Sobectví ve vztazích – pozor!

Nikdo nečte banální texty, to je fakt. Každý článek by měl mít nějakou pikantnost.

Rozhodčí – Margarita Lopukhova

Rodinný psycholog. 8 let zachraňuji “rodinné buňky” před rozpadem. Pomáhám párům znovu získat lásku a porozumění.

Sobectví ve vztazích

V každém vztahu je důležité najít rovnováhu mezi vašimi individuálními potřebami a potřebami vašeho partnera. Někdy však existují sobečtí lidé, což vytváří nerovnováhu a vede k problémům a zklamáním. V tomto článku se podíváme na pojem sobectví ve vztazích a pokusíme se rozpoznat znaky člověka, který více inklinuje k tomu, aby se zamiloval sám do sebe, než aby se staral o svého partnera.

Co je to sobectví?

Sobectví ve vztazích označuje touhu člověka uspokojit své vlastní potřeby, zájmy a touhy, aniž by věnoval náležitou pozornost potřebám a pocitům svého partnera. Sobecké chování je charakterizováno předností vlastních cílů a výhod před aspiracemi druhého člověka. To se může projevit v různých formách, jako je nedostatek emocionální podpory, rozhodování bez zohlednění názoru partnera, nadřazenost zájmů nad zájmy jiné osoby atd.

Sobectví ve vztazích může vést k negativním důsledkům, jako je nespokojenost, méněcennost, nerovnost a konflikty. Vzájemná péče, respekt a porozumění hrají ve zdravém vztahu důležitou roli, takže sobecké chování může tuto harmonii narušit a způsobit nerovnováhu.

Je však třeba poznamenat, že určitá míra sobectví ve vztazích je přirozená a normální. Je důležité najít rovnováhu mezi naplňováním vlastních potřeb a zohledněním potřeb a pocitů vašeho partnera, abyste vytvořili zdravou a vyváženou dynamiku ve vztahu.

Jak poznat egoistu ve vztahu

  • Sebeorientovaný. Egoista má ve vztahu tendenci soustředit se výhradně na své vlastní potřeby, touhy a zájmy, aniž by věnoval náležitou pozornost potřebám a pocitům svého partnera. Partner například vždy očekává, že všechny plány a aktivity budou organizovány podle jeho vlastního rozvrhu a tužeb, aniž by bral v úvahu schopnosti a touhy druhé osoby.

Je důležité si uvědomit, že egoistické rysy se mohou projevovat v různé míře a mohou být dočasné nebo trvalé. Vztah se sobcem může být nefunkční a nešťastný, proto je důležité věnovat pozornost těmto znakům a usilovat o zdravý a vzájemně respektující vztah.

Jaké jsou příčiny sobectví?

  • Osobní charakteristiky. Někteří lidé mají sklon k sobeckému chování kvůli osobnostním rysům, jako je nízká empatie, vysoká potřeba kontroly nebo nízké sebevědomí.
  • Minulá zkušenost. Prožívání minulých vztahů, zvláště pokud v dětství došlo k traumatickým situacím nebo negativním vzorcům vztahů, ovlivňuje rozvoj egoismu. Lidé se stávají sobečtí, aby se ochránili před případným opětovným zraněním nebo zklamáním.
  • Nízké sebevědomí. Někteří lidé si nemusí být vědomi svého sobeckého chování nebo si nemusí všimnout jeho negativního dopadu na vztahy. Nedostatek sebereflexe a neschopnost vidět situaci z pohledu partnera podporuje sobecké chování.
  • Nedostatek komunikačních dovedností. Špatné komunikační schopnosti mohou vést k sobeckému chování ve vztazích. Někteří lidé neumí jasně a přiměřeně vyjádřit své potřeby a touhy, proto se chovají sobecky, aby své potřeby uspokojili.
  • Nesprávná přesvědčení. Někteří lidé mají nesprávné přesvědčení, že sobecké chování je normální nebo že mají právo být ve vztazích sobečtí. Tato přesvědčení mohou být způsobena prostředím, kulturou nebo výchovou.
READ
Ena Váhy ve vztazích

Jaký je vliv rodičů?

Na utváření egoismu u člověka se významně podílí vzdělání. Zde je několik důvodů, proč může výchova ovlivnit rozvoj sobectví:

Být sobecký je někdy dobré, zvláště ve vztazích. Je ale někdy ve vztahu místo pro sobectví? A pokud ano, kdy?

Sobectví je jednou z negativních vlastností, které člověk může mít. Přestože je obecným pravidlem nebýt vůbec sobecký, většina lidí je stále obětí svých vlastních rozmarů.

Touha stát se sobeckým se objeví, když to nejméně čekáte. Nikdo se opravdu nesnaží být sobecký. Obvykle se to stane, když vás někdo požádá o něco, co nechcete dát. Samozřejmě, abyste milovali někoho jiného, ​​musíte být schopni milovat sami sebe; ale nechceš se nechat chytit ve své sebelásce. Zde je několik obecných pokynů o tom, co je sobectví na prvním místě a kdy může nebo nemusí být dobré chovat se ve svých vztazích trochu sobecky.

Co dělá člověka sobeckým?

Být sobec ​​se neomezuje na světské statky. Člověk se může stát sobeckým ohledně svého času, své pozornosti a dokonce i svého porozumění.

Existují různé způsoby, jak může být člověk sobecký. To není vždy špatná věc. Když jste sobci kvůli chamtivosti, závisti a malichernosti, je to špatný odraz vašeho sobectví.

Být sobec ​​může být čin, ale také to může být vrozená vlastnost. Sobečtí lidé myslí jen na sebe a odmítají pomáhat potřebným.

Když jste sobečtí, protože si nemůžete dovolit něco dát pryč nebo když se pro tento účel nemůžete obětovat, není to vůbec špatné.

Všichni jsme v určité chvíli vinni tím, že jsme trochu sobečtí, ale to neznamená, že bychom se čas od času neměli snažit být nesobečtí. [Přiznání: Co jsem se naučil, když jsem zvýšil priority svého přítele, než jsou moje]

Jak hraje sobectví ve vztazích?

Když jsme ve vztahu, jsme někdy vinni tím, že myslíme jen na sebe, i když si to neuvědomujeme. To se může projevit jako něco tak malého, jako je začátek boje o pozornost, nebo jako větší problém než odmítnutí vyslechnout prosby partnera.

READ
Jak se zbavit chrápání doma: 8 receptů tradiční medicíny

Podobné problémy se čas od času objeví, ale musíte se z nich poučit. Buďte opatrní, abyste si na tyto problémy zvykli.

Přijde čas, kdy potřebujete být sobec, ale je to přijatelné pouze tehdy, když k tomu máte dobrý důvod. Je také přijatelné, když máte méně než dost, co můžete dát – nejen fyzicky, ale i emocionálně.

Kdy je vám dovoleno být ve vztahu sobecký?

Je někdy chvíle, kdy je sobectví ve vztahu oprávněné nebo dokonce nutné? Samozřejmě, že mám.

#1 Když s vámi váš partner netráví dostatek času. Aby byl vztah úspěšný, musíte vy a váš partner investovat dostatek času, abyste se spojili. I když jste ve vztahu na dálku nebo máte problémy s přístupem ke komunikačním nástrojům, máte povinnost strávit nějaký čas se svým partnerem.

#2 Když silně cítíte rozhodnutí, které vás ovlivňuje. Udělat něco, s čím váš partner nesouhlasí, lze považovat za sobecké. Někdy naše instinkty mohou být nejlepším ukazatelem toho, zda děláme správné rozhodnutí, nebo ne. Pokud jste ochotni převzít odpovědnost za následky, může to být jeden z těch okamžiků, kdy pro vás sobectví funguje.

#3 Když nemáte dostatek zdrojů, které byste mohli dát. Čas, energie a peníze jsou některé ze zdrojů, které páry sdílejí. Pokud nemáte dost na to, abyste mohli dávat, je v pořádku být sobecký. Nemůžete opustit sebe kvůli svému partnerovi, pokud to znamená, že nakonec ztratíte víc, než můžete zvládnout.

# 4 Když si toho vezmete příliš mnoho. Být párem s sebou nese určité povinnosti. Přítomnost je jednou z nich, ale existují i ​​​​jiné povinnosti, jako je péče o partnera. Když už toho bude moc, je v pořádku ustoupit a požádat o pomoc místo toho, abyste ji poskytli.

# 5 Když ostatní lidé zasahují do vašeho vztahu. Když se ostatní lidé zapojí do vašeho vztahu bez vašeho vědomí, je v pořádku být sobecký a držet je mimo. Přátelé a rodina vám mohou pomoci, ale jsou chvíle, kdy potřebujete dělat věci s partnerem sami.

# 6 Když jste nešťastní. Když jste nešťastní a váš partner vám nemůže pomoci, musíte něco udělat sami a najít štěstí, které potřebujete.

READ
Jak porozumět muži a pochopit nuance jeho chování

# 7 Když to, co chcete, bude přínosem pro vás a vašeho partnera. Když váš partner nechápe potřebu něčeho, co chcete, je v pořádku být sobecký a přijít na to sám. Jen se ujistěte, že děláte správná rozhodnutí a že můžete převzít plnou odpovědnost, když vás to stojí.

# 8 Když se stanete příliš nesobeckými. Dávat příliš mnoho vám může hodně vzít. Někteří lidé si myslí, že je to správný způsob života, ale dává to příliš mnoho na to, abyste si nenechali dost pro sebe. Pokud vám nezbude nic, skončíte tím, že partnerovi ublížíte.

Kdy byste neměli být sobec?

Stejně jako jsou chvíle, kdy je potřeba být sobecký kvůli vztahu a sobě samým, jsou i chvíle, kdy se potřebujete naučit dávat víc, kvůli vám oběma.

# 1 Když váš partner trpí bolestí. Když vidíte, že je váš partner zraněný, můžete mu dát to, co potřebuje, jako je váš čas a pozornost. Požádejte o čas v práci, stanovte si priority a udělejte, co můžete, abyste jim pomohli.

# 2 Když vaše volby zraňují ostatní lidi. V tomto případě si musíte být vědomi toho, že svým jednáním lidem škodíte. Buďte pozornější a sledujte, jak vaše činy ovlivňují ostatní.

# 3 Když máte více než dost, co můžete dát. Někteří z nás mají větší štěstí než jiní, což znamená dávat, když si to můžete dovolit. Pokud máte volný čas, věnujte ho svému partnerovi. Pokud potřebují pomoc, aby se postavili na nohy, nabídněte jim, že zaplatíte svůj podíl, dokud nebudou moci. Když přijde příležitost pomoci, využijte ji.

# 4 Když se pomstíte. Když vám partner neúmyslně ublíží, měli byste se zdržet jakékoli pomsty. Záměrně někomu ublížit je forma sobectví. Je lepší o věcech diskutovat a vyjádřit své frustrace, než se mstít.

# 5 Když jsi malý. To je stejné jako být pomstychtivý, ale tato vlastnost je obvykle způsobena nezralostí. Lidé se stávají malichernými, když se urazí, aniž by to dostali. Být ve vztahu znamená, že pro takovou nezralost není prostor.

# 6 Když chcete něco nerozumného. Pokud nemůžete dostat to, co chcete, nechte to být. Nezlobte se a neobviňujte z toho svého partnera. Smiřte se s tím, že váš partner vám nemůže dát vše, co byste chtěli, a vy za to budete šťastnější.

READ
Jak najít přítele: nejlepší způsoby

# 7 Když vás váš partner potřebuje. Pokud váš partner neví, jak vás požádat o to, co potřebuje, zvedněte se a nabídněte to sami. Být velkorysý je přesná definice nesobeckosti. Dávat něco, co někdo potřebuje, je smyslem péče a lásky k někomu.

Možná si myslíte, že v žádném vztahu není místo pro sobectví, ale v určitých situacích je to nutné. Být sobecký je skvělá věc, když to není motivováno chamtivostí a závistí, takže vezměte v úvahu pokyny, které jsme vám ukázali výše.

Jakmile skutečně pochopíte, kdy je sobectví ve vztahu přijatelné a kdy nepřijatelné, můžete svému partnerovi pomoci lépe porozumět vašim rozhodnutím a také spolu lépe komunikovat.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: