Kompatibilita horoskopu: Kozoroh a Vodnář

Jen málo lidí zná energetickou interakci těchto dvou znamení, je to nesmírně zajímavé. Podle horoskopické historie byla totiž obě znamení zpočátku podřízena Saturnu a teprve později byl objeven přímý vliv Uranu na Vodnáře. Kozoroh, který striktně jedná v rámci zavedených pravidel, a vzpurný Vodnář, který neuznává stereotypy, jsou dva protipóly.

A v duchovním životě, vzdušném, vzletném ve svých představách, Vodnář ne vždy rozumí přízemnosti a racionalismu Kozoroha, považuje ho za nudného a dokonce za pokrytce. Kozoroh je znechucen volitelností a snadným přístupem k životu Vodnáře. Potřebují se však navzájem, protože Vodnář někdy postrádá oporu, aby mohl vzlétnouta Kozoroh to může dát.

Jsou Vodnář a Kozoroh kompatibilní?

Vodnář ne vždy rozumí přízemnosti a racionalismu Kozoroha

Intelektuálně a duchovně rozvinutí představitelé těchto znamení spolu mohou dobře vycházet a mít poměr, pokud se naučí přijímat jeden druhého takové, jací jsou, tolerantní vůči vzájemným zvláštnostem, aniž by se snažili předělat partnera svým vlastním způsobem. Jinak se konfliktům vyhnout nelze, protože obě znamení jsou tvrdohlavá, silná v duchu a nesnášejí psychický nátlak na svou osobnost.

Tabulka kompatibility pro Vodnáře a Kozoroha

Zamilovaný V sexu Ženatý V přátelství
Vysoký Průměr Průměr Vysoký

Kompatibilita muže Vodnáře a ženy Kozoroha: Klady a zápory vztahů

Komunikace s Vodnářem činí vážnou a uzavřenou ženu Kozoroha uvolněnější. Přitahuje ji hojnost nápadů a originalita jeho myšlení. Po dosažení určitých cílů v životě najednou začíná otevírat nové perspektivy. Kozoroh ale hledá stabilní a pevný vztah, důvěru ve svého vyvoleného a Vodnář se svou touhou patřit celému světu může značně otřást její vírou, že je hrdinou jejího románu.

Spojení tohoto páru však může v každém z nich vytáhnout to nejlepší. Dívka Kozoroha se začne dívat na věci šířeji, bude shovívavější k nedostatkům druhých a nezavěsí se na normy a předepsaná pravidla, protože se bude obávat všeobecného odsouzení. Vodnář uvidí v Kozorohu moudrého strážce, kterého zaujmou a podmaní si jeho nápady. Je připravena s jejich pomocí „prorazit“ cestu k realizaci, považuje je za hodné a téměř brilantní.

Žena Kozoroh není nijak zvlášť zvědavá, takže Vodnáře nebude obtěžovat výslechy a podezřením a on to ocení. Kozoroh navíc netrpí záchvaty přehnané emocionality, což se líbí i Vodnáři. Ale Kozoroh miluje vedení. Možná nebude schopna odolat touze „vychovat“ svého přítele. Vodnář ale nehodlá poslechnout. Vzhledem k tomu, že obě povahy jsou silné a tvrdohlavé, mohou na tomto základě vznikat poměrně vleklé konflikty.

V takových případech se jim hodí využít svůj smysl pro humor, kterým jsou obě znamení obdařena. To jistě situaci uklidní a situaci napraví.

Jsou kompatibilní v lásce?

Kompatibilita tohoto páru je na velmi vysoké úrovni a v přítomnosti opravdové lásky se může vyvinout v silný, šťastný vztah.

READ
Výhody sexu: 8 důvodů, proč mít sex právě teď

Praktická a racionální žena Kozoroha vnáší do života Vodnáře prvek stability. On vyslechne její názor a dbá na způsoby, chování, přístup k situacím, postupně zefektivňuje svůj životní styl a získává praktické dovednosti.

Vodnář, který nemá přirozenou tendenci živě vyjadřovat emoce, neohromí Kozoroha zvláštním projevem citů, ale Kozoroh v něm jistě pocítí spolehlivost, připravenost chránit a pomoci v každé situaci.

Jaký je vztah mezi Vodnářem a Kozorohem?

Vodnář Kozoroha neohromí zvláštním projevem citů

Je pravda, že tuto připravenost přenáší na své četné přátele a známé, což může způsobit, že mladá dáma Kozoroha bude žárlit. Jedině když si uvědomí, že je pro něj víc než jen kamarádka, může být Kozoroh skutečně šťastný.

Harmonie jejich vztahu je postavena na principech nevtíravosti a zachování individuality. Praktičnost a sny, rozmanitost a stabilita se přitom v jejich životech úzce prolínají. Mohou být klidně šťastní v podmínkách vzájemného respektu a tolerance.

Vodnář a dívka Kozoroh v sexu

Chlapa Vodnáře přitahuje novost a originalita.

Dívka Kozoroha je důsledná a konzervativní. V posteli, stejně jako v životě, se často drží tradic a není příliš vynalézavá.

Vodnář jí navíc může připadat poněkud chladný a nedostatečně smyslný.

Ve skutečnosti to stačí jen začít. Pokud se Kozoroh dokáže uvolnit a projeví připravenost experimentovat, Vodnáře to příjemně překvapí a zaujme a jeho vášeň se začne projevovat silněji.

Hodí se k sobě v manželství?

Manželské vztahy v kombinaci „Ona je Kozoroh, on je Vodnář“ může prospět oběma manželům, pokud by jejich románek trval dostatečně dlouho na to, aby poznali navzájem své povahové vlastnosti. Jinak jsou ve společném životě nevyhnutelná zklamání.

Regulovaný Kozoroh narazí na možnost a vyhýbání se řešení každodenních problémů Vodnáře. A Kozoroh jeho ženy, otrávený jeho bezúhonností a konzervatismem, začne na její pokusy „učit rozumu“ reagovat svými extravagantními dováděním.

Ale nezáleží na tom, kdy se manželé dobře učili. Žena Kozoroh se z komunikace se svým lehkým a uvolněným manželem Vodnářem cítí jako mladá duše i tělo. A jeho praktičnost je docela dost pro dva, takže Vodnář je tajně rád, že je osvobozen od problémů a nejistoty na každodenní úrovni.

klíč k pevnému vztahu mezi Kozorohem a Vodnářem

Vodnář a Kozoroh musí navzájem znát své povahové rysy

Existuje přátelství, když je on Vodnář a ona Kozoroh

Dokážou snadno a příjemně komunikovat. Mimořádná osobnost Vodnáře oslovuje Kozoroha. Nalézá osvobození pro sebe v odvrácení pozornosti od řádu života v jeho nepředvídatelnosti, chaosu a téměř geniality.

Ale jeho způsob neustálého dotěrného přátelství ji může stále vysilovat. Ráda přijme pomoc, když je to nutné, ale bezcílné návštěvy jí nemusí vyhovovat, zvláště pokud našla svou spřízněnou duši. V tomto případě může Kozoroh přátelství s Vodnářem úplně odmítnout. Ale neuráží se. Má již široký okruh známých a přátel.

READ
Jak přimět chlapa, aby tě miloval?

Jak vyhrát muže Vodnáře?

Vodnář je povaha milující svobodu. To ale neznamená, že je nestálý a nestálý.

Může žít celý život s jednou ženoukterý pochopí jeho povahu a nebude ho svazovat jeho zásadami a zavírat do každodenní klece.

A dívka Kozoroha může přitahovat jeho pozornost. Není přeci jen atraktivní a upravená, což je pro muže důležité. Je schopna intuitivně chápat jeho povahu, zejména proto, že se přirozeně nevyznačuje emocionálními konflikty a touhou být si vědom všech pohybů jeho těla. Nebude ho vyslýchat, zjišťovat, kam jde a proč. Kozoroh, který cítí svou vnitřní sílu a odhodlání, na sebe vezme řešení všech každodenních problémů, které jsou v jeho silách, a to je pro kreativního Vodnáře tak nezbytné, aby se nenechal rozptylovat maličkostmi v životě a dělal něco globálního.

Jak upoutat pozornost ženy Kozoroha?

Dáma Kozoroha je spíše přízemní znamení. Záleží jí na materiální stabilitě a důvěře v budoucnost. Ona preferuje spolehlivé mužekteří vědí, jak zajistit rodinu, ale nelámejte si hlavu nad tím, jak to udělá.

Ale při tom všem přízemnost vyžaduje určité uvolnění. Odklon od navyklých stereotypů může být užitečný a nezbytný. Právě to ji může na dynamickém Vodnáři přitahovat. Je příjemný a svobodný v komunikaci, otevírá nové vize, nápady, cíle, kromě praktické kariéry a postavení. A to přináší do života Kozoroha pestrost.

Jak dobýt ženu Kozoroha s Vodnářem

Žena Kozoroh dbá na materiální stabilitu a důvěru v budoucnost.

Kompatibilní horoskop pro ženu Vodnáře a muže Kozoroha

Horoskop tohoto páru je ve srovnání s kombinací Vodnář-muž a Kozoroh-žena pozitivnější. Vodnáře přitahuje dívka Vodnář, která je otevřená a snadno se s ní mluví. S ní cítí svou důležitost a touhu starat se. A Vodnář s radostí přijímá tuto péči, která jí umožňuje nemyslet na každodenní problémy, ale věnovat se duchovním zájmům. Ona připravený podpořit člověka Kozoroh, poslouchající jeho racionální rady a zcela spoléhat na svá rozhodnutí.

Ale Kozoroh, který přísně ctí pravidla a normy zavedené ve společnosti, může vyžadovat, aby Vodnář mírnil své někdy až příliš extravagantní chování. Ostatně on sám se snaží dodržovat hranice stanovené ve společnosti a vyžaduje to od ostatních. Vodnář to může považovat za pokus vyvinout na ni psychický nátlak, touhu ji „převychovat“. Ale ne všechno je tak kategorické. Kozoroh pouze trvá na vnějším dodržování rutiny, ale v duši mu velmi imponuje její originalita a nepředvídatelnost.

Pokud je dívka Vodnář připravena udělat ústupky a vzít v úvahu názor muže Kozoroha, následně zjistí, že pouze získává na své image, protože v jejím chování harmonicky koexistuje klasicismus i originalita.

Milostný vztah

V lásce má kombinace Vodnář-Kozoroh dobrou kompatibilitu, a to především díky ženě Vodnáři. Kozoroh zaujímá vedoucí pozici a Vodnář je s tím více než spokojený. Neprotiřečí, spoléhá na jeho názor, navenek ukazuje úplnou podřízenost.

READ
Zakázaná témata nebo to, o čem se s mužem mluvit nedá

Dokáže, při zachování vnitřní svobody, jemně nasměrovat myšlenky Kozoroha stejným směrem jako ona a on si je jistý, že se rozhodl nezávisle a individuálně.

Tento stav věcí v milostném svazku je zcela přirozený – silný vůdčí muž a slabá následovnice.

Sexuální kompatibilita mezi Vodnářem a Kozorohem

V posteli miluje pár Vodnář – Kozoroh experimenty a pestrost

Sexuální přitažlivost páru

V posteli tento pár miluje experimenty a rozmanitost. Vodnář poskytuje Kozorohu vedení v intimních vztazích, což posiluje jeho sebeúctu a sebevědomí. Vodnář podněcující svůj zájem neobvyklými sexuálními překvapeními k sobě pevně připoutá Kozoroha, který je náchylný ke zradě.

Manželství

Manželku Kozoroha nelze nazvat ideální ženou v domácnosti, ale manžel Kozoroha neztrácí naději, že zkrotí její násilnické fantazie a vrátí ji na zem.

Ale ona vnáší do jeho života inspiraci a pestrost, nedovoluje, aby vztahy zamrzly a plesnivěly.

V každodenních záležitostech se Vodnář zcela spoléhá na svého manžela. Je praktický, umí si poradit s každým problémem a najít cestu ven. A ona ho ve všem podporuje a schvaluje. Takový vyrovnaný vztah dává poměrně silné spojenectví.

Jak jsou přátelé Vodnář a Kozoroh?

Přátelství mezi těmito znameními je často budováno na základě obchodních vztahů. Kozoroh má rád neotřelé nápady Vodnáře, které po praktickém zpracování dokáže uvést do života. Vodnář je otevřený a společenský, můžete s ní mluvit na jakékoli téma. Pravda, Kozoroh je někdy rád sám a Vodnář může být v přátelství dotěrný. Jejich přátelství je dlouhodobé a stabilní, dokud Kozoroh nenajde svou „spřízněnou duši“.

Je možné přátelství mezi Vodnářem a Kozorohem?

Kozoroh má rád nové nápady Vodnáře

Jak získat muže Kozoroha a vybudovat si s ním vztah?

Dívka, která je okouzlující, upřímná a neobchodní, může přitáhnout pozornost Kozoroha.

Muž Kozoroh je uchvácen dívkou Vodnář svou vnitřní svobodou a nekonvenčním myšlením, což mu na charakteru chybí. S ní se bude cítit uvolněnější, zároveň moudřejší a racionálnější v každodenním životě. Laskavost a vstřícnost Vodnáře, schopnost utěšit a povzbuzení jistě najde odezvu v srdci mladého Kozoroha. S věkem se učí galantnosti a toleranci k lásce ke svobodě Vodnáře.

Zralý Kozoroh je spolehlivou oporou a oporou pro dámu Vodnáře, která o něj projevuje upřímný zájem, je přátelský a pozorný, obětavý a nesnaží se s ním manipulovat.

Je možné přimět ženu Vodnáře, aby se do vás zamilovala?

Vodnář si vybírá čestné, silné a sebevědomé muže. Kozoroh se pro tuto roli docela hodí. Je pravda, že by se měl naučit krásně se o něj starat, protože dívky Vodnáře jsou velmi romantické.

Pokud Kozoroh nějakým způsobem vyčnívá z davu, pak se jeho šance výrazně zvyšují. Koneckonců ona upozorňuje na mimořádné muže.

READ
Jak se vypořádat se strachem z boje

Vodnář ocení péči Kozoroha, je připravena poslouchat, ale ne spoléhat, takže pokusy omezit ji v komunikaci nebo vyžadovat, aby se přizpůsobila okolnostem, mohou Vodnáře odstrčit.

Muž políbí ženu

Oba jsou zaštítěni chladným a melancholickým Saturnem – planetou pravidel a omezení. Díky jeho vlivu prožívají Kozoroh a Vodnář k sobě neuvěřitelnou přitažlivost. Je pro ně těžké se dohodnout, ale tyto vztahy proměňují partnery, dělají je lepšími a silnějšími.

Jak kompatibilní jsou muž Kozoroh a žena Vodnář?

Pár má dobrou kompatibilitu a potenciál pro rozvoj. Přízemní a odhodlaný Kozoroh si podmaní vzdušná múza. Vidí v ní nadpozemskou bytost, která musí být chráněna před realitou. Excentrická a mnohostranná žena Vodnář ho spravedlivě, moudře a trpělivě vtáhne do vztahu plného vzájemných objevů, odhalení a osobního růstu.

Sarah Scoop na svém webu píše, že tato znamení spojuje slušnost a poctivost. Žena Vodnář je fascinována svým odvážným partnerem a zaznamenává u něj následující rysy:

 • Tvrdohlavost, zodpovědnost, jemná intuice.
 • Vyváženost, důslednost, úcta k tradicím.

Muž Kozoroh bude touto jedinečnou osobností uchvácen. Je uchvácen takovou ženou:

 • Otevřenost, upřímnost, citlivost.
 • Veselá povaha, aktivita, erudice.

Takový pár demonstruje harmonii ženského a mužského principu, poctivost a stabilitu. Potřebují překonat strnulost, nadměrnou emocionalitu, každodenní potíže a rozdíly v názorech na rodinný život. Muž to má s úspěšnější partnerkou těžké a ona potřebuje seberealizaci.

Muž v klasickém modrém obleku

Muž v klasickém modrém obleku: Pexels

Jak kompatibilní jsou muž Vodnář a žena Kozoroh?

V takovém páru je kompatibilita partnerů průměrná, ale společná práce na vztahu to napraví. Náročná a přísná žena ztratí hlavu z půvabu působivého Vodnáře, zmírní svůj seznam požadavků a umožní partnerovi zůstat sám sebou. Společně dokážou plánovat budoucnost a uvést do reality to, co jiní nedokážou. Silné duchovní spojení mezi dvěma idealisty jim pomůže nespadnout do propasti v těžkých chvílích života.

Astroložka Kalpesha Shah, vedoucí MyPandit, věří, že spojení Kozoroha s Vodnářem je jako smíchání oleje s vodou. Přesto žena Kozoroh u partnera ocení:

 • Inteligence, erudice a kreativita.
 • Charisma, odvaha a síla vůle.

Muž Vodnář bude milovat ženu Kozoroha pro její ctnosti:

 • Vyvážený, praktický, střízlivý pohled na život.
 • Asertivita, tvrdohlavost a odhodlání.

Spojovat je bude soběstačnost a osobní cíle. Aniž by se do sebe rozpouštěli, udrží si svou vlastní jedinečnost. Jeden z nich se stane mentorem a druhý se stane ideologickým inspirátorem unie. Partneři se budou muset naučit, jak budovat společný život, sestavovat rozpočet a rozdělovat povinnosti.

Dívka komunikuje s kolegy

Dívka chatování s kolegy: Pexels

Kompatibilita Vodnáře a Kozoroha v přátelství, každodenním životě a v práci

Je těžké pochopit, co si myslí mlčenlivý Kozoroh. Ale pohodový a společenský Vodnář je schopen mluvit a rozesmát kohokoli. Jaké triky jim umožňují vycházet v běžném životě, v práci a v rodině?

READ
Muž je blázen do ženy - studujeme v pořádku

Kompatibilita v přátelství a profesi

Jací jsou přátelé Kozoroha a Vodnáře? Desáté a jedenácté znamení zvěrokruhu udržují přátelské vztahy. Stávají se skutečnými přáteli tím, že se navzájem testují ve zkouškách. Blízké přátelství bude pokračovat, dokud všichni nezaloží rodinu. Kozorohové respektují rodinné hodnoty a nebudou udržovat kontakt s volným přítelem. Jsou rodinnými přáteli, podnikají plánované návštěvy a společné výlety mimo město, které Vodnáři tak milují.

Jejich pracovní tandem je silný a efektivní díky rozdílům ve vnímání života. Jaký je rozdíl mezi Kozorohem a Vodnářem? Kozoroh je rychlý, energický, odolný, ale velmi se bojí změn, experimentů a všeho, co se vymyká běžnosti. Vodnář je pohodový, spontánní, nebojácný. Miluje vše nové, snadno se rozchází se starým a je připraven na změnu celou svou duší.

Astrologové Ophir a Tali Edut věří, že opačné vlastnosti těchto znamení jsou zvláště cenné v týmové práci. Hlavní zodpovědnost za výsledek bude ležet na bedrech Kozoroha. Bude hromadit a testovat smělé nápady Vodnáře. Jejich společnými oblastmi jsou politika a žurnalistika, stavebnictví a design.

Designéři studují fotografie budov

Designéři studují fotografie budov: Pexels

Kozoroh a Vodnář v každodenním životě a rodičovství

Kozoroh organizuje vše, co ho obklopuje. Spontánní Vodnář nesnáší pravidla. Zemské znamení má rádo stabilitu a předvídatelnost, ale vzdušné znamení se tohoto přístupu k životu děsí a dráždí. K eliminaci konfliktů je nutné rozdělit odpovědnosti, sestavit harmonogram povinností kolem domu nebo najmout hospodyni. Potřebují svobodu a osobní prostor, kdy každý dělá to, co miluje, a na přání se zapojí do zábavy svého partnera.

Zároveň jsou Vodnáři a Kozoroh velmi rodinní lidé, váží si svých blízkých, vědí, jak se starat a milovat. V rodině a ve vztazích dítě-rodič je situace mezi nimi následující:

 • Mezi těmi, kteří se setkávají v dospělosti a jsou připraveni ke kompromisům, se vyvine stabilní spojení mezi Kozorohem a Vodnářem.
 • Rodič Kozoroh je vzorem pro dítě Vodnáře. Přebírá zodpovědnost za miminko, nechává mu prostor pro rozvoj.
 • Rodič Vodnář obklopí dítě Kozoroha péčí, pozorností a teplem. Stane se vzorem odpuštění a přijetí.
 • Příbuzní narození ve znamení prvků země a vzduchu mají v životě zcela odlišné cíle a hodnoty, ale spojuje je láska a věrnost svým rodinným kořenům.

Extravagance Vodnáře a klasický přístup Kozoroha jsou dobře kompatibilní. Zvlášť, když se lidé o sebe navzájem zajímají.

Rodiče si hrají s dětmi

Rodiče si hrají s dětmi: Pexels

Kozoroh a Vodnář jsou navenek i vnitřně tak odlišní, že pochybnosti o jejich kompatibilitě jsou normální. Abyste se ujistili o pravděpodobnosti a úspěchu takového spojení, prostudujte si charakterové vlastnosti a životní principy znamení. Takže pochopíte, že úcta, důvěra a láska překonávají jakékoli neshody.

Buďte první, kdo se to dozví

Přihlaste se k odběru a získejte informace o nejnovějších zprávách z Kazachstánu, fotografiích, videích a dalších exkluzivních nabídkách.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: