15 způsobů, jak se stát sebevědomějším

Korektor, redaktor novinář. Přes šest let dělám to, co mě baví.

Rozhodčí – Margarita Lopukhova

Rodinný psycholog. 8 let zachraňuji “rodinné buňky” před rozpadem. Pomáhám párům znovu získat lásku a porozumění.

Měli jste někdy pocit, že sebevědomí je to, co vám chybí? Něco, co omezuje vaše možnosti a brání vám v realizaci vašich snů? Pokud je vám tento pocit povědomý, pak se nebojte – nejste sami. Mnoho z nás pravidelně zažívá pochybnosti a nejistotu, když čelí novým příležitostem.

Je tu však dobrá zpráva! Sebevědomí je něco, co lze rozvíjet a zlepšovat. Je to dovednost, kterou se lze naučit a uplatnit v každodenním životě. A v tomto článku se s vámi podělíme o 15 účinných technik, které vám pomohou získat jistotu a přestat se bát.

Příčiny vašich pochybností

Pochybování o sobě samém může být způsobeno různými důvody, které se liší člověk od člověka. Zde jsou některé z nejčastějších důvodů, které mohou podkopat sebevědomí.

 • Negativní zkušenost z minulosti.

Předchozí selhání, kritika nebo negativní události mohou zanechat stopy v naší mysli a zvýšit náš pocit nejistoty v budoucích situacích.

 • Srovnání s ostatními.

Neustálé srovnávání se s ostatními, zvláště v době sociálních sítí, může vytvářet pocit nedostatečnosti a snižovat sebevědomí.

 • Nízké sebevědomí.

Negativní sebepojetí, nízké sebevědomí a pocity méněcennosti mohou vyvolat pochybnosti o sobě samém.

 • Nedostatek podpory.

Nedostatek podpory od ostatních, nedostatek povzbuzení a podpory od důležitých lidí v našich životech může ovlivnit náš pocit sebe sama a sebevědomí.

Silná touha po dokonalosti a strach z chyby mohou vytvářet neustálé napětí a pochybnosti o vlastních schopnostech.

 • Očekávání ostatních.

Často vnitřně přijímáme očekávání a standardy jiných lidí, což může vést k nejistotě ohledně naší schopnosti naplnit tato očekávání.

 • Nedostatek zkušeností.

Nové situace nebo úkoly, které jsme dosud nezažili, mohou způsobit pocit nejistoty z neznámého a strach z toho, že to nezvládneme.

15 triků, jak se stát sebevědomějším

Používejte tyto techniky ve svém každodenním životě a investujte do svého osobního rozvoje. Zasloužíte si být sebevědomí a odvážně jít vpřed za svými sny!

Negativní myšlenky mohou podkopat vaši důvěru. Zkuste je nahradit pozitivními výroky. Například místo „nemůžu“ si řekněte: „Zvládnu to a uspěji“.

Stanovte si malé a dosažitelné cíle. Když dosáhnete svých cílů, posiluje to vaši důvěru ve vaše schopnosti.

 • Vlastní validace.

Zapište si své úspěchy, talenty a kladné vlastnosti. Tento seznam pravidelně kontrolujte, abyste si připomněli svou hodnotu a hodnotu.

 • Překonávání strachů.

Postavte se svým strachům čelem a postupně je překonávejte. Pokaždé, když překonáte strach, vaše sebevědomí roste.

 • Podpůrné prostředí.

Setkejte se s pozitivními lidmi, kteří vás podporují a věří ve vás. Vyhněte se toxickým vztahům, které mohou podkopat vaši důvěru.

 • Rozvoj dovedností.

Posilujte své dovednosti a znalosti v oblastech, které vás zajímají. Čím více znalostí a dovedností budete mít, tím větší sebedůvěru zažijete.

READ
Sublimace - co to je v psychologii jednoduchými slovy

Udělejte si čas a pečujte o své fyzické a emocionální blaho. Zdravý životní styl, pravidelný odpočinek a péče o sebe vám vybudují sebevědomí.

  Vystupování z komfortní zóny.

Zažijte nové situace a výzvy, i když se zdají trochu děsivé. Čím více zkušeností získáte, tím jistější budete.

Zapojte se do veřejného mluvení nebo projevů před zrcadlem nebo přáteli. Postupně zvyšujte obtížnost a zlepší se vaše sebevědomí při jednání s lidmi.

Nezapomeňte slavit a oslavovat své úspěchy. Dovolte si, abyste byli hrdí na své úspěchy a použijte je jako palivo pro sebevědomí.

Přijměte se takoví, jací jste, se všemi svými silnými a slabými stránkami. Poznáním a přijetím sebe sama budujete základ pro sebevědomí.

 • Usmívejte se a udržujte oční kontakt.

Úsměv a jasný pohled pomáhají vyjádřit sebevědomí a navázat pozitivní interakce s ostatními.

Chyby k životu patří. Místo toho, abyste z nich byli frustrovaní, poučte se z nich a využijte je k osobnímu růstu. To vám pomůže stát se sebevědomějšími a moudřejšími.

 • Vizualizace úspěchu.

Vizualizujte si sami sebe v situacích, kdy se chcete cítit jistěji. Představte si, že jste úspěšní a sebevědomí, a vaše podvědomí začne pracovat na dosažení tohoto stavu.

 • Cvičení sebelásky.

Milujte se a oceňujte se za to, jací jste. Naučte se odpouštět si chyby a zacházejte se sebou laskavě a soucitně. To vám pomůže vyvinout silnou a sebevědomou osobnost.

Mysl sebevědomého člověka

Způsob myšlení sebevědomého člověka má řadu charakteristických rysů. Zde jsou některé z nich, které vám mohou pomoci rozvíjet sebevědomí.

Sebevědomí lidé mají tendenci vidět v situacích a lidech pozitivní aspekty. Zaměřují se spíše na řešení než na problémy a věří ve svou schopnost překonat nepřízeň osudu.

 • Loajalita k sobě.

Znají své hodnoty, zájmy a dávají sebe na první místo. Nesnaží se zalíbit se všem a řídit se standardy ostatních lidí, ale rozhodovat se a jednat na základě vlastního vnitřního kompasu.

Sebevědomí lidé vidí selhání a chyby jako příležitosti k růstu a rozvoji. Přijímají výzvy, učí se ze zkušeností a usilují o osobní zlepšení.

 • Schopnost překonat pochybnosti.

Uvědomují si, že pochybnosti a strachy jsou normální, ale nedovolí jim ovládat své činy. Přebírají iniciativu a jednají jim navzdory, protože si uvědomují, že úspěchu lze dosáhnout pouze překonáním pochybností.

 • Přizpůsobivost a flexibilita.

Sebevědomí lidé se dokážou přizpůsobit změnám a překvapením. Přijímají nové situace a hledají způsoby, jak se přizpůsobit, místo aby panikařili nebo se bránili změnám.

Mají jasnou představu o svých silných a slabých stránkách. Chápou, že nikdo není dokonalý a aktivně pracují na svých slabinách, ale také uznávají a oceňují jejich jedinečné vlastnosti.

 • Schopnost se rozhodovat.

Sebevědomí lidé důvěřují své schopnosti činit rozhodnutí. Analyzují fakta, naslouchají své intuici a dělají informovaná rozhodnutí beze strachu z chyb.

 • Schopnost komunikace.

Jsou schopni jasně a sebevědomě vyjadřovat své myšlenky a nápady. Naslouchají druhým a respektují jejich názory, ale jsou si také jisti, že vyjadřují své vlastní myšlenky a přesvědčení.

 • Otevřenost novému.
READ
Co můžete dát muži na Nový rok 2020: několik užitečných tipů

Sebevědomí lidé jsou otevření novým nápadům, zkušenostem a názorům. Jsou připraveni vystoupit ze své komfortní zóny a hledat nové příležitosti pro růst a rozvoj.

Vědí, jak ocenit a oslavit své úspěchy. Neváhají být na své úspěchy hrdí, ale zároveň zůstávají skromní a vděční.

Sebedůvěra je dovednost, kterou lze rozvíjet a zlepšovat. Procvičujte si tyto vlastnosti ve svém životě a staňte se stále sebevědomějšími. Pamatujte, že je to proces, který vyžaduje čas a úsilí, ale výsledky stojí za to. Zasloužíte si být sebevědomí a úspěšní!

Jak se stát sebevědomějším: 15 jednoduchých kroků k úspěchu

Každý zná přísloví, že pod ležícím kamenem voda neteče. Na základě této fráze je zřejmé, že abychom v životě něčeho dosáhli, je nutné vynaložit odpovídající úsilí. Ale pro tyto činy potřebujete mít dobré sebevědomí, pozitivní vnímání a pocit sebevědomí.

Je také potřeba naučit se chápat, že na to všechno neexistuje žádná jednorázová pilulka. Musíte na sobě hodně pracovat, což vám zabere značný čas a pomůže vám to zorganizovat vaše úsilí o co největší zlepšení života.

Nové myšlení dokáže radikálně změnit a změnit k lepší komunikaci se svými blízkými, s kolegy a příbuznými, může usnadnit vnímání jakýchkoli událostí a také vás může naučit nezastavovat se a nesoustředit se na obtížné situace, ale postavit se pouze tím nejpozitivnějším způsobem.

1. Osobní vlohy a kladné vlastnosti

První věc, kterou musíte udělat, je vytvořit seznam osobních talentů, různé kladné vlastnosti, kterých máte pravděpodobně mnoho, a také dobré dovednosti.

1.jpg

Jednoduše řečeno, identifikujte si osobně všechny své silné stránky, ve kterých nemáte obdoby, alespoň ve svém okolí. Určitě jsou věci, na které nepřijdete jen vy a nikdo jiný. Ať se to stane vaší zbraní, kterou můžete použít. Navíc, když ukážete své dovednosti ostatním lidem, můžete si získat jejich respekt a důvěru.

2. Zbavte se věčného pocitu viny přede všemi

Důvody žádných událostí byste neměli hledat ve vlastních nedostatcích. Koneckonců nejste Bůh a vaše nedostatky nejsou tak mocné. Nezapomeňte, že existují různé aspekty situací: přírodní, politické, fyzické, sociální, ekonomické, které významně ovlivňují váš život i vás osobně. To znamená, že když vás to láká převzít odpovědnost za něčí chování nebo za nějakou událost, například tsunami v Thajsku, pamatujte si to pokaždé.

3. Vyhýbejte se kritice

2.jpg

Pamatujte, že máte plné morální právo sdělit osobě, že nechcete pokračovat v konverzaci ve formě, která vám byla poskytnuta.. Pokud je to kritika, pak nebudete s nikým diskutovat o svých osobních vlastnostech v negativním kontextu. Ale jste připraveni diskutovat o některých svých akcích a jste schopni naslouchat konstruktivní kritice, protože jste vždy připraveni ji využít ve svůj vlastní prospěch.

READ
Jak pochopit, že muž to myslí vážně a není hlupák

4. Nikdy se s nikým nesrovnávejte

Ve skutečnosti se můžete porovnávat, ale pouze s jedním jediným člověkem – se sebou samým, s kým jsi byl před rokem. Existuje dokonce dobré cvičení s názvem „Řekni si pravdu“. Chcete-li to provést, zkuste si položit sedm otázek, které vás mohou měřit za poslední rok.

Otázky jsou jednoduché:

“Jak jsem starý?”

“S kým mluvím?”

“Kolik peněz vydělám?”

“Jsem spokojený s pozicí, kterou mám?”

Všechny tyto otázky je třeba položit osobě, kterou jste byli před rokem, a tedy i osobě, která se na vás dnes dívá ze zrcadla.

5. Více komunikujte

4.jpg

Musíte přesněji komunikovat, když z toho zažíváte skutečný strach.. Začněte navštěvovat zájmové kroužky, přihlaste se na nějaké kurzy, začněte přijímat pozvání na různé večírky.

Pokud jste chlap, oslovte dívky a představte se. Možná chtějí komunikaci ještě více než vy, ale neodvažují se vás oslovit jako první, protože je pro ně obtížnější převzít iniciativu. Pokud vás náhle odmítnou, dýchejte snadněji, neberte to jako obrovskou katastrofu. Pravděpodobně dnes dívka nemá náladu nebo z milionu dalších důvodů, které zná pouze ona, ale s vámi osobně nemají nic společného.

6. Riziko je ušlechtilá věc

Jak se stát sebevědomějším? Buďte vždy připraveni podstoupit přiměřená rizika. Pokud se náhle ocitnete v nějaké těžké situaci, pak se pokuste najít cestu z ní, aniž byste někoho žádali o pomoc, tedy sami. Takto můžete skutečně rozšířit hranice svých možností, dokázat sami sobě, že můžete překonat jakékoli potíže a problémy, pokud do toho vložíte trochu úsilí.

7. Je třeba se poučit z vlastních chyb

3.jpg

Podle statistik ani ti nejsebevědomější lidé nedosahují okamžitě výrazných výsledků. a nedosahují úspěchu ve všem. Prostřednictvím pokusů a omylů získávají neocenitelné zkušenosti, které se jim v budoucnu tak či onak budou hodit. Jakýkoli neúspěch je těmito lidmi považován za malý krok k zamýšlenému cíli s dalším pokusem. Jakákoli negativní zkušenost vás motivuje udělat vše pro to, abyste v budoucnu neudělali chybu.

8. Snažte se žít okamžikem

Nebojte se své budoucnosti a nikdy se nevracejte k minulým negativním zkušenostem. Jak se stát sebevědomým a rozhodným člověkem? Je třeba řešit problémy tak, jak vznikají a žít v přítomnosti, nikdy nemyslet na různé důsledky. Musíte dělat jen to, co je v tuto konkrétní chvíli důležité. K tomu se musíte naučit překonávat pochybnosti. Jen tak můžete získat důvěru ve své vlastní schopnosti.

9. Věnujte se sportu

Pokud chcete být na 99 % sebevědomým člověkem, jděte do sportu.

5.jpg

Co může být lepšího než pravidelně trénovat a pozorovat změny na svém těle a všímat si pokroku ve zlepšování? V tomto případě, když si sundáte košili a uvidíte krásnou definici svalů, vaše sebevědomí roste mílovými kroky.

READ
Jak manipulovat mužem - 5 nejlepších způsobů, jak získat to, co chcete

Tón z neustálého cvičení dává takový náboj pozitivní energie, které budete chtít sdílet s celým světem. Předpokládejme, že pokud jste byli dříve notorický chlapec se špatným držením těla, nyní vidíte pohledného pohledného muže se sebevědomým pohledem a jistou hrdostí na sebe a své úspěchy. Sport je podle samotných sportovců prvním lékem na komplex méněcennosti.

10. Správné držení těla

Čeho si vždy všimnete na první pohled? Na držení těla. Vaše image se automaticky stane aristokratickou, pokud budete vždy stát nebo sedět rovně s rovnými zády. Právě držení těla je znakem sebevědomého člověka, který nikdy neklesá před ostatními. V počáteční fázi to bude docela obtížné dosáhnout, navíc to může být dokonce velmi obtížné, protože musíte trénovat, abyste vždy drželi záda rovná. Měli byste neustále provádět cvičení, která posílí lopatku a svaly dolní části zad.

Obecně platí, že vstaňte od počítače hned teď a narovnejte záda, stáhněte ramena dozadu a spusťte je. Současně by se tělo mělo dívat dopředu a ruce by měly být mírně položeny dozadu. Cvičte toto cvičení co nejčastěji a brzy si všimnete výsledků. Jen nestůjte jako modelka na molu. Zvenčí to bude vypadat velmi směšně.

11. Buďte odhodlaní vyhrát

6.jpg

Většina lidí přestává věřit ve své vítězství a stávají se sami sebou velmi nejistí, protože si zpočátku kladou vysoké cíle, kterých je téměř nemožné dosáhnout. Musíte začít s malými cíli, ale takovými, kterých dosáhnete snadněji a rychleji.

Až tento úkol dokončíte a stanovíte si mnoho malých cílů, postupně přejděte k důležitějším úkolům. Zároveň je nutné vést si seznam se všemi cíli, malými i závažnějšími, abyste měli neustále připomínku, že jste vše udělali dobře a správně.

Nesoustřeďte se neustále na seznam pouze nezbytných věcí, věnujte pozornost tomu, co již bylo uděláno. Je to skvělý způsob, jak si více věřit ve své dovednosti tím, že budete přemýšlet o svých milnících, cílech a projektech, kterých jste již dosáhli.

12. Věnujte pozornost výběru oblečení

Pro ženu je to možná nejzřetelnější odpověď na otázku jak se stát sebevědomějším. A to ani ne proto, že nás zpravidla vítá naše oblečení, ale proto, že správně vybrané oblečení pomůže i těm nejstydlivějším dívkám dodat sebevědomí.

Ve chvílích, kdy potřebujete být nahoře, je potřeba přistupovat k výběru oblečení s maximální pečlivostí: zkrátka musíte být nahoře, ale zároveň zůstat sami sebou.

Naučte se definovat svůj vlastní styl. Chcete-li to provést, můžete se poradit se svými přáteli nebo se dokonce obrátit na profesionály. Možná vše, co potřebujete, abyste se stali sebevědomější, je jen nepatrná změna vaší image.

READ
Popis hlavních funkcí komunikace: jaká je její role a cíle pro jednotlivce

13. Vědět, jak relaxovat

7.jpg

Vždy se snažte naslouchat svým pocitům touhy a pocity. Zkuste si neustále najít čas na to, abyste byli sami se sebou. To je nezbytné, abyste shromáždili své myšlenky, porozuměli a lépe se slyšeli.

Naučte se o sebe pečovat, neustále se sami sebe ptejte, co přesně byste si dnes přáli. Mohou to být malé, ale nezbytné věci pro vás, například procházka po ulici, nákup něčeho chutného, ​​gymnastika nebo sledování vašeho oblíbeného televizního seriálu.

14. Porážka je možný úspěch

Někdy, když děláte závěr po některých porážkách, můžete také vyvodit závěry o falešných cílech, přehodnotit koncept a pochopit, zda jsou vaše síly vynakládány správným směrem. To vám pomůže vyhnout se větším problémům a zklamáním v budoucnu.

15. Začněte se usmívat

8.jpg

Možná budete překvapeni, jak velký vliv může mít i ten nejmenší úsměv, aby uklidnil jakoukoli situaci a aby se všichni cítili co nejpohodlněji.

Na koho byste se obrátili o pomoc, na zachmuřeného a přísného člověka nebo usměvavého člověka? Pokud vám záleží na upřímnosti vašeho úsměvu, postačí, když se nebudete usmívat po celé tváři. Na míle daleko si všimnete neupřímného úsměvu. No, pokud jste opravdu šťastní, pak to vaše okolí jednoduše vycítí a ocení to.

16. Návyky

Pokud se chcete stát jiným, sebevědomějším člověk, pak je třeba změnit i vaše předchozí návyky. Například vezměte nějaký svůj starý zvyk a zopakujte ho. Není třeba to dělat nijak drasticky, stačí přidat nové barvy a doteky.

Pokud jste již dříve cvičili, je to chvályhodné, ale nyní k tomu zkuste přidat hudbu nebo to udělejte na jiném místě, než kde jste to dělali předtím. Nebo to udělejte raději večer než ráno.

Nebo můžete jít o polední přestávce večeřet ne na své obvyklé místo, ale na úplně novém místě, kde jste ještě nikdy nebyli. Můžete zkusit změnit své stravovací návyky a přejít na vegetariánskou stravu, nebo můžete změnit své hudební preference. Volba je na tobě.

17. Naučte se chválit sami sebe

9.jpg

Nejdůležitější klíč k sebevědomí je radost z vítězství a jakýchkoli úspěchů. Vždy se snažte chválit a povzbuzovat. Buď pozitivní. Buďte sami se sebou spokojeni bez zvláštních důvodů a zapomeňte na různé komplexy.

Když začínáte v životě dělat něco nového, je docela těžké přijmout vše najednou, takže jednejte pomalu, ale jistě, zvládejte něco nového krok za krokem, pomalu a beze spěchu. Dejte si na to čas navíc. Pochvalte se za sebemenší úspěchy.

závěr:

Pokud se vám podaří získat sebevědomí, pak to lze přirovnat ke křídlům obdrženým jako dar. Nikdy se nevzdávejte obtížím a nedovolte svému podvědomí, aby omezovalo jakoukoli z vašich možností.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: