za své úsilí.

12. Pracujte na svých silných stránkách

Mnoho lidí se soustředí na práci na svých slabinách, místo aby zdokonalovali to, v čem jsou dobří. To je velká chyba a plýtvá tím hodně času. Využijte své příležitosti moudře. Triviální příklad: pokud jste dobří v matematice a špatní v tanci, neměli byste se hlásit do taneční školy. Věnujte pozornost matematice a můžete se stát nejlepšími ve svém oboru.

13. Udělejte každý den něco pro sebe.

Nezáleží na tom, co to bude – večerní procházky na čerstvém vzduchu nebo sledování nových epizod vašeho oblíbeného televizního seriálu. Dělejte jen to, co vám dělá radost. Zasloužíš si to.

14. Nebojte se přijmout pomoc od druhých lidí.

Nabídnout pomoc není vůbec škoda. Znamená to jen, že si vás lidé kolem vás váží natolik, že vám s čímkoli pomohou.

15. Zbavte se lidí, kteří vás táhnou dolů

Přestaňte komunikovat s těmi, kteří vás neustále kritizují, nutí vás pochybovat o vašich vlastních schopnostech a chovají se k vám bez respektu. Takoví lidé vás brzdí, doslova táhnou ke dnu. Abyste získali důvěru v sebe a své schopnosti, musíte se od takových kontaktů osvobodit.

READ
Jinak jde o magii: jak odstranit kouzlo lásky ze svého manžela

Konflikty zneklidňují, vedou k sebekopání a pocitu viny za to, co se děje. A nejde o to stát si za svým. Přijetí názoru někoho jiného v zájmu ostatních charakterizuje sebekritika a nízké sebevědomí člověka s nízkým pocitem vlastní hodnoty.

Proč je důležité umět si vážit sám sebe a být si jistý?

Sebeúcta je respekt k vlastní osobnosti, k sobě samému a požadavek ostatních na podobný postoj.

Lidé obdaření touto vlastností se vyznačují neotřesitelným, přitažlivým sebevědomím. Věří v úspěch, s nikým se nesrovnávají, nesnaží se nikoho kopírovat a žijí podle vnucených vzorců. Mají jasnou linii chování a svůj vlastní názor.

Sebevědomí vám umožňuje udržovat rovnoměrný morální stav. Rozhodnutí se dělají pevně a vědomě. Takoví lidé drží slovo a jsou zodpovědní za své činy. Kontrolujte, co se v životě děje.

Konflikty a agrese vás neučiní skleslými, ale stanou se impulsem k přehodnocení lidí kolem vás a vyvození závěrů. Přiměřeně reagují na kritiku a považují ji za příležitost ke zlepšení.

sebevědomí

Sebevědomí dělá z člověka silného člověka, pro kterého je těžké vnutit názor někoho jiného a donutit ho udělat něco proti jeho vůli.

Stanovují si cíle a jdou za nimi. Najdou jakýkoli způsob, jak toho dosáhnout, a nebojí se prohrát. Neúspěchy jsou vnímány jako další šance dosáhnout toho, co chcete.

Integrální, soběstační lidé znají svou hodnotu a požadují k sobě odpovídající přístup, nehledají povýšenost a respekt. To by se nemělo zaměňovat s arogancí. Člověk se sebeúctou respektuje především sám sebe a podle toho se chová k ostatním. Sociální okruh se tvoří selektivně.

Základem sebeúcty je sebeúcta. Kvalita, která člověku nastavuje jakousi laťku: co je možné a co ne v jeho chápání. Sebeúcta nedovolí člověku klesnout pod tuto hranici a všechny činy budou prováděny v souladu se sebou samým.

To se formuje od dětství: láska, péče a podpora rodičů, rodinné hodnoty a schopnost bránit své vlastní zájmy. Přehnané požadavky vedou k opaku: vysoké nároky na dítě rozvíjejí pochybnosti o sobě samém. Touha rodičů vychovat silného a sebevědomého člověka končí rozvojem komplexu méněcennosti a nedostatku sebeúcty. Od dětství má miminko pocit, že není takové, jaké ho chtějí mít.

READ
Posilování intimních svalů: 6 super technik

Co se netvořilo od dětství, lze kompenzovat prací na sobě, hlavní je problém pochopit.

Změňte svůj postoj, abyste změnili svůj život

Lidé s nedostatkem sebeúcty nemají vlastní jasnou linii chování. Kvůli tomu se snaží k někomu vzhlížet: hledají idol a sledují jeho chování. Výsledek každé situace přináší vnitřní nerovnováhu a touhu vše si „přehrát“.

Každodenní sebeanalýza vám pomůže vytvořit si vlastní úhel pohledu. Vzpomeňte si na několik nedávných situací a promítněte si svůj vlastní výsledek, pokud jste jednali, jak jste chtěli. Touha něco změnit okamžitě zmizí, objeví se pocit hrdosti a pocit, že vše bylo uděláno správně. Tímto způsobem se naučíte slyšet sami sebe a jednat ve svém vlastním zájmu. Hlavní je, že introspekce nezůstane teorií. Nebojte se argumentovat svým názorem a obhájit svůj postoj. Každá „vyhraná bitva“ dodává sebevědomí.

Nejistého člověka lze poznat nesouvislou řečí, gesty a nepřítomným pohledem. Cvičení před zrcadlem vám pomůže rozvíjet správnou, rovnoměrnou řeč a eliminovat nadměrná gesta. Sledujte své pohyby. Než něco řeknete, jasně formulujte své myšlenky a pak je řekněte. Více mluvte se svými blízkými. V dialogu s lidmi, před kterými se nestydíte, nebojíte se udělat chybu. Čtení je skvělé pro rozvoj řečových dovedností. Vnější mír vám pomůže najít vnitřní mír.

Lidé s nedostatkem sebeúcty často vystupují jako oběti. Věří, že v každé situaci je lepší mlčet. Slabosti si ostatní rychle všimnou a začnou se aktivně prosazovat. Tím se stává začarovaný kruh a vede k vážným starostem a hledání duše.

Abyste se vymanili z role oběti, nejprve přestaňte ukazovat svou depresi a zmatek – očekávanou reakci. Dejte se dohromady a předstírejte, že vás konflikt netrápí. Jasně formulujte svou reakci na útok a odpovězte pachateli. Zvýšený, rovnoměrný tón zvýší účinek odpovědi. Takový nečekaný obrat odradí protivníka a eliminuje touhu hledat důvod ke konfliktu.

Nedostatek sebeúcty je vynikající živnou půdou pro deprese a skleslost. Naučte se od toho odcházet. Udělejte si zvyk, pokud se něco stane, nebýt zklamaný, ale být šťastný. V těžkých emočních obdobích si dopřejte výlet do kavárny nebo na nákupy – je to skvělý způsob, jak zapomenout na své problémy a pochopit, že ne všechno je tak špatné.

READ
Beran: vlastnosti mužů a žen, kompatibilita

Vytvořte si své vnímání života. Přestaňte žít a jednat v zájmu druhých, snažit se zalíbit a bát se říct ne. Zhodnoťte silné a slabé stránky své postavy: napište své „pro“ a „proti“ na kus papíru. V blízkosti negativních přidejte kvalitu – protiváhu, pomocí které ji změníte na pozitivní a jaké akce to bude vyžadovat.

  • Vypěstujte si optimismus ze sebekritiky. Hledejte na všem to dobré – „Sklenice by měla být poloplná, ne poloprázdná“.
  • Vyvinout tvrdost z měkkosti charakteru. Naučte se říkat ne, bránit a argumentovat své zájmy.
  • Rozvíjejte disciplínu z nedostatku vyrovnanosti. Vytvořte si jasný denní režim, veďte si deník a ujistěte se, že na konci dne je každá položka dokončena.

Nedostatek sebeúcty se často vyvíjí na pozadí velkých ambicí. Plán, který se nedaří realizovat, vyvolává nejistotu v síle a ztrátu sebevědomí. Je třeba myslet realisticky. Zhodnoťte své silné stránky a vyberte si dosažitelné cíle, rozdělte velký cíl na několik malých a dosáhněte jich. Neúspěchy musíte brát jako zkušenost a v budoucnu se vyvarovat chyb.

Sebeúcta je tvořena nejen mravními projevy. Vnější změny mají vždy pozitivní vliv na váš postoj k sobě samému. Pečujte o svůj vzhled, přihlaste se do sportovní sekce. Ne nadarmo se říká, že „ve zdravém těle je zdravý duch“. V sekci můžete najít podporu stejně smýšlejících lidí a nových přátel a výsledky odvedené práce vyústí v respekt a sebevědomí.

Zapomeňte na sebekritiku a lítost. Vlastní bičování uzavírá příležitost vidět skutečné já a připravuje vás na negativní výsledek událostí. Milujte se, chvalte se. Dobrý postoj se vyvíjí nezávisle. Vaše vlastní umístění určuje postoj ostatních. Dívejte se na sebe pouze z pozitivní stránky, opravujte nedostatky, buďte hrdí na své úspěchy.

Je těžké začít? Nebojte se požádat o pomoc. Skvělým začátkem budou tematická školení a semináře. Můžete začít tím, že si přečtete knihu o osobním růstu nebo autobiografii zajímavého člověka.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: