Co dělat, když vás šéf křičí a ponižuje: v práci šéfové šíří hnilobu, kde si stěžovat

V organizacích nebo v podniku často nastává situace, kdy zaměstnavatel formálně neporušuje pracovní zákony, ale vytváří takové podmínky pro zaměstnance, který se mu nelíbí, že chce odejít sám.

Bez ohledu na vzdělání, praxi a postavení se s takovým nepříjemným faktorem může setkat každý.

Může to být osobní nevraživost, nebo chce šéf uvolnit místo nějakému „zloději“, a proto se ze všech sil snaží zaměstnance z organizace vypudit, na každé maličkosti najde chybu, z ničeho nic rozpoutá konflikt a den podřízeného se změní v noční můru.

Zvažme ty situace, kdy nám možnost „jen odejít“ od tyranského šéfa nevyhovuje. Samozřejmě, pokud by zaměstnanec mohl bezbolestně změnit zaměstnání, pak by z toho vůbec nikdo nedělal problém. Každá situace je přirozeně jedinečná, ale doufám, že vám rady budou nějakým způsobem užitečné.

Nepište výmluvy

Z praxe lze říci, že za účelem zbavení se zaměstnance bude jakékoli porušení pracovní kázně „taháno za uši“ (dvouminutové zpoždění, kuřácké přestávky, přestávky na kávu, osobní hovory po telefonu atd.). ).

Ať bychom si to přáli, vše, co nesouvisí s výkonem vašich přímých funkčních povinností, je porušením pracovní kázně, a proto za to formálně můžete nést kárnou odpovědnost.

Proto byste si měli pamatovat: nikdy nepište vysvětlující poznámky na první žádost vedení. Pokud napíšete vysvětlující poznámku, přiznáváte tím, že jste se dopustili disciplinárního přestupku.

“V takové a takové rande jsem šel na 15 minut do vedlejší kanceláře vypít čaj s kolegy, pracovní proces to neovlivnilo, zavazuji se, že už to nebudu dělat.”

„Dne 28. ledna 2020 jsem se o 10 minut zpozdil do práce, protože jsem vodil své dítě do školky, a učitelka mě zadržela, abych probrala takové a takové záležitosti. Slibuji, že nedovolím, aby se to opakovalo.”

Souhlas, vypadá to jako ponižující výmluva.

Nic nepište, nechte personalistu sepsat akt o odmítnutí podat vysvětlení, ani ho nemusíte podepisovat.

Pokud následně podáte podnět na inspektorát práce, a když dorazí s kontrolou, prohlédne si materiály a uvidí vaši vysvětlující poznámku, vyjde najevo, že jste se skutečně dopustili kárného přestupku, na něco se vymlouvali a pak si také stěžovali .

READ
Nechci chodit s dívkou: co říct, abych neurazil

Není tak snadné dostat výpověď

Dalo by se dokonce říci, že je to velmi obtížné. V každém případě to není tak jednoduché, jak se zdá vašim nadřízeným. Nikdo nepodal žalobu na navrácení do zaměstnání a u soudu důkazní břemeno, že jste byl propuštěn ze zákona, nese zcela zaměstnavatel.

Je to zaměstnavatel, kdo musí soudu prokázat zákonnost vaší výpovědi a pak se soud dostane ke všemu a zaměstnavatel bude muset vysvětlit, proč všechny ty velké výstřely v organizaci padly na jednoho zaměstnance.

Existuje celá hromada disciplinárních příkazů proti jednomu zaměstnanci a zbytek se ukazuje, že bílý a načechraný, jsou všichni ostatní opravdu křišťálově čistí? A co je to za akt nepřítomnosti v práci 10 minut, kdo to podepsal, proč ne ve formě schválené MPSV, kde je vysvětlivka, kde jsou popsány požadavky na podání vysvětlení, jak se potvrzuje, že byl předán a tak dále.

Obecně platí, že pokud soud zaměstnance znovu přijme, ocitne se zaměstnavatel v nezáviděníhodné pozici, zejména pokud již někoho na tuto práci přijal.

Administrativní zdroj

Rozhodně se vyplatí stěžovat si na inspektorát práce, který je přímo odpovědný za kontrolu zákonnosti jednání zaměstnavatelů ve vztahu k jejich zaměstnancům a projednává stížnosti a odvolání na porušování pracovních práv zaměstnanců.

Tento orgán je přímo odpovědný za tyto záležitosti, proto pokud nedochází k přímému porušení zákona, neměli byste se pokoušet skákat přes hlavu a psát stížnosti vyšetřovacímu výboru. Stejná prokuratura předá váš podnět inspektorátu práce, takže byste se na něj měli neprodleně obrátit, abyste neztráceli čas svůj i cizí.

Pokud přijde na kontrolu vaší organizace, zřídka odejdou bez protokolu o správním přestupku. Vše prověří a nejen na základě stížnosti mohou zjistit i něco jiného, ​​ale pokuty za přestupky z hlediska inspekce práce jsou velmi vysoké a napadat tyto pokuty u soudu je zpravidla zbytečné .

Pokud máte v úmyslu podat stížnost na inspektorát práce, v některých případech může být rozumné poskytnout kopii stížnosti přímo zaměstnavateli jako upozornění před jejím podáním.

Pokud šéf není úplně zbit, poradí se s právníkem a ten mu řekne, že „ta hra nestojí za svíčku“, je lepší jít na tohoto zaměstnance s klidem, protože inspekce práce může způsobit velké problémy a způsobit organizaci ztráty.

READ
Psychiatr, psychoterapeut, psycholog: jaké jsou rozdíly a kdy koho kontaktovat?

Ve stížnosti pište pouze o porušování svých práv, nejlépe s odkazy na pracovní a správní řád, neříkejte si osobní a pište, jaký šéf je debil.

Obecně platí, že pro kompetentní vypracování stížnosti je lepší kontaktovat specializovaného právníka, protože ví, jak sestavit odvolání k orgánu státní správy, aby tento orgán nevyšel z formální odpovědi.

Získejte týmovou podporu

Poslední rada bude tak každodenní, ale bez ní se neobejdeme. Skládá se z následujícího: pamatujte, že nikdo nemá rád rváče. To znamená, že není třeba předvádět své znalosti práva a mluvit se svým šéfem takovým způsobem, říkají: “Pokud mě zkusíte vyhodit pod článkem, způsobím vám takové problémy!”

Zachovejte klid a kdykoli vás budou chtít za něco potrestat, jednoduše zdvořile a správně požádejte vedení, aby vysvětlilo smysl svého jednání, na základě kterého jste hnáni k odpovědnosti.

Neobracejte tým proti sobě, to je pro vás naprosto nerentabilní, ať všichni vidí, že jste normální, adekvátní člověk a tady se mýlí pouze šéf.

I když se z pochopitelných důvodů nikdo z vašich kolegů neodváží otevřeně se vás zastat, kolegové budou alespoň na vaší straně. Je to důležité, protože nakonec, pokud tento boj prohrajete a opustíte toto pracoviště, už při pohledu na své prázdné místo, vaši kolegové si vás zapamatují laskavým slovem mezi sebou a vaše pověst vás bude následovat na nové místo. práce.

Během této studené války se svými nadřízenými zároveň i nadále svědomitě a pravidelně plňte své pracovní povinnosti, pracujte, buďte dochvilným pracovníkem a v pracovní době se méně rozptylujte nepodstatnými záležitostmi a konverzacemi. Tím bude týmu i vedení jasné, že na vás v podstatě nemohou být žádné stížnosti.

Každý práceschopný občan našeho státu je tak či onak spojen pracovněprávními vztahy: pracuje, je obklopen kolegy a má přímého nadřízeného.

V práci trávíme většinu svého života, proto kolem sebe chceme při práci vidět příznivé prostředí a dobré vztahy s kolegy a vedením. Ale bohužel ne vždy jde všechno hladce a někdy je šéf hrubý a urážlivý. Jak tuto situaci vyřešit?

Proč by mohl šéf křičet?

Možná se tě snaží donutit, abys přestal, nebo je jen blázen? Zvažme různé situace.

READ
Zase výstřik! Jak požádat dívku o orální sex?

Při ucházení se o práci zaměstnanec očekává, že uvidí kompetentního šéfa, vynikajícího profesionála a jen dobrého člověka, který bude koordinovat a kontrolovat vykonanou práci. Někdy se ale všechny naděje na profesionální spolupráci se šéfem zřítí na kameny hrubosti, křiku a urážek. Ale obecně, Má ředitel právo křičet na zaměstnance?

Zaměstnanec je z takových akcí především bezradný, ale možná existuje důvod pro takovou reakci šéfa. Takovým psychologickým vlivem se šéf zpravidla snaží dosáhnout propuštění zaměstnance na vlastní žádost. Vyhneme se tak dalšímu řízení ohledně neoprávněného propuštění z naší strany.

Zaměstnanec, který zažil psychický nátlak, nechce zůstat, aby pokračoval v pracovním poměru s tímto šéfem.

Co hrozí manažerovi, když křičí a uráží zaměstnance?

Všimněte si, že nutit zaměstnance k výpovědi je podkladem pro kontaktování inspektorátu práce a provedení příslušné kontroly. V žádosti na inspektorát práce musíte uvést místo výkonu práce, údaje o pracovní smlouvě, své kontaktní údaje a případně důkazy o urážkách a ponižování (zvukové nahrávky, písemné důkazy).

Co když se podíváme na šéfovo jednání z jiného úhlu? Co když je od přírody kanec?

Je samozřejmě nepříjemné takový postoj snášet, ale skončit kvůli drzosti šéfa a hledat si práci v době ekonomické krize je také unáhlené rozhodnutí. Je třeba se pokusit ignorovat neslušné chování šéfa. Možná byste měli tento bod přijmout jako fakt a nebrat si hrubost osobně.

Ale to je třeba mít na paměti pokud vás váš manažer urazí a poníží, pak už je to důvod přivést jej k administrativní odpovědnosti.

Jak můžete vyřešit konflikt se svým šéfem?

Chcete-li vyřešit konflikt se svými nadřízenými, musíte nejprve vyjednávat a objasňovat okolnosti, které způsobují křik, urážky a ponižování zaměstnance. Předpokládejme, že zaměstnavatel není spokojen s odbornými kvalitami zaměstnance, pak je nutné zjistit, jak situaci napravit. Měli byste se svým šéfem probrat urážky, které jste dostali, a požádat je, abyste je v budoucnu neopakovali.

Zaměstnavatel při odstraňování nedostatků v pracovní činnosti zaměstnance již zpravidla nemá důvody zvyšovat jeho tón, křičet a ponižovat jej.

Bohužel však existují případy, kdy konfrontace mezi oběma stranami pracovněprávních vztahů pokračuje a je doprovázena ponižováním a urážkou zaměstnance.

READ
Co je morální zrada a co je považováno za zradu?

Pokud vás váš šéf neustále uráží

Urážka zaměstnance na pracovišti je jednáním šéfa, které nijak neovlivní lepší pracovní výkon zaměstnance, není faktorem v projevu jeho profesionality, ale může se stát základem pro jeho postavení před soud.

Co hrozí manažerovi, když křičí a uráží zaměstnance?

Pokud vás váš šéf v práci uráží a ponižuje, měli byste se nejprve uchýlit k jednání, diskusím a dalším pokojným způsobům řešení konfliktní situace. Existuje šance, že zjištěním všech podrobností konflikt urovnáte.

Pokud neexistuje konsenzus, měli byste zaujmout stanovisko k ochraně svých práv. Urážet a ponižovat zaměstnance to přece je přímé porušení ústavy Ruské federace. Základní zákon našeho státu nepřipouští ponižování cti a důstojnosti jednotlivce a toto jednání sleduje legislativními akty. Urážka člověka je ponížením jeho cti a důstojnosti.

Pokud je nad šéfem nadřízený manažer, který vůči vám projevuje urážky a ponižování, měli byste se na něj obrátit se stížností a popsat konflikt, který vznikl. Pokud neexistuje vyšší vedení a přímá výzva k šéfovi nepřináší výsledky, musíte kontaktovat následující úřady:

  • Inspektorát práce;
  • policie;
  • státní zastupitelství;
  • soud.

Při zasílání odvolání výše uvedeným orgánům je zpravidla nejprve provedena kontrola porušení práv, a pokud se skutečnost porušení potvrdí viník nese odpovědnost v souladu s platnými předpisy.

Jak dokázat skutečnost urážky

Jednou z klíčových okolností při psaní odvolání je důkazní základna. Dokázat urážku a ponižování zaměstnanec musí předložit:

  • Zvukové nahrávky;
  • videonahrávky;
  • písemné dokumenty;
  • svědecké výpovědi.

Pokud se jedná o písemnou urážku, měly by být tyto dopisy a poznámky připojeny. Urážky jsou zpravidla doprovázeny pronášením slov, která ponižují čest a důstojnost člověka. Opakovaná doprovodná ponižování by měla být zaznamenána na magnetofon nebo označena ve svědecké výpovědi.

V přihlášce musí být uvedeno údaje o žadateli, kontaktní údaje, popis konfliktní situace, důkazy o urážce a ponižování, kontaktní údaje šéfa.

Odpovědnost a sankce pro nadřízené

Zaměstnanec, který snášel opakované ponižování a urážky, hrubost a předsudky, nakonec chce rychlé vyřešení konfliktu a postavení pachatele před soud.

Po kontaktování výše uvedených orgánů pro ochranu svých práv začíná proces přezkoumání situace, prostudování předložených důkazů a v případě porušení práv zaměstnance jejich vyvození k odpovědnosti.

Podle současné legislativy je Zaměstnavatel může nést administrativní odpovědnost za urážku zaměstnance (Článek 5.61 zákoníku o správních deliktech Ruské federace). Toto ustanovení stanoví pokutu ve výši 10 000 až 30 000 rublů.

READ
Ovlivňuje žena muže a jak moc?

Co hrozí manažerovi, když křičí a uráží zaměstnance?

Řešení konfliktní situace mezi zaměstnancem a šéfem v orgánech činných v trestním řízení, na inspektorátu práce a u soudu probíhá ve lhůtách stanovených předpisy. S tím je třeba počítat Časový rámec pro zvážení situace urážky zaměstnance se liší, a někdy dlouho visí ve vzduchu otázka přivedení šéfa před soud.

Podle současného občanského práva může zaměstnanec uplatnit nárok na náhradu morální újmy podáním žaloby u soudu. Ustanovení trestního zákoníku stanoví odpovědnost za pohrůžku násilím, ublížení na životě a zdraví.

To znamená, že pokud šéf při urážkách použil ohrožení života nebo zdraví, pak je nutné obrátit se na policii s požadavkem, aby jednal a pohnal zaměstnavatele k odpovědnosti. Vzor prohlášení o ohrožení života a zdraví naleznete zde.

Co dělat, když je na vás váš šéf v práci zlý? Je třeba jednat a pamatovat si, že postavit manažera před soud za jeho urážky a neslušný postoj k zaměstnanci je docela možné a je to stanoveno zákonem.

Zavedená pozitivní soudní praxe, kdy se za výše uvedené jednání zodpovídá vedoucí zaměstnanec, potvrzuje, že zákon směřuje k ochraně porušovaných práv zaměstnanců. Případy odvolání jsou samozřejmě ojedinělé, ale jejich rozhodnutí jsou ve prospěch pracujících.

Závěr

Hospodářská krize zavazuje zaměstnance k práci ještě více, a to i přes nepříznivé pracovní podmínky. Jedním ze základních kamenů je napjatý vztah s manažerem. Zaměstnanec trpí opakovanými urážkami a ponižováním Proč tedy šéfové ponižují své podřízené? Důvodů je mnoho, jak se ukazuje. Žádný z nich ale nedává zaměstnavateli důvod urážet a ponižovat zaměstnance.

Důrazně doporučujeme, abyste v případě, že takové situace nastanou, nejprve pokojně vyjednali se svým manažerem a zjistili důvody. Pokud tato opatření nepřinesou výsledky, pak se můžete s klidem obrátit na policii, soud a další úřady pro ochranu vašich práv.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: