Strach z hadů – o jaký druh poruchy se jedná?

Ofidiofobie je patologický strach z hadů, který se může projevovat v podobě záchvatů paniky, pocení, bušení srdce, nevolnosti a dalších fyziologických projevů. Existuje mnoho důvodů, proč se u člověka může vyvinout ofidiofobie. Podívejme se na některé z nich:

 • Genetický faktor. Výzkum ukázal, že strach z hadů může být způsoben genetickými predispozicemi přenášenými z rodičů na děti.
 • Negativní zkušenosti z minulosti. Pokud se člověk již dříve setkal s nebezpečnými situacemi s hady, jako je uštknutí, může to vést k rozvoji ofidiofobie.
 • Kulturní faktory. Některé kultury považují hady za symbol zla, smrti nebo zrady, což může v lidech vyvolat strach a negativní postoje k těmto zvířatům.
 • Podvědomé asociace. Existuje teorie, že strach z hadů může souviset s hlubšími, podvědomými asociacemi, které spojují hady s něčím negativním nebo nebezpečným.
 • Nedostatek informací. U některých lidí se může vyvinout ofidiofobie kvůli nedostatku znalostí o těchto zvířatech a jejich chování, což v nich vyvolává nejasný strach a úzkost.
 • Vliv prostředí. Pokud je člověk obklopen jinými lidmi, kteří se také bojí hadů, může to jeho strach prohloubit a vést k rozvoji fobie.

Každý případ je samozřejmě individuální a příčiny ofidiofobie mohou být různé a kombinovat se v různých kombinacích.

Jak vlastními silami překonat strach z hadů

Je možné překonat strach z hadů vlastními silami, ale bude to vyžadovat trochu času a úsilí. Podívejme se na několik tipů, které vám pomohou překonat ofidiofobii:

 1. Seznamte se s hady. Začněte studovat informace o těchto zvířatech, jejich chování a životním stylu. Čím více budete o hadech vědět, tím méně prostoru bude pro představivost a nedorozumění.
 2. Používejte pozitivní sebemluvu. Určete si sami, co chcete udělat, abyste svůj strach překonali, a formulujte to pozitivně. Například: “Chci se naučit dívat se na hady s respektem a beze strachu.”
 3. Cvičte meditaci. Meditace vám může pomoci uvolnit se a snížit úzkost a napětí. Najděte si způsob meditace, který vám nejlépe vyhovuje.
 4. Postupně se přibližujte ke svému strachu. Začněte tím, že se na hady podíváte zpovzdálí, a poté se zkuste přiblížit o pár kroků. Tak postupně rozvíjejte své sebevědomí a zkušenosti.
 5. Vyhledejte pomoc odborníka. Pokud si s ofidiofobií nedokážete poradit sami, neváhejte vyhledat pomoc odborníka – psychologa nebo psychoterapeuta – který vám pomůže naučit se zvládat svůj strach.
READ
Enská tabu: může to odradit od touhy po sexu?

Je důležité pochopit, že překonání ofidiofobie je proces, který může trvat dlouho a vyžaduje úsilí. Ale pokud jste ochotni na sobě pracovat, můžete překonat svůj strach a začít se na hady dívat s respektem a zájmem.

Pomoc od psychologa pro ofidiofobii

Psychologická pomoc při ofidiofobii může být velmi účinná při řešení problému a umožňuje člověku překonat svůj strach. Zde je několik způsobů, jak může psycholog pomoci s ofidiofobií:

 • Kognitivně behaviorální terapie. Kognitivně behaviorální terapie (CBT) je jedním z nejúčinnějších způsobů léčby fobií, včetně ofidiofobie. Tato terapie je založena na myšlence, že naše myšlenky, pocity a chování jsou propojeny. Psycholog může pomoci pacientovi identifikovat a změnit negativní myšlenky, které způsobují strach z hadů, a také naučit pacienta novým strategiím chování.
 • Emocionálně zaměřená terapie. Terapie zaměřená na emoce (EOT) pomáhá pacientům zpracovat a pochopit emoce spojené se strachem. Psycholog může použít různé techniky, jako jsou dechová cvičení a meditace, aby pomohl pacientovi zvládnout emoce a snížit úzkost.
 • Relaxační a dechová cvičení. Relaxační a dechová cvičení mohou pacientovi pomoci snížit úzkost a uvolnit se. Psycholog může pacienta naučit různé relaxační techniky, kterými lze strach z hadů zvládnout.
 • Skupinová terapie. Skupinová terapie může být užitečná pro ty, kteří trpí ofidiofobií. Při skupinové terapii se pacienti mohou spojit s dalšími lidmi, kteří touto fobií také trpí, sdílet zkušenosti a vzájemně se podporovat.

Je důležité pochopit, že každý pacient je jedinečný a ne všechny metody péče budou pro každého stejně účinné. Psycholog vám může pomoci vybrat vhodnou léčebnou metodu, která nejlépe vyhovuje jednotlivému pacientovi.

Prevalence fobií (strachů) je velmi vysoká. U některých lidí je to jen určitá vlastnost, například při lehké androfobii se žena nevědomě vyhýbá mužské společnosti. Ale když se vyjádří, fobie brání člověku žít, což způsobuje těžkou sekundární patologii ve formě deprese, úplné sociální nepřizpůsobivosti a invalidity. Fobie vám brání dokonce navštívit lékaře o pomoc. Ve své praxi se občas musím potýkat s iatrofobií (strach z lékaře). Nemluvě o agorafobii (strach z prostoru, lidí), strachu z jízdy v metru, v dopravě obecně, které brání pacientovi dostat se k lékaři.

READ
Fyzická a psychická závislost

Hlavní příčinou fobií je neuróza. Říká se jí fobická a jde o zvláštní případ obsedantně-kompulzivní neurózy. Podrobně je to napsáno v příslušném článku.

Zde jsou hlavní fobie (strachy):

ablutofobie – strach z plavání, mytí nebo čištění ve vodě.

agyrophobia (anglicky) (dromofobia) – strach z ulice, přecházení ulice

agorafobie – strach z prostoru, otevřených míst, náměstí, davů lidí, trhů

agraphobia (anglicky) (countereltophobia) – strach ze sexuálního obtěžování

ailurofobie (galeofobie, gatofobie) – strach z koček

Aichmophobia (anglicky) – strach z ostrých předmětů

aquafobie – viz hydrofobie

akrofobie – strach z výšek

akustickofobie (anglicky) (lyrofobie, fonofobie) – strach z hlasitých zvuků

achluofobie – viz nyktofobie

androfobie – strach z mužů

antofobie – strach z květin

antropofobie – strach z lidí nebo společnosti lidí, forma sociální fobie

arachnofobie – strach z pavouků; zvláštní případ zoofobie

astraphobia (anglicky) (astrapophobia, brontophobia, keraunophobia nebo tonitrophobia) – strach z hromu a blesku

atychiphobia (anglicky) – strach z chyby

autofobie – strach ze samoty

afefobie — viz haptofobie

aerofobie (aviafobie, aviatophobia) – strach z létání

brontofobie – viz astrafobie

verminofobie – strach z bakterií, choroboplodných zárodků, infekce; zvláštní případ zoofobie

vomitofobie – viz emetofobie

galeofobie, gatofobie – viz ailurofobie

halitofobie (anglicky) – strach ze špatného dechu

haptofobie (afofobie, hafefobie, hafofobie, hapnofobie, haptefobie, thixofobie) – strach z dotyku druhých

hexakosioyhexekontahexafobie – strach z čísla 666

heliophobia (anglicky) (heleophobia) – strach ze slunce, slunečního záření

gelotofobie – strach z toho, že se stanou předmětem humoru nebo posměchu

hemofobie (hematofobie, hemafobie) – strach z krve

genofobie (anglicky), koitofobie – strach ze sexu, sexuální kontakty

gerontofobie (geraskofobie) – strach nebo nenávist ke starším lidem nebo k vlastnímu stárnutí

germofobie — viz mysofobie

herpetofobie – strach z plazů, plazů, hadů; zvláštní případ zoofobie

heterofobie – strach z opačného pohlaví

Gephyrophobia (anglicky) – strach z mostů

hydrosofobie – strach z pocení

hydrofobie (aquafobie) – strach z vody, vlhkosti, tekutin

hylophobia (anglicky) (xylophobia, niktogilophobia, hilofobia) – strach z lesa, ztratit se v lese

Gymnophobia (anglicky) – strach z nahoty

gynecofobia (anglicky) (gynephobia, gynophobia) – strach ze žen

Hypengiofobie – strach ze zodpovědnosti.

READ
Jak přimět muže Váhy, aby se do vás zamiloval?

glossophobia (peirafobie) – strach z veřejného mluvení

hoplophobia (anglicky) (hoplophobia) – strach ze zbraní

gravidofobie – strach ze setkání s těhotnou ženou, těhotenství

demofobie (ochlofobie) – strach z davů, davů

dentophobia (anglicky) (odontofobie) – strach ze zubařů, ošetření zubů

Decidophobia (anglicky) – strach z rozhodování

dysmorfofobie – strach z vlastního vzhledu

dromofobie – viz agyrofobie

zoofobie – strach ze zvířat

iatrofobie – viz iatrofobie

karcinofobie (karcinofobie, kacerofobie) – strach z rakoviny, zhoubného nádoru

keraunofobie — viz astrafobie

kynofobie – strach ze psů

klaustrofobie – strach z uzavřených prostor

Klimakofobie (klimakofobie) – strach z chůze do schodů, schodů

koitofobie — viz genofobie

kontraltofobie – viz agrafobie

koprofobie – strach z výkalů

coulrophobia (anglicky) – strach z klaunů

xylofobie – viz hylofobie

lacanofobie (lachanofobie) – strach ze zeleniny

lipofobie – strach z tučných jídel

ligyrofobie – viz akusofobie

logofobie (verbofobie) – fobie z mluvení na veřejnosti nebo s cizími lidmi

mysofobie (germofobie) – strach z nákazy infekční chorobou, špínou, dotykem okolních předmětů

nekrofobie (anglicky) – strach ze smrti a mrtvých

neofobie (anglicky) – strach z nových věcí, změn

nikdohylofobie – viz hylofobie

nomophobia (anglicky) – strach z toho, že zůstanete bez mobilního telefonu, bez komunikace

nosofobie (anglicky) – strach z onemocnění

nozokomefobie (anglicky) – strach z nemocnic

nyktofobie (anglicky) (achluophobia, scotophobia, eluophobia) – strach ze tmy, noci

odontofobie – viz dentofobie

oikofobie (anglicky) – strach z domova, návrat domů

Osmofobie (anglicky) – strach z tělesných pachů

ochlofobie — viz demofobie

panphobia (anglicky) (panaphobia, panophobia, pantophobia) – strach ze všeho nebo neustálý strach z neznámého důvodu

paraskavedekatriafobie – strach z pátku

paruréza – strach z močení na veřejnosti

pediophobia (anglicky) – strach z panenek

peirafobie – viz glosofobie

radiofobie – strach z radiace

sitofobie – strach z jídla

Scoleciphobia — strach z červů a infekčního hmyzu; zvláštní případ zoofobie

scopophobia (anglicky) (scopophobia) – strach z toho, že se na vás druzí zblízka dívají

skotofobie — viz nyktofobie

somniphobia (anglicky) – strach ze spánku

sociální fobie – strach ze společnosti, kontaktů, hodnocení druhými

spektrofobie (anglicky) – 1) strach z duchů

READ
Dvě spřízněné duše: jak představit matku chlapovi

spektrofobie— 2) viz eisoptrofobie

Thanatophobia (anglicky) – strach ze smrti

tafofobie – strach z pohřbu zaživa, z pohřbů

tachofobie – strach z rychlosti

phone fobia (anglicky) – strach z telefonu, čekání na telefonní hovor

tetrafobie – strach z čísla 4

technofobie – strach z technologií

thixofobie – viz haptofobie

tokofobie (anglicky) – strach z porodu

tonitrofobie — viz astrafobie

traumaticphobia (anglicky) – strach ze zranění

trypanofobie (anglicky) – strach z jehel a píchnutí

triskaidekafobie (terdekafobie) – strach z čísla 13

trichophobia (anglicky) – strach z toho, že se ochlupení dostane do jídla, na oblečení, na povrch těla

fagofobie (anglicky) – strach z polykání, udušení jídlem

pharmacophobia (anglicky) – strach z léčení, užívání léků

philophobia (anglicky) – strach ze zamilovanosti

phobophobia (anglicky) (phobiophobia) – strach z fóbií (strachů), výskyt příznaků strachu, strach z prožívání strachu

fonofobie — viz akusofobie

friggatriskaidekafobie – viz paraskavedekatriafobie

hilofobie – viz hylofobie

Eisoptrofobie (spektrofobie) – strach z vlastního odrazu v zrcadle

eluofobie – viz nyktofobie

emetophobia (anglicky) (vomitophobia) – strach ze zvracení

ergasiophobia (anglicky) – strach z operace (mezi chirurgy)

ergofobie (anglicky) – strach z práce, provádění jakýchkoli akcí

erythrophobia (anglicky) – strach ze zarudnutí obličeje

erotofobie – strach ze sexu nebo otázky o sexu

efebifobie – strach z teenagerů

Iatrofobie – strach z lékařů

Fobie (strachy) jsou v té či oné míře poměrně rozšířeným jevem. Mnozí se je snaží léčit sami pitím alkoholu nebo se snaží najít a koupit trankvilizéry bez lékařského předpisu (sedativa, sedativa). Někdo je doporučován jako psychoanalytik, který se léta snaží prostřednictvím konverzací přijít na hlavní příčinu konfliktu. Hypnóza se někdy používá v programu hypnoterapie. V mé praxi se GI psychoterapie stala nejúčinnější metodou léčby fobií. I když zde platí pravidlo, že neexistuje žádný všelék. Vždy byste měli mít na paměti, že neléčí metoda, ale lékař.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: