Jak na sobě začít pracovat a zlepšovat se jako muž a žena

Práce na sobě je náročný proces, proto vyžaduje od člověka rozvahu, důvěru ve své plány a hodně fyzických i psychických sil. Výsledky, kterých může dosáhnout tvrdou prací, správným jednáním ohledně svých cílů a sebe sama, mohou překonat jeho nejdražší touhy. Každá investice do osobního seberozvoje se vždy vyplatí.

Práce na sobě otevírá nový život

Práce na sobě otevírá nový život

Význam pojmu sebezdokonalování

V moderním světě je obvyklé zapojit se do sebezdokonalování ne tolik v mladých letech, kdy člověk získá vzdělání. Nyní, dokonce i ve 35, 40 nebo dokonce 50 letech, mohou lidé začít nový život. Někteří budou nuceni samotným životem, budou učit bolestivá lekce, zatímco jiní se budou chtít rozvíjet a získat moudrost. Navíc téměř všude na internetu najdete materiál na téma hledání smyslu života, „tvoření“ sebe sama. Co na sobě tedy pracuje a proč byste měli něco dělat, když jste už předtím měli dobrý život?

Člověk se zpravidla bojí učit se nové věci, protože mu připadají neznámé a děsivé. Jakákoli změna je proces podobný vlně. V psychologii práce na sobě je nejprve zaznamenáno zhoršení života. Zvyšuje se úzkost, člověk může začít být nervózní a ustaraný a chtít vše vrátit do původního stavu. Neměli byste se však vzdát toho, co jste začali, ani opustit terapii. Moc nad vlastním osudem a budoucností leží v rukou člověka samotného. Stává se, že nejprve vznikne nebývalé nadšení, objeví se zdroj a mnoho nápadů, touha sdílet, smát se a vyjadřovat emoce. Pak přijde recese. Při práci na sobě je to přirozené.

Psychologové často přirovnávají proces zdokonalování se k žebříku: nejprve je těžké stoupání, kde mohou začít různá zpracování vnitřních strachů a bolestivých chvil. Pak nastává relativně ploché období, po kterém je opět zeď.

Je třeba mít na paměti! S každým krokem se otevírají nové perspektivy a příležitosti, život je rok od roku lepší.

Začínáme

V čem práce na sobě spočívá, kde začít, jaké kroky zpočátku podniknout – uvědomit si a přijmout fakt, že proces bude vyžadovat čas a úsilí. Slavný citát Olega Gennadjeviče Torsunova, védského lékaře, „Práce na sobě mění vztahy, mění osud, mění život,“ ukazuje důležitost sebezdokonalování. Každý člověk se na své životní cestě stále učí nové věci. S každým pohybem poznává svět: čím dál jde, tím víc se mu daří učit. Učení se novým věcem je proto pro člověka přirozené.

Jak na sobě začít pracovat – převzít zodpovědnost za svůj rozvoj. Motivace by měla být vnitřní, nikoli vnější. Musíte to udělat, vyzkoušet a nečekat na změny a kritiku od ostatních.

V každém podnikání je úplně prvním krokem sepsat si svůj cíl a plán.

Strukturování vašeho cíle

Strukturování vašeho cíle

Důležité! Pro některé jedince je práce na sobě životně důležitá. Psychologická pomoc lidem s onemocněním nervů a psychiky tedy spočívá nejen ve speciální terapii, ale také ve schopnosti pacienta zapojit se do sebeanalýzy a sebezdokonalování. V důsledku plodné práce nacházejí neurotici klidný život, psychastenici jsou méně úzkostní.

Jak se naučit na sobě pracovat

Každý člověk je zvyklý na určitý rytmus života. Jak na sobě začít pracovat a zlepšovat se, pokud všechny minulé pokusy byly korunovány neúspěchem – najít cíl a motivaci. Vždy byste si měli opakovat: pokud neuděláte nic, nic se nezmění. Výsledkem je, že člověk buď zůstane na stejném stupni vývoje, nebo se vrátí zpět.

Jak na sobě může muž pracovat, dosahovat úspěchu a radovat se ze života, je v současné době naléhavá otázka.

10 mužských pravidel seberozvoje:

 • Schopnost relaxovat. Mladí lidé mají tendenci mít vše v hlavě a myslet logicky. Pokud včas „vyložíte“ ​​své vědomí, pak je možné být vždy v dobré kondici a shromážděni.
READ
Jak se turečtí muži chovají ke starším ženám

Klid a relaxace muže

Klid a relaxace muže

Další informace. Pro začátečníky v otázkách meditace a psychoterapie je určena audiokniha anglického autora Arnolda Mindella „Nezávislá práce na sobě“, kterou si lze poslechnout online nebo stáhnout. Kniha vám pomůže dělat vnitřní práci bez pomoci terapeuta s využitím technik z procesně orientované psychologie.

 • Postoj k lidem. Obklop se pozitivními lidmi.
 • Vztahy s partnerem. Naučte se navzájem rozumět a slyšet.
 • Práce. Uvědomte si, na jaké cestě se chcete rozvíjet a zlepšovat.
 • Umění. Schopnost přijímat estetické potěšení.
 • Sport. Rozvíjí vůli a vytrvalost.
 • Věda. Zapojit se do vzdělávacích aktivit.
 • Příroda. Používejte jej pro své vlastní účely, častěji procházejte a tvořte.
 • Hobby. Rozšiřuje obzory a rozvíjí talenty.
 • Žijte nejen pro sebe. To je smysl života.

Kde na sobě jako na ženě začít pracovat, je uvědomit si svou ženskost, ženskost a jedinečnost.

Způsob vývoje:

 • Odhalte sebe jako dívku, svou identitu, talenty, nejlepší vlastnosti. Osvoboďte se od toho, co vám brání.
 • Věnujte svůj ranní čas zcela sami sobě: přečtěte si knihu, meditujte, nalaďte se na den, který je před vámi.

Ranní čtení knih vás „nabije“ na celý den

Ranní čtení knih vás „nabije“ na celý den

 • Nakrmte se zdroji. Denně doplňujte ženskou lunární energii.
 • Pracujte na vnitřních vztazích s rodiči a bývalými partnery.

Sestavení pracovního plánu

Na sestavení plánu práce na sobě není nic těžkého. Znamená to neustálé zlepšování sebe sama, změnu života k lepšímu. Pro začátek byste si měli založit buď deník, nebo sešit, kde se bude zaznamenávat množství práce a výsledek.

Diář je nejlepším pomocníkem při vytváření plánů a cílů

Diář je nejlepším pomocníkem při vytváření plánů a cílů

Dávejte pozor! Cesta seberozvoje je trnitá. Proto je práce postavena nejen na rušivých vnějších faktorech, ale také na vnitřním „já“. Z různých stejně důležitých dílků je sestaveno jediné puzzle, které tvoří novou jedinečnou osobnost.

Pracovní plán:

 • Vyberte si směr rozvoje,
 • Pevně ​​věřte ve výsledek
 • Najděte motivaci pro osobní růst,
 • “Probuďte” sílu vůle,
 • Přestaňte zavedené návyky, pamatujte na důležitost nových aspirací a zdravého životního stylu,
 • Pohyb k cíli musí být progresivní, ale kontinuální.

Konečný výsledek

Měli byste nejen studovat, jak se naučit na sobě správně pracovat, ale také neustále uchovávat konečný výsledek uvnitř. Cíle musí být formulovány jasně, konkrétně výsledek – jasná a vzdorovitá touha jej dosáhnout.

O jaké výsledky člověk usiluje?

 • Dosáhněte harmonie se svým vlastním „já“,
 • Udržujte a zvyšujte své zdraví. Jedná se o velmi cenný zdroj, bohužel je vyčerpatelný.
 • Překonejte své vlastní strachy, komplexy a slabosti.

Analýza práce

Co to znamená pracovat na sobě, je umět analyzovat své činy.

Jak analyzovat sebe:

 • Věnujte pozornost svým myšlenkám. Jaké byly za poslední den, jejich obsah, negativní nebo pozitivní konotace.
 • Veďte si deník, kam si zaznamenáte všechny zážitky z toho dne, s čím jste se museli poprat. Zhodnoťte, co jste napsal.
 • Poslouchejte své pocity. Jaké pocity vás donutily učinit nebo neudělat určité kroky.
 • Poznejte své hodnoty, definujte je a pochopte je.
 • Napište svůj životní příběh: jaký jsem člověk, jak se vidím dříve a nyní.

Můžete hodně mluvit o seberozvoji. Je však třeba nejen myslet, ale důležitější je jednat právě teď, a ne v pondělí nebo na Nový rok. Čas plyne neúprosně rychle, pokud se dnes začnete ubírat ke svým cílům, za rok můžete dosáhnout nebývalých výšin.

Video

Kde začít se seberozvojem

Většina lidí setrvávající ve své osobní komfortní zóně ani nepřemýšlí o důležitosti seberozvoje, práce na sobě a v důsledku toho hledání lepšího života.

READ
Arteterapie pro děti - metody, druhy, techniky, cvičení

Ale pokud chcete uspět, cítit touhu po seberealizaci, cítit potřebu sebezdokonalování, můj dnešní článek vám s tím pomůže.

Řeknu vám, kde začít se seberozvojem, jak správně jednat, abyste neopustili odvážné snahy na půli cesty.

Co je seberozvoj a proč je potřeba?

Seberozvoj je především cílevědomý a vědomý proces, který člověk podstupuje pro svůj osobní růst. To je práce na sobě, abyste zlepšili kvalitu života, jeho duchovní a intelektuální naplnění.

Existuje velké množství směrů pro sebezdokonalování, přesněji řečeno, můžete si vybrat naprosto jakýkoli směr:

 • zdravý životní styl;
 • speciální znalosti, dovednosti, postupy;
 • nové profese, kariérní růst, zlepšení finanční situace;
 • živé dojmy, cestování, kino, divadla, knihy;
 • vztahy, participace, pomoc těm, kteří to potřebují.

I malý čin, který vás vyvede z vaší komfortní zóny, je seberozvoj.

Bez pohybu není život. Rutina, únava, strach ze změn a obyčejná lenost vrací zpět tok času. Vývoj je nahrazen degradací. Vede k apatii, nedostatku smyslu života, špatné náladě a zdravotním problémům. A hlavně k neochotě cokoliv měnit.

Proč neexistuje touha po sebezdokonalování

Co nám brání se změnit? Za prvé jsou to strachy, strach ze změny. Nikdo nechce přebírat zvláštní odpovědnost, čelit kritice nebo trpět selháním. Překročení limitů pohodlné existence proto vyžaduje vážné úsilí a činy. Čím déle člověk zůstává ve svém kokonu, tím těžší je pro něj se odtud dostat.

Druhým důvodem je motivace. Je to ona, kdo motivuje člověka k akci, nutí ho jít k zamýšlenému cíli. Motivační podstata jedince sama reaguje na vnější i vnitřní podněty a určuje zdroj motivace. A pokud má aktivní člověk dostatek vlastních postojů pro neustálý rozvoj, pak inertní a slabý člověk rozhodně potřebuje příklad zvenčí.

Proč neexistuje touha po seberozvoji?

Třetí důvod lze nazvat nedostatkem vůle. Neschopnost ovládat své reakce na vnější pokušení, neschopnost bránit osobní dlouhodobé zájmy kvůli momentální slabosti. Co byste se měli naučit především, je posílení vašeho ducha, což bude v podstatě začátek sebezdokonalování.

Jak správně přistupovat k práci na sobě

Tím, že se zbavíte strachů, shromáždíte sílu vůle v pěst a najdete motivující motiv, můžete začít měnit k lepšímu. Ne každý člověk se dokáže přes noc „vyhodit do povětří“ a radikálně změnit svůj život. To není nutné. Zvažme první 3 kroky pro hladký a harmonický přechod na cestu osobního seberozvoje.

Udělejte si v hlavě pořádek

Poslouchejte sami sebe. Analyzujte svůj život. Pokuste se odpovědět na následující otázky: “Co je pro mě důležité?”, “Co opravdu chci?”, “Co bych chtěl dělat?”, “Co mi přináší radost?” Bez hlubokého sebepoznání není možné se rozvíjet.

Zkuste si zformulovat hlavní smysl svého života, proč žijete, jakou stopu chcete zanechat. Jaký je váš hodnotový systém? Rozhodněte se o osobních cílech v různých oblastech činnosti a realistických způsobech, jak jich dosáhnout.

Začněte dělat něco nového

Přemýšlení o smyslu života může trvat dlouho. Proto, když přemýšlíte o pochopení sebe sama, začněte se rozvíjet činy, které jsou pro váš každodenní život neobvyklé. Navštivte akci, která vás ještě nikdy nezaujala, seznamte se s novými lidmi, udělejte si neobvyklý výlet a nakonec se přihlaste do volejbalového klubu. Proč ne? Je to velmi vzrušující.

Nové události a dojmy vám zvednou náladu, rozšíří obzory a pomohou identifikovat vaše skryté schopnosti. Pozitivní emoce osvobozují, přitahují štěstí a usnadňují vyrovnávání se se strachem.

Vyberte cíl

Stanovte si realistický cíl a udělejte k němu alespoň jeden malý krok denně. Důležité je nebrat na sebe přemrštěnou zátěž a nenutit věci. Rozdělte svůj hlavní cíl na dílčí cíle a pokaždé zvedněte laťku. Pohybujte se kousek po kousku, ale neustále. Výsledek na sebe nenechá dlouho čekat. Dosažené úspěchy zvýší vaši motivaci na sobě dále pracovat.

“Kuře kluje do zrna, ale je plné.”

Ruské přísloví.

A neodkládejte to na zítra. „Zítra“ znamená „nikdy“.

READ
Partnerství: Čestnost a upřímnost

Kde začít: pokyny krok za krokem

Akční plán vám pomůže začít se rozvíjet jako člověk. Můj podrobný průvodce se skládá z praktických doporučení. Vezměte v úvahu ty, které vám vyhovují, a zbytek si poznamenejte.

Krok 1. Rozhodněte se, co chcete dělat

Už jste nasbírali dost zkušeností, když jste zkusili něco nového. Na základě svých pocitů se rozhodněte, kterým směrem se začnete ubírat. Bude to změna povolání, kariérní růst nebo modelování vlastní postavy. V jaké oblasti svého života se chceš nejvíce rozvíjet?

Zapište si úkol do speciálního deníku. Udělejte si věcný, ne abstraktní plán, jak to vyřešit. Zadejte časový rámec. Zaškrtněte políčka pro úspěšné dokončení. Oslavujte i malá vítězství. Dokončete a komplikujte úkoly.

Krok 2: Naplánujte si svůj den

Není možné na sobě pracovat, aniž byste na to měli čas. Využijte to efektivně. Zapište si svůj seznam úkolů do deníku a seřaďte je podle důležitosti. Promyslete si svůj denní režim, najděte si v něm vhodné místo pro seberealizaci.

Nezatěžujte se zbytečnostmi, nepřinesou vám produktivitu, ale zaberou vám čas. Umělý nedostatek času se navíc může stát záminkou pro relaxaci při dosahování výsledků.

Krok 3: Najděte si čas na odpočinek

“Kdo neumí odpočívat, nemůže dobře pracovat,” “Nejlepší odpočinek je aktivní.” Pamatujete si tyto výroky? Odpočinek je nezbytný pro každého z nás. Při kontemplaci krajiny a dýchání na čerstvém vzduchu se člověk uvolní a nabije se pozitivní energií.

Co můžete udělat pro seberozvoj

Po náročném dni v práci není hřích ležet na gauči a dívat se na svůj oblíbený televizní seriál. Neodpírejte si obvyklá potěšení, ale nezneužívejte je – je nepravděpodobné, že se budete moci rozvíjet tímto způsobem. Nechoďte pozdě spát, snažte se vstávat ve stejnou dobu. Zdravý spánek je nezbytný pro obnovení síly.

Krok 4. Překonejte lenost

Lenost je odpor těla, odmítání vykonávat z jeho pohledu zbytečné a nesmyslné činnosti. Je nezbytný pro to, aby člověk přežil a pomáhá zachovat fyzickou nebo duševní energii. Opravdu, proč si vařit večeři sám, když si můžete objednat pizzu domů, změňte svůj život, když už jste se vším spokojeni.

Čím méně energie má člověk, tím více se lenost projevuje. Naopak přebytek energie činí akumulaci energetických zdrojů bezpředmětnou. Lenost lze překonat pouze aktivitou. Nepouštějte se hned do velkých úkolů, neděste své tělo, rozdělte je na malé části. Jednejte neustále, proměňte proces ve zvyk, systém. Užijte si zážitek.

Krok 5. Začněte získávat nové znalosti

Čtení knih, návštěva výstav, divadel obohacuje život a otevírá vyhlídky na seberozvoj. Vyberte si žánr, který se vám líbí, ponořte se do kouzelného světa kreativity, získejte znalosti a dobijte baterky.

Obklopte se zajímavými lidmi. Nemusíte s nimi komunikovat jeden na jednoho. Poslouchejte rozhlasové nebo televizní programy s chytrými, vzdělanými a motivovanými účastníky. Naplnění hlubokými, různorodými informacemi přispívá k duchovnímu a fyzickému růstu.

Užitečné materiály pro vlastní rozvoj

V tomto bloku vám chci doporučit dvě věci. Jednak služba Vikium, kterou osobně využívám. Za druhé, naše výběry s kurzy seberozvoje.

Bezplatné simulátory a webináře od společnosti Vikium

Pojďme se tedy seznámit s Wikium. Toto je velmi cool stránka, protože je téměř zcela zdarma. Je tam spousta užitečných věcí, které vřele doporučuji.

Za prvé – tréninkové vybavení. Nyní je jich více než sto a v rámci projektu vznikají stále nové a nové. Simulátor je jednoduchý online program pro zlepšení dovednosti. Většina z nich zlepšuje paměť a pozornost, ale existují i ​​trenažéry pro práci s textem, asociativní myšlení, řeč, rychlé počítání a další dovednosti.

Rada

Vytvořte si školicí program na Wikium. Chcete-li jej vytvořit, musíte se nejprve podívat na všechny simulátory a vybrat ty, které jsou pro vás vhodné. Pak se na nich snažte zapracovat a rozložte je všechny podle dnů v týdnu. Můžete dokonce nastavit čas pro každý jednotlivý posilovací stroj.

Tréninkový plán vám pomůže zapamatovat si je dělat a nezlenivět.

Druhou užitečností jsou webináře. Dříve byl pouze jeden webinář, ale nyní byly přidány další dva. Jsou také zcela zdarma, ale musíte se na ně předem zaregistrovat. Zde jsou odkazy:

  . O tom, jak dosáhnout svých cílů a zvýšit produktivitu v práci nebo ve škole. Po webináři dají odborníci každému účastníkovi dárek – výběr cvičení, která pomohou zlepšit koncentraci na zadané úkoly, soustředit se a „neztratit pozornost“. . Učitelé mluví o zvláštnostech fungování lidského mozku, jak zapracovat na hlavě, abyste dosáhli „průlomu“ v životě, v mezilidských vztazích, v kariéře atd.? O tom, jak se neztratit v moderním světě, jak si rychle zapamatovat informace jakéhokoli druhu, budovat v paměti asociativní spojení, jak správně vyhledávat informace a pracovat s nimi. Materiály jsou použitelné pro lidi ve všech oblastech činnosti.
READ
Nemluvím s tebou, nebo čím se muži pohoršují

Z vlastní zkušenosti řeknu následující. Na těchto webinářích Vikium obvykle inzeruje některé své placené produkty, ale webináře se nezaměřují konkrétně na reklamu. Jsou informativní a zajímavé, poskytují materiál, který můžete skutečně uplatnit ve svém životě. Navíc je vše zdarma. Doporučuji.

Kurzy Vikium

Přejděme ke kurzům. Jsou již zaplacené, ale docela levné. Uvedu seznam nejlepších z nich a stručně je popíšu.

Detoxikace mozku – zdá se mi, že je to nejoblíbenější a nejžádanější kurz. Dostali jste se někdy do situace, kdy se stane něco nepříjemného a neustále na to myslíte? Je to, jako byste žvýkali špínu negativity a prostě ji nedokázali vyplivnout? To je nechutný stav a „Detoxikace mozku“ vás naučí, jak se s tím vypořádat. Naučíte se, jak tento druh dialogu v sobě zastavit a rychle přejít k pozitivnímu.

Stanovení cílů není jen o tom, jak si cíle stanovit, ale také o tom, jak si krok za krokem vytvořit plán k jejich dosažení a jak neztratit motivaci na cestě za svými cíli. Kromě teorie obsahuje kurz mnoho cvičení a simulátorů, které vám pomohou upevnit dovednosti stanovování cílů v praxi a stát se cílevědomějším člověkem.

Emoční inteligence – jak se naučit lépe rozumět vlastním emocím i emocím druhých, správně na ně reagovat, aby byla zachována mezilidská komunikace. Program je navržen tak, aby zlepšil různé aspekty vašeho života, pomohl vám vytvořit pozitivní atmosféru kolem vás doma i v práci, při komunikaci s lidmi vašeho věku, stejně jako s rodiči a dětmi.

Efektivní komunikace – jak správně komunikovat s člověkem v obtížných situacích, jak se chovat, když ke konfliktům dojde, a nedopustit, aby tyto konflikty narůstaly. Součástí kurzu je také materiál o čtení řeči těla, analýze výrazů obličeje a gest.

Myšlení je více praxe než teorie. Budete pracovat s různými cvičeními, abyste se naučili myslet mimo rámec. Odborníci vás naučí analyzovat různé typy informací, rychle zvýraznit hlavní body a vidět vztahy.

Profilování je o tom, jak „číst člověka“. Jak pochopit, zda vám lže nebo říká pravdu. Jak porozumět pouhým pohledem na to, jaké city k vám člověk chová, zda ho baví být ve vašem okolí.

READ
Kompatibilita horoskopu: Kozoroh a Vodnář

Mnemotechnické pomůcky – odborníci učí nejoblíbenější mnemotechnické pomůcky, které vám pomohou rychle si zapamatovat informace. Lépe si zapamatujete důležitá data, jména, telefonní čísla, čísla bankovních karet a PIN kódy. Dalším plusem programu je, že je ideální pro ty, kteří se chtějí učit jazyky.

100 jmen za 30 minut je přibližně stejné jako mnemotechnické pomůcky. Tento program je užší a je zaměřen pouze na jména.

Rychlé čtení je způsob, jak nejen rychle číst texty, ale jak umět uchopit informace, zapamatovat si a vše analyzovat. Po zvládnutí tohoto kurzu budete schopni mnohem efektivněji pracovat s textovými materiály.

Polyglot – zde jsou techniky, které vám pomohou naučit se jakýkoli cizí jazyk. Jsou to jako „klíče“ k jazykům. Naučíte se, jak si správně zapamatovat slovíčka, aby vám druhý den doslova nevyletěla z hlavy, jak pracovat s gramatickými pravidly, jak rychle začít mluvit cizím jazykem a podobně.

Náš výběr kurzů pro seberozvoj

Nyní o našich kurzech. Před pár měsíci jsme zveřejnili výběr kurzů psychologie. Mezi čtenáři je velmi oblíbený, asi proto, že jsme tam nasbírali spoustu kvalitních bezplatných kurzů i intenzivních kurzů. I ty, které se konají na největších online platformách jako Skillbox a Netology.

Všechny kurzy jsou seřazeny do skupin – prohlédněte si je a vyberte si, co se vám nejvíce líbí.

Zde je několik dalších výběrů, podívejte se na ně:

  – materiály pro manažery na všech úrovních. Spousta životních triků a návodů pro ty, kteří chtějí vést lidi, řešit konflikty a vést svou organizaci k prosperitě. – zde jsme shromáždili různé programy pro rychlé čtení, abyste si mohli vybrat ten správný. – kromě psychologických kurzů existují i ​​„aplikované“. Například jak správně podávat zprávy svým nadřízeným, jak sdělovat nápady svých nadřízených svým podřízeným. – v podstatě kurzy, jak mluvit před publikem, odpovídat na otázky a zvládat námitky. – máme na mysli vztah mezi mužem a ženou, chlapcem a dívkou. Snažili jsme se tam sbírat materiály pro lidi absolutně všech věkových kategorií.

A nakonec se podívejte na náš výběr knih o seberozvoji. Výběr provedla profesionální psycholožka, shromáždila knihy, které stojí za přečtení opravdu každému. Nezanedbávejte.

Jak se zlepšit jako žena

Pro slušnou polovinu lidstva neexistují žádná omezení při výběru směrů sebezdokonalování. Rodina, kariéra, krása, vzdělání, charita – můžete se rozvíjet kterýmkoli z těchto směrů, pokud máte jen touhu.

Veďte zdravý životní styl, sledujte svou stravu – to prodlužuje vaše mládí. Přidejte do svého rozvrhu fyzickou aktivitu a napněte svaly. Navštivte kosmetičku, nakupujte. Nezapomínejte na intelektuální rozvoj. Inteligentní a krásná žena může v životě dosáhnout hodně.

Jak se realizovat jako muž

Příroda mužům přisoudila roli ochránce a živitele. Berte sport vážně, trénujte své tělo i ducha. Změňte svou práci za novou s perspektivou kariérního a finančního růstu. Věnujte více času výchově svých dětí, převezměte zodpovědnost za jejich budoucnost, předávejte jim své zkušenosti. Pomozte svým rodičům, zajistěte jim slušný život, buďte jim oporou, dejte jim důvod být na sebe hrdí.

Rozvíjejte erudici, muž by měl hodně vědět. Číst knihy. Nezapomeňte, že nejpřitažlivějším orgánem u mužů je mozek.

Závěr

Na závěr chci říci o pozitivním myšlení. Je to hlava, která hýbe tělem. Pro sebezdokonalování jsou proto nezbytné kreativní, jasné, pozitivní myšlenky.

Berte nevyhnutelné potíže, dokonce i porážky, filozoficky. Život tím nekončí, ale poskytuje pouze další příležitost k zahájení seberozvoje.

Přátelé, jak si zlepšujete život, jaké jsou vaše koníčky? Jak trávíš svůj volný čas? Máte vlastní způsoby, jak dosáhnout svých cílů?

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: