Výhody dnešního manželství

Význam manželství pro muže a ženu

Má cenu se brát, když spolu můžete žít bez razítka v pasu? Tuto otázku si klade mnoho mužů a žen. A skutečně se zdá, že instituce manželství již dávno přežila svou užitečnost, protože svět se rychle mění. Mění se také hodnoty, priority, formy vztahů mezi lidmi. Jaký je tedy smysl manželství pro muže a ženu v moderním světě?

Co je to “manželství”?

Proč se lidé berou? Chcete-li odpovědět na tuto otázku, stojí za to pochopit, co se děje mezi mužem a ženou, než se rozhodnou vzít. Proč byste neměli spěchat do manželství? Faktem je, že předmanželské období má mnoho užitečných funkcí. V tuto chvíli partneři:

 • hromadí společné příjemné dojmy a zážitky;
 • naučit se vyjadřovat své pocity vůči sobě navzájem;
 • lépe se navzájem poznat;
 • zbavit se iluzí;
 • vzájemná kontrola kompatibility;
 • předvídat a plánovat jejich společný život.

Předmanželské období pomáhá muži a ženě vyvarovat se chyb při výběru životního partnera. Proto byste se mu měli věnovat a do svatby nespěchat. Koneckonců, často milenci, aniž by se skutečně poznali, běží na matriku. A unáhlené rozhodnutí ne vždy vede ke spokojenému rodinnému životu.

Co vám ještě pomáhá při výběru toho správného manžela? Je třeba věnovat pozornost některým faktorům:

 • vzdělávání;
 • romantické pocity, které vznikly před svatbou;
 • podobné osobnosti nebo doplňkové rysy;
 • shoda očekávání, hodnot, zájmů, priorit, názorů na manželství;
 • mít společné přátele;
 • souhlas blízkých příbuzných s výběrem manžela/manželky.

Všechny tyto faktory snižují riziko rozvodu v budoucnu, ačkoliv nezaručují dlouhý a šťastný společný život. Co je to „manželství“ a jaký má smysl do něj vstoupit?

Proč se lidé berou? Psychologické důvody manželství nejsou vždy vědomé, ale mají velký vliv na vývoj manželských vztahů. Liší se motivy mužů a žen? Ano, ale většina důvodů pro svatbu stále nezávisí na pohlaví.

Takže obecný význam manželství pro muže a ženu:

Sledujte nás na VKontakte, abyste byli v obraze!

Motivy k manželství

2. Opuštění rodičovské rodiny

Zdá se, že je to logická fáze dospívání člověka, ale ne všechno je tak jednoduché. Tento důvod k manželství není vždy pozitivní. Například pokud se muž nebo žena snaží uniknout z nepříznivých podmínek a nevědomě je reprodukují ve své rodině. Stává se ale, že lidé dělají opak: snaží se vědomě měnit vzorce svého chování a budovat úplně jiné vztahy, naplněné radostí a štěstím.

5. Bezpečný sex

Navzdory skutečnosti, že moderní medicína vytvořila mnoho spolehlivých antikoncepčních prostředků, riziko nákazy sexuálně přenosnými chorobami prostřednictvím promiskuity je stále vysoké. Stejný motiv lze přičíst i nevyřčenému pravidlu – být věrným partnerem (pokud není předem projednáno jinak). Manželství tak standardně zaručuje jistotu ve smyslu zachování zdraví manželů a vzájemné věrnosti. Samozřejmě za předpokladu, že oba dodrží dohody.

6. Záruky pro dítě

Na tento motiv vzniku manželství lze nahlížet ze dvou hledisek: právního a psychologického. Na jedné straně ve zdravé, plnohodnotné rodině je dítě šťastné. Na druhou stranu je také chráněna státem. Mnoho rodičů, kteří si to uvědomují, vidí smysl v legálním manželství namísto obvyklého soužití.

8. Prospěch

V moderním světě nejsou dohodnuté sňatky tak neobvyklé. Přínos může být jakýkoli: materiální (peníze, majetek, věci), sociální (schválení, uznání, postavení, prestiž) i emocionální (obdiv, péče, podpora, láska). V každém případě člověk, který se s tímto motivem podvolí manželskému vztahu, vidí smysl manželství v uspokojování některých svých potřeb. A to není vždy spojeno se stejnou obětavostí.

9. Nalezení plnosti života

Co najde v manželství člověk, který má nenasycený a matný život? Samozřejmě smysl života. Muž nebo žena, kteří nemají žádné zájmy, koníčky, práci, přátele, hledají u partnera to, co mu chybí. Takto se manželský partner stává středem vesmíru a naplňuje život smyslem. Alespoň dokud zůstane poblíž.

READ
Phenazepam prášky na spaní: doporučení, dávkování, nevýhody

10. Závislost na veřejném mínění

Velmi častým důvodem pro svatbu je „přišel čas“. Navíc je tento motiv málokdy plně realizován. Lidé slyší odevšad: od příbuzných, kolegů, známých, přátel otázky „Kdy se vdáš?“, „Proč se nevdáš?“, „Jak vychovávat děti bez oficiálního manželství?“ atd. Lidé často slyší fráze, které v nich vyvolávají pocit studu, viny nebo emočního stresu. Ne každý s těmito pocity může něco udělat, ne každý chápe, kde se takové emoce vzaly. Také ne všichni muži a ženy jasně chápou, zda se potřebují vzít, zda nadešel čas, ale obsedantní společenský tlak je tlačí k jednoznačnému rozhodnutí.

Sledujte nás na YouTube a zůstaňte v obraze!

11. Útěk ze samoty

V tomto případě lidé vnímají manželství jako lék na osamělost. Ženě nebo muži, kdo je poblíž, to může být jedno, hlavní je, že nejsou sami. Míra očekávání od partnera je v této situaci velmi nízká. Ještě víc než to, člověk si může vzít prvního člověka, kterého potká. Prognóza takového manželství je samozřejmě nejčastěji nepříznivá. I když někdy existují výjimky a štěstí.

13. Vlastnictví

Jsou lidé, kteří si nedokážou představit, že jednoho dne jejich partner odejde a oni se s ním budou muset rozejít. Myslí si, že manželství může zabránit manželovi podvádět nebo rozbít vztah. Takovým lidem se říká majitelé. Ve svém nejextrémnějším projevu vede takový postoj k druhému člověku k tragickým následkům. Například pronásledování manžela po rozvodu, vyhrožování, pomsta a dokonce i vražda. Obecně mohou provádět všechny akce tak, aby se partner „k nikomu nedostal“. Protože manželství v tomto případě nese přesně tento význam.

14. Sebepotvrzení

Někdy se lidé vdávají, aby si jednoduše zvýšili sebevědomí. Když se vezmou, cítí se potřební, významní, milovaní. Zároveň nejsou vždy připraveni dát něco jako odpověď. Samotným smyslem manželství je sebepotvrzení. V extrémních projevech si z tohoto důvodu sadista vyhledává oběť, aby po celou dobu manželství zesměšňoval svého partnera.

15. Pomsta

Není to příliš častý motiv, ale stává se. Jak to vypadá? Člověk si například vezme někoho jiného, ​​aby bývalému partnerovi dokázal, že se vůbec nenudí a že je v jeho životě všechno v pořádku. Nebo se snaží pomstít za nějakou akci na jedné osobě a vybrat si ke společnému životu někoho jiného než on. V každém případě je smyslem manželství pomsta někomu, kdo vám kdysi ublížil.

To jsou hlavní společné motivy lidí bez ohledu na pohlaví. Ale význam manželství pro muže a ženu se samozřejmě také může lišit.

Co očekává muž od manželství?

Existují některé motivy pro manželství, které jsou častější pro muže:

1. Plození

Muži se nezajímají ani tak o to mít děti, ale o to, aby se staly pokračováním jeho rodiny. Pro mnoho otců je důležité, aby jejich dítě bylo jako oni i v některých nedostatcích. Přirozeně existují muži, kteří milují děti bez ohledu na biologický vztah, ale přesto nelze tuto situaci nazvat rozšířenou.

Co očekává muž od manželství?

2. Pravidelný sex

Navzdory skutečnosti, že muž může uspokojovat své sexuální potřeby i mimo manželství, mnozí stále usilují o pravidelný sex s jednou ženou. V tomto případě s mojí ženou. Navíc, pokud je vztah mezi manželi dobrý a naplněný láskou, sex často přináší i potěšení.

READ
Jak dokončit to, co jste začali

3. Potřeba vedení

Stává se, že muži jsou od dětství učeni dominantnímu chování. Proto se často s radostí stávají „hlavami“ rodiny. Normálně se muž rozhoduje s ohledem na potřeby, touhy a zájmy ostatních členů rodiny. K tomu patří i touha vytvořit si kariéru, vydělat peníze a zajistit rodinu. V toxickém vztahu nabývá touha ovládat hrozné formy despotismu. V každém případě někteří muži vidí smysl manželství právě v naplnění této potřeby. I když ne vždy vědomě.

4. „Každodenní postižení“

Někdy je smyslem manželství pro muže touha najít druhou „matku“ v podobě manželky, která by mu mohla sloužit. V tomto případě můžeme hovořit o převaze infantilních rysů v postavě, které dávají vzniknout fenoménu jako „každodenní postižení“.

Význam manželství pro muže je jasný. A co ženy?

Význam manželství pro muže

Co očekává žena od manželství?

Ženy se častěji než muži vdávají z několika hlavních důvodů:

1. Potřeba plnohodnotné rodiny

Mnoho žen má zájem vybudovat plnohodnotnou rodinu: vdát se a mít dítě. V tomto případě se i neplánované těhotenství může stát impulsem pro sňatek s otcem nenarozeného miminka. Ne každá žena totiž dokáže plnohodnotně zajistit sebe a své potomky. Důležitou roli hrají i sociální postoje: dítě musí mít otce (a nezáleží na tom, jaký je to člověk nebo jak se hodí k ženě)

2. Seberealizace

Manželství je někdy způsob seberealizace ženy. Tento postoj je navíc mnoha dívkám vštěpován od dětství. Žena v tomto případě vidí smysl manželství se vším, co obnáší: děti, domácí pohodlí, společné trávení času celé rodiny. Manžel se stává spoluautorem manželského života. Jeho úkolem je co nejvíce se zapojit, ale ne vést.

3. Touha mít stálý zdroj příjmu

To platí zejména v případě, že žena nepracuje nebo nemá v úmyslu. Například plánuje těhotenství nebo má vážné zdravotní problémy. Nebo možná prostě netouží vydělávat peníze sama a vidí se jen jako žena v domácnosti. Důvodů může být mnoho, ale cíl je jediný – vzít si muže, který ji dokáže zajistit.

4. „Nerealizované mateřství“

Stává se také, že manželství se pro ženu stává jedinečným způsobem, jak realizovat svou mateřskou roli. Například když z nějakého důvodu nemůže mít děti. Pak si žena může vybrat za manžela osobu se zdravotním postižením nebo velkou zátěží problémů (s prací, zdravím, duševním onemocněním atd.). To znamená, že si vybírá partnera, o kterého je potřeba neustále pečovat.

Můžeme tedy s jistotou říci, že ve většině případů je význam manželství pro muže a ženu stejný. Lidé bez ohledu na pohlaví chtějí totéž. Existují ale některé motivy k manželství, které jsou častější pro muže nebo ženy. Ale bez ohledu na to, jak úspěšný může být společný život na začátku, dříve nebo později se každý manželský pár potýká s problémy. A bohužel ne vždy partneři dokážou své manželství zachránit. Proč se tohle děje?

Co očekává žena od manželství?

Proč se ztrácí smysl manželství?

Někdy význam manželství pro muže a ženu ztrácí svůj význam. V tomto případě se jeden z partnerů nebo oba rozhodnou pro rozvod. Lidé ale hned tak extrémní krok neudělají. Rozvodu zpravidla předchází řada konfliktů, hádek nebo dokonce skandálů. Konflikt je střet protichůdných a neslučitelných zájmů, potřeb, cílů atd. Nemělo by se zaměňovat s hádkami (vzájemné nepřátelství, hašteření) a skandály (nadávky, urážky, rvačky), které vznikají v toxických vztazích. V nejobyčejnějším manželství nejčastěji vznikají konflikty, které vedou k rozpadu vztahu. Na jakém základě vznikají? Hlavní příčiny konfliktů mohou být následující:

 • neschopnost nebo neochota vzájemně uspokojovat potřeby;
 • neschopnost řešit vznikající problémy a hledat kompromis;
 • různé pohledy na manželství (nebo změna postojů k manželství);
 • nesoulad postav (nebo dramatické změny v osobních vlastnostech manželů);
 • neschopnost nebo neochota milovat, pečovat a respektovat jeden druhého;
 • krizová období v manželských vztazích;
 • zrada, zrada;
 • problémy se sexem;
 • špatné životní podmínky;
 • různé vnější potíže (problémy se sousedy, příbuznými, v práci atd.)
 • a mnoho dalších.
READ
Výhody sexuální terapie pro předčasnou ejakulaci

Pokud vezmeme v úvahu příklad toxického manželství, pak mezi důvody rozvodu patří například závislosti jednoho nebo obou manželů, násilí jakéhokoli druhu, psychické poruchy.

Všechny tyto důvody snižují význam manželství pro muže a ženu na „ne“. Je možné se vyhnout rozvodu a udržet manželské vztahy i v těch nejtěžších obdobích? Ano, je to skutečné. A tajemství pevného manželství je vlastně jednoduché a složité zároveň.

Proč se ztrácí smysl manželství?

Jak zachovat smysl manželství?

Chcete-li zachovat význam manželství pro muže a ženu, měli byste dodržovat pouze několik doporučení:

 • naučit se slyšet a naslouchat;
 • mluvit spolu „od srdce k srdci“;
 • jít do koncesí“;
 • vnést do vztahů romantiku;
 • udržovat sexuální touhu;
 • respektovat opačný názor;
 • hledat společné hodnoty, které spojují manžele;
 • rozpoznat důležitost manželských vztahů;
 • usilovat o vytvoření manželství, které vyhovuje oběma partnerům;
 • dosažení „zlaté střední cesty“ nebo rovnováhy ve vztazích (v touhách, potřebách, očekáváních)

Jinými slovy, budování a udržování šťastného manželství je tvůrčí proces, o který by měli mít zájem oba manželé.

Další podmínkou, bez které si lze jen těžko představit harmonický vztah, je práce na sobě. To platí i pro oba manžele. Na čem musíte zapracovat, aby bylo vaše manželství radostné:

 • sebevědomí;
 • sebeláska;
 • péče o sebe;
 • přítomnost zájmů a koníčků;
 • uspokojivá práce;
 • okruh přátel.

To platí pro muže i ženy. Rozplynutí se do sebe vypadá krásně jen v pohádkách. Ve skutečnosti lidé ztrácejí sami sebe a svou individualitu. To může vést k mnoha negativním důsledkům, jak pro samotného člověka, tak pro pár jako celek. Například manželka, která nemá plnohodnotný osobní život, se může stát na svém manželovi citově závislá. Následně se bude chovat nejistě, přestane mu důvěřovat a začne si dělat starosti s maličkostmi. To vše dříve nebo později povede ke konfliktům, které způsobí rozvod. A to je jen jeden příklad škodlivého „sloučení“ s vaším partnerem. Totéž se může stát závislému muži.

Závisí úspěch manželství na důvodech, proč se do něj lidé pustí? Nejčastěji – ano. Význam, který muž a žena vkládají do manželství, ovlivňuje jejich manželský vztah. To však vůbec nemá negativní konotaci. Lidé jsou totiž schopni změnit své chování, postoje a celkový postoj k druhému člověku. Důležitou roli hrají takové vlastnosti, jako je schopnost milovat, pečovat, připoutat se a hledat kompromisy. Pokud se lidé dobře znají, jsou kompatibilní a vzájemně si vycházejí vstříc, pak budou schopni udržet šťastný vztah i po svatbě. Vždyť hlavním smyslem manželství pro muže a ženu je rovnocenná vzájemná výměna a budování silného týmu se společnými cíli a prioritami. Stojí za to připomenout, že razítko v pasu není jen formalita, ale odpovědnost za váš výběr partnera a záruka právní jistoty pro všechny členy rodiny.

Legalizované mezilidské vztahy, v podobě oficiální instituce manželství, v moderních podmínkách procházejí významnými změnami, ne-li zničeny. Mnoho lidí tvrdí, že oficiální manželství je přežitek, který nemá budoucnost a alespoň nějaké příznivé vyhlídky na rozvoj. Jiní jsou si jisti: je to manželství, které svědčí o vážnosti úmyslů a skutečné vzájemné lásce partnerů. Aby bylo možné objektivně posoudit klady a zápory legalizovaných manželských svazků, má smysl pochopit, co přesně manželství v dnešní době dává.

READ
Seberozvoj - co to je v psychologii

Jak pochopit, že tělu chybí kolagen: známky nedostatku glykoproteinu

„Vztahy s tím nemají nic společného“: názor těch, kteří jsou proti

„Vztahy s tím nemají nic společného“: názor těch, kteří jsou proti

Podle většiny odpůrců manželství by bez oficiálně navázaných vztahů lidé dříve prostě nemohli existovat. Ekonomika probíhala společně a boj mužů o ženy mohl vést ke krveprolití. Manželství dalo manželovi jistotu, že děti jsou pokračováním jeho rodiny, a žena měla alespoň nějaké zaručené výhody ze svazku a byla si jistá budoucností svého potomka. Někteří odpůrci manželství dokonce tvrdí, že něco dobrého nelze nazvat „manželstvím“ a obecně v naší svobodumilovné době oficiální potvrzení vztahů označuje pouze mladé lidi, aniž by je jakkoli chránilo před případnou nevěrou nebo rozvodem. Jaký smysl mají tyto kousky papíru, když vše, co potřebujete, je láska?

Zvenčí vše vypadá logicky. A soudě podle výsledků průzkumů mezi ruskými občany se podíl odpůrců manželství za posledních 25 let ztrojnásobil. Zvažme ale výhody pro manžele a manželky, aby si každý mohl spravedlivě vyvodit vlastní závěry.

Výhody manželství pro ženu

Moderní dámy většinou pociťují štěstí, když získají vytoužený status manželky. Faktor manželství je stále důležitý pro sebevědomí i té nejemancipovanější ženy. Dává jí to důvěru v její vlastní význam jako představitelky něžného pohlaví, což jí zase dává pozitivní emoce a klid. Téměř každý sní o vytvoření vlastní rodiny. Kromě toho, pokud žena žije v domě svých rodičů, může být velmi zatížena přehnanou ochranou a neustálým zasahováním příbuzných. Manželství ji od toho všeho jakoby ohrazuje a dává jí příležitost budovat vlastní vztahy a život obecně.

Každá dáma, která je v silném romantickém spojení s mužem, věří v hloubi své duše: pokud se vyvolený rozhodne zpečetit pouta na papíře, znamená to, že to myslí vážně, opravdu ji miluje a chce ji udělat šťastnou, upřímně chce s ní prožít celý život i ve smutku i v radosti. Manželství rozděluje ženský svět na „před“ a „po“, ukládá jí povinnosti, ale zároveň poskytuje důvěru v budoucnost. Ano, manželství vás neochrání před rozchodem, pokud je nevyhnutelné, ale alespoň stanoví konkrétní hranice, se kterými se oba budou muset smířit. Už není možné, aby se manžel jen tak otočil a odešel: po rozchodu následuje rozvod, papírování a hlavně pocit plné odpovědnosti za situaci.

Manželství dává ženě pozitivní emoce a slouží jako druh zasvěcení a rituálu. A rituály, jak víte, jsou docela důležité. Když se na to podíváte, naše životy jsou jimi dokonale prosyceny. Manželství posouvá vztahy do úplně jiné roviny. Žena to cítí a chápe – především jako nejemotivnější člen partnerství.

Láska a stabilita: výhody manželství pro muže

Láska a stabilita: výhody manželství pro muže

Spolu s „razítkem v pasu“ dostává muž psychologickou podporu, která mu dodává klidnou důvěru v budoucnost. Chápe, že „zadní“ je pokrytá a jeho žena se stane spojencem, se kterým mohou projít všemi každodenními potížemi (nebo to v každém případě zkusí). Klid a stabilita hrají v moderním hektickém životě plném nepříjemných emocí a problémů velmi významnou roli. Povinnosti manželky obvykle zahrnují mnoho domácích prací: vaření, úklid, praní, péče o domácnost a děti. To vše nelze požadovat od spolubydlícího, který může kdykoli prohlásit: „Nejsi pro mě nikdo a já nejsem zavázán!“

Rozhodnutí muže oženit se naznačuje vážnost jeho úmyslů a určitou osobnostní zralost. Zdá se, že tím říká, že je připraven převzít důležité závazky, přebírá odpovědnost za blaho své vyvolené a nehledá nic lepšího.

READ
Co muže motivuje podvádět své ženy

Je třeba poznamenat, že velmi často muž dosahuje kariérních výšin právě díky své ženě. Oficiální partnerství dává ženě zvláštní důvěru ve svého milovaného, ​​což znamená, že se s ním bude chovat jinak. Lidé se ke svému majetku vždy chovají opatrněji a s větší úctou než například k půjčenému autu. Srovnání je to dost hrubé, ale podobný princip funguje i ve vztazích. Když si žena při pohledu na svého společníka uvědomí: „To je moje,“ vloží do něj to nejlepší a udělá vše pro to, aby byl její manžel v životě naplněn. S právním partnerem je život ženy mnohem lepší ve všech směrech, od duchovní složky, každodenního života až po materiální. Láska v tomto případě formuje člověka jako člověka.

Emoce nebo vypočítavost: oficiální manželství z právního hlediska

Oficiální manželství poskytuje z pohledu suché kalkulace mnohé, co prosté soužití nabídnout nemůže.

 • Manželství chrání práva partnerů a zaručuje jim určitá privilegia. Například nesvědčit proti manželovi u soudu, mít přednostní práva při uzavírání darovacích smluv atp.
 • V případě společného soužití při odloučení připadne společně nabytý majetek tomu, kdo je jeho doloženým vlastníkem. Tento faktor s sebou nese mnohá nebezpečí pro oba partnery a zvláště pro ženu, která může naivně svěřit veškeré papíry nevěrnému společníkovi při péči o domácnost a děti. V případě manželství se veškerý majetek při rozvodu rozdělí rovným dílem.
 • Pokud jeden z partnerů skončí například na jednotce intenzivní péče, spolubydlící se s ním nesmí vídat, protože ve skutečnosti bude pro pacienta cizí.
 • Občané, kteří nejsou oficiálně ženatí, mohou mít v některých zemích problémy s vízy. Pokud máte děti, nelze vyloučit obtíže spojené s přechodem hranic.
 • Pokud muž zemře v práci, jeho zákonná manželka má od pojišťovny zaručeno finanční odškodnění, jeho spolubydlící nikoli.
 • Manželství umožňuje dětem mít oficiálně otce. V případě společného soužití bude vyžadováno potvrzení o otcovství. Existuje zákon o „300 dnech po rozvodu“, který vám může pořádně drásat nervy, pokud staré manželství ještě nebylo zrušeno a nové ještě nebylo zapsáno. Existují případy, kdy byli otcové nuceni adoptovat vlastní děti, protože zanedbali úřední požadavky.

Je známo, že muži a ženy vnímají pojem „civilní sňatek“ ve smyslu soužití odlišně. Pro většinu mužů se takový svazek rovná otevřenému vztahu. U žen se nejčastěji jedná o přechodnou fázi k oficiálnímu sňatku, kdy se dáma již vnímá jako manželka. Alespoň to dokládají četné populační průzkumy.

Číst dál

Prevence a léčba bolesti nohou u žen

Zdraví nohou ve stáří: hlavní problémy

S věkem se zdraví vašich nohou může měnit a ovlivnit vaše celkové zdraví: objevují se bolesti a deformace kloubů.

Létající chůze: příčiny onemocnění nohou

Léky na cystitidu

Huminové kyseliny: mýty a pravda

Léky na posílení imunity: jak pomoci tělu

Je přerušovaný půst účinný?

Přerušovaný půst je běžný způsob, jak bojovat s nadváhou. Ale vědecká data potvrzující účinnost této techniky zatím neexistují.

Jak se stát dobrou matkou: 7 pravidel pro (ne)ideální mateřství

Protein pro krásu a zdraví: jak si vybrat kolagen?

Jak si vybrat třpytivé mléko na tělo: znalecký posudek

Novorozenecká výživa

Jak pochopit, která receptura je pro novorozence nejlepší z hlediska nutriční hodnoty a přítomnosti prospěšných látek pro jeho zdraví a vývoj: složení konkrétního produktu studujeme společně s odborníkem.

Lymfedém po mastektomii: konzervativní terapie a prevence

Chlorella s probiotiky: Přirozená podpora zdraví

Sprej s azelastinem: lék v boji proti alergiím

Trápí vás sezónní alergie a nic jiného nepomáhá? Odborníci MedAboutMe podrobně popisují nejnovější sprej k léčbě alergií u dětí a dospělých

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: