Ena Štír a muž Vodnář milují kompatibilitu

Živel vzduchu odměňuje Vodnáře lehkým a upřímným charakterem, který je opakem charakteru Štíra. Žena tohoto znamení staví lásku a přátelství téměř na poslední místo, její sobectví, síla a touha po seberealizaci a v některých případech závist a pomstychtivost nemusí Vodnáře vůbec potěšit.

Muž Vodnář patří k elementu vzduchu a jeho charakter je podřízen Uranu a Saturnu. Praktická a vážná žena Štír je spojována s planetami Mars a Pluto, což může přispět nejen ke klamu, ale také k zájmu o mystiku tohoto znamení. Rozvinutá intuice a touha po neznámém mohou taková znamení přiblížit.

Takoví partneři jsou zvídaví a to je sbližuje. Vodnář se vůbec nevyznačuje smyslem pro vlastnictví, hrdostí, pomstychtivostí a tvrdostí a Štír si svůj život bez moci nedokáže představit. Žena tohoto znamení se může pro Vodnáře stát průvodcem k úspěchu, opěrným bodem a upřímným kritikem, se kterým je zajímavé mluvit jak o světové politice, tak jednoduše o volných tématech, ale v přátelství se jejich principy rozcházejí.

Pozornost! Touha po úspěchu a mystika se mohou stát hlavním důvodem přitažlivosti mezi takovými partnery.

Klady unie: Muž Vodnář a Žena Štír

Někdy o sebe mají takoví partneři velmi silný zájem. Přes svou vzájemnou odlišnost mohou Vodnáři a Štír prožívat lásku, vášeň a touhu po mystice jeden k druhému, protože oba partneři jsou stejně zvídaví, ale někdy to mohou skrývat a navenek projevovat nezávislost.

Pro muže Vodnáře se žena Štíra může stát dobrou kritikou a přítelkyní, která pomůže Vodnáři vidět jeho nedostatky, zejména v práci a v jeho činnostech. V některých případech tato žena přispívá k úspěchu takového znamení, pokud mezi nimi neexistuje konkurence. Pro Vodnáře může být Štír výborným partnerem a pro Štíra může být Vodnář zajímavým přítelem, na kterého bude zvědavá.

Obecně platí, že takoví partneři mohou vytvářet úspěšné obchodní vztahy, ale někdy mezi nimi sklouzne vášeň. Je pro ně snadné spolupracovat, dělat to, co milují a dělat koníčky, ale při komunikaci s přáteli si takoví partneři nemusí rozumět, protože mají odlišné zásady a postoje k lidskosti a slušnosti.

 • Protiklady se přitahují;
 • Touha po tajemství;
 • Zvědavost;
 • Podpěra, podpora;
 • Úspěch;
 • Tajemnost;
 • Snaha o spravedlnost;
 • Dobrá vůle;
 • Odvaha;
 • Zvědavost obou partnerů.

Důležité: Tito partneři mohou mít zájem o mystiku a neznámé.

Nevýhody spojení: Muž Vodnář a Žena Štír

Štír a Vodnář mohou mít k sobě vášeň a zvědavost, ale existuje oblast, ve které mohou mít neshody a velké konflikty. Žena Štír je vůči ostatním nemilosrdná a pro své cíle dokáže snadno obětovat přátelské, milostné nebo i rodinné vztahy a projevovat mazanost, což se Vodnáři vůbec nebude líbit. Z tohoto důvodu si Vodnář a Štír nemusí rozumět a hádat se.

Je nepravděpodobné, že by se Vodnáři tak snadno rozloučili s přáteli nebo obětovali pevné vztahy kvůli úspěchu, takže přátelství se Štírem nemusí pro takové znamení vyjít. Z tohoto důvodu pro ně není snadné spolu komunikovat, protože takoví partneři si mohou špatně rozumět a vzájemně se cítit a projevovat vlastnosti, které je dráždí.

Hlavní nevýhodou svazku mohou být odlišné postoje k lidem, přátelství a zvířatům. Žena Štír je bezohledná, náročná na své okolí a dokáže se k lidem chovat konzumně, své city nedává vůbec najevo tak, jako to dělá Vodnář, takže pro takové partnery není snadné být spolu. Velmi často Štír jednoduše používá lidi nebo se snaží dosáhnout svých cílů jakýmikoli prostředky, což se Vodnáři pravděpodobně nebude líbit.

 • Štírové intriky;
 • Štírova žárlivost a majetnictví;
 • Nedorozumění v lásce;
 • Špatné návyky;
 • Boj o moc;
 • Lehkomyslnost Vodnáře;
 • Podezřívavost Štíra;
 • Různé postoje k laskavosti a přátelství;
 • Nedostatek vzájemného porozumění;
 • Nezávislost obou znamení.
READ
Jak postavit svého šéfa na jeho místo

Pozornost! Pro tyto partnery je těžké se navzájem cítit a pochopit.

Jak najít společný jazyk v páru: Muž Vodnář a Žena Štír

Pro Vodnáře a Štíra není snadné si navzájem porozumět, ale to neznamená, že se z nich nemohou stát milenci a přátelé. Takoví partneři mohou úspěšně spolupracovat v podnikání, ale v osobním životě vůči sobě zažívají negativní emoce a nerozumí si, zejména pokud jde o společné přátele a známé.

Autorita brání Štírovi projevovat laskavost, což může způsobit Vodnáři nepochopení, protože takový partner usiluje o svobodu a rovnost. Aby se předešlo konfliktům, měl by Štír častěji projevovat laskavost a lidskost, úctu k ostatním a Vodnář by se měl více sbírat a naučit se jednat tak, aby dosáhl úspěchu. Pokud Štír neztratí úctu k Vodnáři, bude vše v pořádku.

Mystika, mimosmyslové vnímání, intelektuální filmy pomáhají takovým partnerům lépe si porozumět a najít společné body. Štír a Vodnář jsou velmi zvídaví a vždy si mají o čem povídat, ale pro přátelské a láskyplné, upřímné vztahy, trochu více vzájemné důvěry a lidskosti a laskavosti oběma neublíží.

Pozornost! Nové události a dobrodružství pomáhají takovým partnerům porozumět si.

Muž Vodnář a žena Štír: Kompatibilita v posteli

Vášnivá a tajemná kombinace, ve které je mnoho zázraků a mystiky. S Vodnářem se obvykle snadno komunikuje, lásku příliš nepředstírá a pro Štíra jsou jakékoli, i lehkovážné vztahy zajímavé, pouze pokud mají místo pro mystiku, tajemno a příslib. Takoví partneři nebudou tvrdit nic, ale mohou mít nesrovnalosti, pokud se alespoň jeden z nich zamiluje do toho druhého.

V takových vztazích vzniká vášeň spontánně, na pozadí společného prospěchu nebo lásky. Muž Vodnář považuje lásku za pouhou romantiku, která nemůže mít pokračování. Štír využívá pocity Vodnáře k dosažení svého cíle. Pokud se taková žena zamiluje, projeví mazanost a může se pro Vodnáře stát krutou a nebezpečnou.

Takoví partneři budou rádi, když budou vztah brát jako hru. Žena Štír projeví hodně něhy, vášně, pokud jí to Vodnář dovolí, může vykazovat vlastnosti jako žárlivost a pocit vlastnictví, což může naznačovat, že se zamilovala, ale aby se takoví partneři vyhnuli problémům, měli by nepřekračovat hranice jejich vztahu a jen si užívat daný okamžik.

Důležité: Humor a vášeň jim pomohou cítit se navzájem lépe.

Muž Vodnář a žena Štír: Manželská kompatibilita

Není to nejlepší kombinace, ve které budou Štír a Vodnáři čelit mnoha nepříjemným okamžikům. Obvykle je spojují kreativní zájmy nebo společná touha po úspěchu, někdy je vztah poháněn vášní, nicméně v oblastech, jako je přátelství a koníčky, si mohou takoví partneři naprosto špatně rozumět a to povede ke konfliktům.

Navzdory tomu, že jsou oba nezávislí a schopní postavit se na vlastní nohy, mohou se Štír a Vodnář na přátelství a lásku ve vztahu dívat úplně jinak. Pokud oba partnery nespojují děti a společní přátelé, nemusí si oba rozumět a to povede k rozchodu, protože Štír nemůže žít bez síly, mazanosti, tvrdosti a manipulace a Vodnář to popírá.

Často se takoví partneři hádají kvůli přátelům a integritě. Štír bude velmi brzy zklamán odvahou a odhodláním Vodnáře a Vodnář bude zcela nesouhlasit s jejími životními zásadami, autoritou a agresivitou. Vodnáře a Štíra může udělat šťastnými jen velká láska a touha porozumět si, ale v tomto případě jim oběma zabere hodně času, než si na sebe zvyknou.

Důležité: Štír by neměl být mazaný a projevovat vůči Vodnáři neupřímnost.

READ
Jak naučit své dítě psát samo?

Muž Vodnář a žena Štír: Kompatibilita v přátelství

Vzácná a ne nejlepší kombinace, protože partneři mají zcela odlišné postoje k lásce a přátelství obecně. Štír usiluje o praktičnost a účelnost, taková žena může být věrná a slušná, ale pokud přátelství zasahuje do nějakého cíle, zvolí si cíl. Vodnář může být šokován takovým chladnokrevným cynismem, takže je nepravděpodobné, že se zahřeje na Štíra.

Takoví partneři mohou být spolu přáteli, pokud mají společný koníček nebo podnikání. Někdy se Vodnáři dokážou poradit se Štírem o problémech v osobním životě, ale pro takové partnery není snadné si navzájem porozumět – Štír může jednat intrikově, mazaně, používat sílu a manipulaci a Vodnář může být příliš jednoduchý, upřímný a přímočarý. nepřijímá životní principy Štíra.

Přátelství mezi Štírem a Vodnářem je extrémně vzácné, může existovat, pokud se principy shodují. Pokud Štír nemá zájem komunikovat s Vodnářem, jednoduše odejde a vztah se rozpadne sám. Aby nedocházelo k nedorozuměním a chybám, měli by takoví partneři projevovat dobrou vůli a snažit se nedělat věci, které by se mohly navzájem šokovat.

Pozornost! Takoví partneři si dokážou pomoci v každé situaci.

Muž Vodnář a žena Štír: Kompatibilita v podnikání

Zajímavá kombinace pro oba partnery, ve které jsou Vodnáři a Štír schopni dosáhnout úspěchu. Nejčastěji se takoví partneři snaží o seberealizaci, oba jsou aktivní, zvídaví a zaměření na úspěch, takže mohou úspěšně pracovat ve sportu, kreativitě, podnikání, papírování, ale pokud Vodnář poslechne Štíra, nebude vše tak radostné.

Takoví partneři mohou dobře spolupracovat v podnikání, sportu a tam, kde je důležitý úspěch. V některých případech mohou být takoví partneři vynikajícími milenci, protože mezi nimi je možná vášeň, ale častěji, pokud Štír ovládá Vodnáře, vztah se zhoršuje, protože Štír nemusí brát v úvahu svobodu Vodnáře a uchýlit se k manipulaci.

Tito partneři se mohou stát loajálními obchodními partnery v práci a cítit se spolu skvěle, pokud Štír projeví integritu a nebude soutěžit s Vodnářem. Vodnáři mohou vedle takového přísného znamení projevovat větší vyrovnanost, ale pokud oba pracují na stejné pozici, jsou pravděpodobné spory a intriky, které k úspěšným aktivitám nepřispějí.

Důležité: Tito partneři si mohou navzájem poskytnout mnoho zajímavých nápadů.

Jak může žena Štír získat muže Vodnáře?

Vodnář se vyznačuje lehkým a laskavým charakterem, touhou po spravedlnosti, přátelskosti a nezávislosti. Takový muž toho hodně ví, umí se perfektně orientovat v životě, ale je zvyklý bořit mnohým známým stereotypům a pravidlům, ale není snadné ho zkrotit, zvlášť pro znamení jako je Štír. Právě to vám pomůže se k němu přiblížit.

Ve vztazích se ženami se muž Vodnář může chovat velmi rezervovaně, nedávat volný průchod vášni nebo náklonnosti. Tento muž nemá jasné preference v lásce, ale může mít sklon k tajnůstkářství, takže intriky, triky a běžné ženské manipulace jeho srdce nijak neovlivní.

Laskavost a láska k životu jsou tím, co může dobýt Vodnáře. Tento muž může sám bránit svou lásku, projevovat něhu, ale zároveň zůstat nezávislý a v některých případech nepřístupný. Abyste na něj udělali dojem, je důležité dosáhnout úspěchu v oblasti, která se mu líbí, nebo prostě mít znalosti, které ho zajímají. Teprve poté, co se ujistí o upřímnosti a přátelské povaze své partnerky, se jí bude moci otevřít.

Pozornost! Tento muž nesnese neupřímnost a formálnost.

Jak může muž Vodnář získat ženu Štíra?

Tato žena se vyznačuje přísným, ale silným charakterem, nedůvěrou a horlivou touhou po úspěchu a dosažení svých cílů. Na prvním místě je s pravidly, která dodržuje, takže ovlivnit její srdce nebo se pokusit ji zkrotit není snadné. Právě to pomůže Vodnáři získat důvěru a lásku tohoto vodního znamení.

READ
Proč milujeme člověka? Co na to říkají zástupci vědy?

Tato žena oceňuje sílu, charisma, schopnost dosáhnout úspěchu u mužů a líbí se ostatním. Štíra absolutně nezajímají muži, kteří hodně mluví a málo dělají, prostě ho úplně nezajímají přátelské vztahy, takže Vodnář by měl ve vztazích a při skládání obrazu projevovat charakter a používat více tajemna.

Štír málokdy projevuje přátelskost a blahosklonnost vůči slabostem nebo zájmům jiných lidí, které jsou pro ně nepochopitelné. Ráda se cítí silná a vidí vedle sebe silného muže. Štír klade na první místo pouze své osobní cíle a záležitosti, proto, aby na takového partnera udělal dojem, je důležité ukázat povědomí v oblasti, která ji zajímá – pouze v tomto případě můžete počítat se štěstím.

VodnářŠtír

Kompatibilita mezi mužem Vodnářem a ženou Štír se zdá být pochybná, protože oba mají nezdolnou povahu.

Muž Vodnář je nezávislý, chytrý a má svůj vlastní názor. Žena Štír je krásná, chytrá a neporazitelná. Nezapomeňte, že oba jsou v lásce opatrní.

I když se rozvoj jakéhokoli vztahu mezi mužem Vodnářem a ženou Štír zdá být obtížný, dokážou to zařídit.

I když mají obě znamení mnoho protichůdných osobnostních rysů, mohou být jedním z nejlepších párů všech znamení zvěrokruhu, pokud se naučí obejít své rozdíly a zaměří se na své společné rysy.

Vodnář i Štír jsou chytří a dobrodružní. Oba nemají rádi rutinní život a snaží se o nové začátky. Efektivní komunikace jim pomůže udržovat zdravé vztahy.

VodnářŠtír

Kompatibilita muže Vodnáře a ženy Štíra v přátelství

Přestože muž Vodnář a žena Štír mají zcela odlišné povahy, existuje několik společných rysů, které mohou tvořit základ jejich přátelství.

Muž Vodnář je známý svou přátelskou povahou. Je společenský a rád tráví čas se svými přáteli. Zároveň je ale velmi opatrný při výběru těch, kterým dovolí, aby se k němu přiblížili.

Jde o muže, který má mnoho přátel, ale téměř nikdo ho pořádně nezná. Muž Vodnář se otevírá pouze ženě, kterou skutečně miluje.

Na druhou stranu má žena Štír přátelskou povahu a lidé ji za to milují. Ve skutečnosti je téměř vždy jednou z nejoblíbenějších lidí ve svém vysokoškolském, pracovním nebo společenském kruhu.

Zdá se, že ji všichni znají a obdivují její osobnost.

Přestože je žena Štír velmi přátelská, rozhoduje o tom, komu dovolí, aby se k ní přiblížil. Vždy je ve střehu a nikdo se k ní nemůže přiblížit, dokud nedá svolení.

Když se srazí dvě vysoce střežené osobnosti, je nepravděpodobné, že by se okamžitě začaly ovlivňovat.

Může jim chvíli trvat, než osloví někoho jiného, ​​ale protože jsou od přírody společenští, nebudou se moci vyhnout rozhovoru s novým člověkem, kterého potkají.

Když spolu začnou komunikovat, muž Vodnář a žena Štír zjistí, že mají oba podobné zájmy, například stejný smysl pro dobrodružství.

Protože jejich myšlenka na dobrodružství je zvláštní a netypická, je pro ně těžké najít někoho se stejným nápadem.

Štír i Vodnář navíc milují zajímavé rozhovory a jsou intelektuálními tvory. Proto se mezi nimi s největší pravděpodobností rychle vytvoří intelektuální spojení.

Když se setkají muž Vodnář a žena Štír, existuje velká šance, že těchto pár společných faktorů přebije ostatní osobnostní charakteristiky a stane se základem dlouhodobého přátelství Vodnáře a Štíra.

READ
Jak pochopit, že vás manžel přestal milovat? Top 3 způsoby!

I když na začátku přátelství Štíra a Vodnáře mohou být nějaké problémy, oba jsou zralí jedinci a brzy si uvědomí, že jejich přátelství je mnohem důležitější než jejich rozdíly.

Vodnář a Štír se jeden druhého nevzdají, i když je některé vzájemné zvyky a povahové rysy dráždí.

VodnářŠtír

Kompatibilita ženy Štíra a muže Vodnáře ve vztazích a lásce

Žena Štír je dokonalou kombinací krásy, inteligence a tajemna – není divu, že má mnoho fanoušků z řad opačného pohlaví.

Muži jsou uchváceni její fyzickou krásou a chtějí se sblížit. Je ale velmi opatrná a nedovolí, aby se všichni přiblížili. To muže fascinuje ještě více.

S těmito vlastnostmi ženy Štíra, které umocňují její šarm, není divu, že se muž Vodnář zamiluje do ženy Štíra.

Aby si však muž Vodnář získal její srdce, musí si nejprve získat její důvěru.

Než s ním vstoupí do citového vztahu, chce si být jistá upřímností muže. Jakmile se ale přesvědčí, že si s ní ten člověk na nic nehraje, bude se vztahu věnovat.

Když je žena Štír zamilovaná, je velmi starostlivá a milující. Ale zároveň je o ní známo, že je ke svému muži majetnická a může žárlit, pokud jí není věnován dostatek času a pozornosti.

Muž Vodnář je naproti tomu svým způsobem přitažlivý. Je to rebel, který se nechce měnit za někoho jiného.

To v kombinaci s jeho inteligencí a svérázností činí muže Vodnáře velmi atraktivním pro mnoho žen.

Když randí muž Vodnář a žena Štír, tyto dvě individuálně silné a atraktivní osobnosti se pravděpodobně budou navzájem přitahovat. Můžete proto očekávat, že mezi nimi vznikne romantické spojení.

Brzy si však uvědomí, že mají mnohem více rozdílů než podobností a tento vztah je nikam nepovede.

Problémy mohou vzniknout z tak jednoduchých věcí, jako je neustále se měnící nálada ženy Štíra a touha muže Vodnáře být neustále s lidmi.

Jedním z nejčastějších důvodů, proč se vztah mezi Vodnářem a Štírem rozpadá, je, že žena Štír vyžaduje závazek a očekává, že její partner naplní všechny její potřeby.

Muž Vodnář naopak před závazkem utíká a nesnáší, když je k něčemu nucen. Požadavky ženy Štíra ho donutí opustit vztah.

Na rozdíl od jiných žen nebude Štír tolerovat podvádění nebo zradu ze strany svého partnera. Dříve nebo později své pověstné žihadlo použije k pomstě.

Pro chlapa Vodnáře, který rád prozkoumává všechny své možnosti, je to varovné znamení, že by si měl dávat pozor a neflirtovat se ženou Štír.

VodnářŠtír

Muž Vodnář a žena Štír – kompatibilita v manželství a rodině

Ačkoli kompatibilita muže Vodnáře a ženy Štíra není v raných fázích romantického vztahu tak velká, zvyšuje se, když si k sobě navzájem vypěstují city a rozhodnou se uzavřít sňatek.

Muž Vodnář a žena Štír mohou mít úspěšné manželství, protože jsou oba věrní a stojí si za svými rozhodnutími.

Jak Vodnář, tak Štír, když se zavázali, zůstávají svým partnerům věrní – podvádění nebo útěk jsou slova, která nejsou v jejich slovníku.

Když se vezmou, budou se ze všech sil snažit vyvinout vztah, který je průhledný, bez jakýchkoliv tajemství, vnitřních her a lží.

Vědí, že úspěšný vztah vyžaduje vydat ze sebe všechno, a zůstávají svým partnerům věrní. Díky tomu mají Vodnáři a Štír šťastné, úspěšné a trvalé manželství.

Po svatbě se muž Vodnář a žena Štír vzájemně ovlivňují i ​​v osobnosti.

READ
Jaký pokrok nastal! Nebo sexuální roboti nové generace

Muž Vodnář pomáhá zbavit svou ženu Štíra to slavné žihadlo, zatímco ona se ze všech sil snaží vytvořit atmosféru, kterou chce.

Další charakteristikou muže Vodnáře a ženy Štíra, která jim pomůže k úspěšnému manželství, je, že oba dávají přednost upřímnosti před vším ostatním.

Vzhledem k tomu, že oba nemají rádi rutinu a neustále chtějí v životě vzrušení, dobrodružství a novinky, mohou si po nějakém čase společně vypěstovat podobné koníčky.

Problémy v manželství Vodnář-Štír mohou nastat kvůli majetnictví ženy Štíra a koketní povaze muže Vodnáře.

Muž Vodnář nesnáší, když mu někdo říká, co má dělat, a nechce se nikomu vzdát své svobody.

Aby se žena Štíra vyhnula konfliktům v manželství, potřebuje se uklidnit a nesnažit se svého partnera Vodnáře ovládat.

Musí pochopit, že možná flirtuje a má spoustu přátel, ale není to podvodník. Pokud se oddal ženě, nezradí ji.

Stejně tak muž Vodnář musí pochopit, že manželka Štíra se o něj s nikým nerada dělí.

Musí být ve svém jednání opatrný a také chápat, že podlehnout požadavkům své ženy neznamená, že přijde o svobodu.

VodnářŠtír

Žena Štír a muž Vodnář – kompatibilita v sexu a posteli

Štír a Vodnář jsou sexuálně velmi kompatibilní. I když se objeví jakýkoli problém, budou schopni najít způsob, jak jej vyřešit, stejně jako v jiných oblastech jejich vztahu.

Vzhledem k tomu, že si oba důvěřují a jsou si jistí partnerovou věrností, užívají si intimní chvíle bez jakéhokoli strachu a podezření.

Bez ohledu na to, jak jsou rozdílní a bez ohledu na to, jak neslučitelní se mohou zdát, faktem je, že oba milují a užívají si vzájemnou společnost.

Muž Vodnář si užívá pozornost, kterou mu jeho partner Štír věnuje, ale má potíže ji přijmout nebo vyjádřit. Stejně tak žena Štíra obdivuje osobnost svého partnera.

Prostřednictvím vzájemných citů si oba partneři rozvíjejí hluboké porozumění a přijímání vzájemných osobitých osobností a jedinečných potřeb.

Jak Vodnář, tak Štír jsou loajální, velkorysí, láskyplní a hluboce milují. Skutečnost, že oba partneři jsou otevřeni experimentování, zvyšuje kompatibilitu Štíra a Vodnáře v posteli.

Pro Vodnáře a Štíra jsou intimní chvíle příležitostí k lepšímu prozkoumání a vzájemnému poznání.

Jelikož se k sobě silně přitahují, rádi spolu tráví čas. Některé problémy však mohou nastat, pokud se žena Štíra pokusí svobodomyslnému Vodnáři držet zpátky nebo nastavit hranice.

V závislosti na tom, jak flexibilní jsou oba partneři, může být jejich milostný život buď říší divů, nebo válečnou zónou.

Protože jsou ženy Štír chytré a často považované za nejsvůdnější ze všech žen, nabízejí dokonalou kombinaci krásy s inteligencí – přesně to, co muž Vodnář potřebuje – a mohou poskytnout stimulaci, kterou muži Vodnáři hledají.

Neústupná vášeň ženy Štíra mezi nimi udrží zajímavé věci.

Vzhledem k tomu, že muž Vodnář se může snadno nudit, což způsobí, že se vzdálí, nadšení ženy Štíra zajistí, že se to v jejich vztahu nestane.

Společně se muž Vodnář a žena Štír mohou v této aréně skvěle bavit.

Zkušenosti muže Vodnáře a ženy Štíra v této oblasti mohou také pomoci dále posílit jejich pouto a také pomoci udržet lásku v dlouhodobém vztahu.

Osud a náhoda v tuto chvíli doporučují:

Nyní vám hvězdy doporučují použít jedno z níže navržených rozložení. Nepromeškejte svou šanci zjistit pravdu.

Pro obchod

Pro obchod

Jednoduchý layout vám napoví o osudu vaší firmy, možných problémech a jejich řešení.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: