Co dělat, když chlap žárlí bez důvodu

Moderátorka projektu „Těhotný táta“ na televizním kanálu „U“ řekla, jaké typy mužské žárlivosti existují a jak se s nimi vypořádat.

Kde jsi byl? Proč jste se opozdili? S kým jsi mluvil po telefonu? Pro koho jsi oblékla tyto šaty? Měl jsi něco? Podobné otázky slýchají ženy od žárlivých mužů. Na první pohled to není nic špatného, ​​ale to je jen zdání. Žárlivost postupně nabývá účinku toxické látky, která spálí vše živé – city, emoce, důvěru, lásku!

Ženy si často kladou otázku: jak komunikovat se žárlivcem? Pokusím se na to odpovědět tím, že se dotknu klasifikace projevů žárlivosti. To vám, milé dívky, pomůže určit, s jakým mužem jste ve vztahu a jakému typu žárlivosti jste vystavena.

Abyste pochopili, jak jednat, musíte pochopit, s jakým druhem žárlivosti se potýkáte. Možná v nich poznáte své muže a své vztahy.

Typy mužské žárlivosti a jak se s nimi vypořádat:

1. Destruktivní žárlivost

Co je to? Bolestivá forma žárlivosti je obvykle způsobena tím, že se člověk odpoutává od procesů, které tvoří a definují pojem štěstí. Jste například veselá dívka, potkala jste muže a navázala vztah. Je zcela normální a obvyklé, že se při komunikaci s lidmi usmíváte, ale pro vašeho muže to tak není. Když vidí takový úsměv, začne vymýšlet a hledat důvod ke skandálu.

Zpravidla takto jednají muži s nízkým sebevědomím. Vnímá váš úsměv jako signál pro ostatní muže. Nedokáže se naplnit pocitem štěstí a stahuje vás na svou úroveň, vnucuje své postoje. Přirozeně se začnete vyhýbat žárlivému muži, ale to je polovina problémů. Hledáte uznání ve společnosti jiných mužů – kolegů, přátel. Čím vyšší je úroveň uznání, tím blíže je den rozchodu se žárlivcem. Proč?

Zdrojem lásky je žena, ne muž. Je ale na člověku, zda tento zdroj udrží v čistotě nebo jej ucpe. Místo toho, aby muž vrhl veškerou svou energii na seberozvoj a dosahování cílů, vynakládá všechny své prostředky na udržení ženy. Zadržet znamená jednat proti vůli jiné osoby. Muž zároveň nechápe, že tím, že vás nadšeně drží, vám umožňuje pozorovat jiné muže a budovat plán útěku.

READ
Spaní s vdanou ženou - pečlivě studujeme

Co dělat? Neusmívat se? Dívky, jak se usmívat co nejširší a nejradostnější!

2. Hysterická žárlivost

Co je to? Velmi nebezpečný typ žárlivosti, protože má destruktivní sílu. Zpravidla se taková žárlivost vytváří v důsledku snížení sexuálního zájmu partnera. To je typické pro ty muže, kteří vidí ženu výhradně jako tělo a nevidí ji jako osobu. Tito muži, kteří prohlásili svá práva na držení, nedávají ženě nic na oplátku. Připravují ji o finanční, duševní, emocionální a energetické investice.

Žena, od které chtějí jen tělesné radosti, cítí tento postoj k sobě. To vede k tomu, že se jí sexuální vztahy s mužem hnusí. Žena hledá možnost, jak se vyhnout intimitě s mužem, ale on to vnímá jako zradu a začne ji obviňovat z nevěry. Předpokladem takového chování je vyčerpání vlastních zdrojů, kdy člověk nedokáže vzbudit zájem o sebe.

Co dělat? Vzdejte se na chvíli sexu s partnerem a uvědomíte si, že vás už nic nespojuje! Zda takový vztah potřebujete nebo ne, je na vás, abyste se rozhodli.

3. Žárlivost je masochistická

Co je to? Muž žárlí na ženu, aby prožíval bolest a tím v ní vyvolal pocit viny. Muž například představuje svou ženu úspěšnějším mužům, než je on sám – přátelům, kolegům, známým. Jste krásná dívka a přirozeně přitahujete pozornost mužů. Aniž byste cokoliv podezírali, v komunikaci projevovali takt, na komplimenty odpovídáte s úsměvem, snadno a vesele.

Váš muž na takové chování reaguje agresivně a stává se pro vás objektem bolesti. Poté, co ve vás vyvolal pocit lítosti, hledá z vaší strany něhu a stovky argumentů ve svůj prospěch. Zdá se, že konflikt je vyřešen, ale zároveň vás neopustí myšlenky na muže, kteří vám zvednou sebevědomí.

Co dělat? Výsledkem vašeho vystoupení ve společnosti úspěšných mužů je jednání vašeho muže. Pokud vaše chování nelze nazvat vulgárním a obscénním a zdvořilý úsměv je jen projevem vděčnosti za kompliment, pak je to problém vašeho muže! Opět se dostáváme k uvědomění si člověka ve společnosti. Cítíte se méněcenní, snaží se vás udělat méněcennými!

READ
Enské preference nebo jaké části těla mají dívky rády

S mužem, který žárlí bez důvodu, je velmi těžké vybudovat vztah. Mužská žárlivost hraničí s paranoiou a je velmi odlišná od ženské. Spaluje ho zevnitř a přivádí ho k šílenství. Muž se děsí, že se stane „paroháčem“, strach z odmítnutí je tak silný, že je velmi těžké jej překonat. Taková spalující žárlivost přestává být „vrcholem“ vztahu a její důsledky mohou být katastrofální.

Novorozenecká výživa

Jak pochopit, která receptura je pro novorozence nejlepší z hlediska nutriční hodnoty a přítomnosti prospěšných látek pro jeho zdraví a vývoj: složení konkrétního produktu studujeme společně s odborníkem.

Podstata vztahů: proč muž žárlí?

Dostat se k jádru vztahu a přijít na to, co způsobuje mužskou žárlivost, je docela obtížné. Někdy dívky uvádějí důvody, aniž by si toho všimly. Zvažte, zda jste přijali návrhy jiného muže nebo zda často telefonujete s kolegou. Pokud máte pocit, že jste si dovolila příliš, budete muset své chování přehodnotit, jinak se vztah s mužem zcela rozpadne.

Někdy ale věci naberou úplně jiný směr. Pokud na vás partner bezdůvodně žárlí, neustále hledá chyby a dělá skandály, bude další vývoj vztahu ohrožen. Ne každá žena je připravena snášet nepodložená obvinění a podezření, i když její krása přitahuje fanoušky.

Muži často žárlí kvůli svým vlastním psychickým a emocionálním problémům. Záchvaty žárlivosti mohou být způsobeny nízkým sebevědomím. Muž si není jistý a snaží se prosadit na úkor své vyvolené, nutí ji, aby se vymlouvala a přesvědčila ho, že je nejlepší a nejmilovanější.

Lidská psychologie je taková, že vnitřní komplexy brání muži užívat si vztahy. Je neustále nespokojený se sebou i se svou ženou, žárlí a podezřívavý. Muž chce, aby mu jeho vyvolená věnovala veškerou svou pozornost a obdivovala každý jeho nádech.

Muže mohou dráždit i neřešené problémy. Když se potíže nahromadí a negativní emoce nenajdou cestu ven, může dojít k „výbuchu“. V tomto případě se mu zdá, že žena neustále dává důvody k žárlivosti a vyvolává emoce.

Paradoxem je, že muž netrpí o nic méně než nezaslouženě uražená žena. Žije ve strachu a úzkosti, ničí jeho vnitřní svět. V důsledku toho se vývoj vztahů zastaví, dvojice se hádá a konflikty. Když nedůvěra naroste do obrovských rozměrů, nelze se vyhnout roztržce.

READ
Nešťastná láska: jak ji přežít a zlepšit svůj stav

Jak vybudovat vztah s mužem, který žárlí?

Mnoho dívek dělá chybu. Ospravedlňují se a dokazují svou nevinu. Žárlivý člověk očekává pouze toto, ale přesto nebude věřit ve věrnost. K sebepotvrzení potřebuje vaše přesvědčení ve své nadřazenosti, ale pochyby o sobě nezmizí.

Chcete-li vyřešit problém a zlepšit svůj vztah s mužem, musíte pochopit, v jakém okamžiku byla důvěra ztracena a proč se to stalo. Chcete-li obnovit harmonii a mír v rodině, musíte obnovit důvěru. Začněte upřímným rozhovorem, klidně vyjadřujte své stížnosti a snažte se partnera vyslechnout.

Žárlivý člověk chce pochopit podstatu vztahu se svým milovaným. Proto více komunikujte, mluvte o svých myšlenkách a touhách. Partner musí pochopit, jak žije jeho vyvolená. Pokud jste upřímní, pak nebude důvod k žárlivosti.

Rozvoj vztahů bude dynamičtější a správnější, pokud žárlivci ukážete svou lásku. Musí cítit, že ho potřebujete a že si bez něj nedokážete představit svůj život. Chvalte ho častěji, všímejte si jeho předností a kladných stránek. Nebojte se říkat „hlasité“ a domýšlivé fráze – to je „léčivý balzám“ pro nejistého muže.

Někdy muži začnou velmi žárlit, pokud se cítí provinile. Jsou přesvědčeni, že jejich vyvolená si dovoluje stejné svobody. Podívejte se proto na svého partnera blíže – možná jen odvrací podezření od sebe a veškerou vinu přesouvá na vás?

Dalším důvodem, proč se muž může neustále hádat, je, že žena svému partnerovi neřekne, jak se v tu chvíli cítí. Pokud vyrůstal v rodině, kde na sebe rodiče žárlili, pak přesně tuto podstatu vztahu pochopil. Tento model přenesl na svou rodinu, aniž si nevšiml nesmyslnosti tvrzení. Své chování proto považuje za variantu normy a nevšímá si, jak svou milovanou uráží.

Perspektivy rozvoje vztahů

Je velmi důležité zachovat klid a rovnováhu. Samozřejmě je těžké zachovat klid, když jste bombardováni směšnými a urážlivými obviněními. Ale odvetná agrese situaci jen zhorší. Pokud je pro vás důležité udržovat vztah s mužem, nechte ho vypustit páru a teprve poté začněte konstruktivní dialog.

Rady nejlepších lékařů v oblasti psychologie se scvrkají na skutečnost, že nemusíte věnovat pozornost neopodstatněným projevům žárlivosti. Když partner nedostane odpověď, ztratí o taková upřesnění zájem a vývoj vztahu půjde jiným směrem.

READ
Estnáct typů osobností a sto dvacet osm typů vztahů

Žárlivost, kterou nelze překonat láskou a náklonností, lze klasifikovat jako patologickou. Čím submisivněji žena takový postoj toleruje, tím agresivněji se bude žárlivec chovat.

Podstatou vztahů je harmonie, štěstí, mír. Pokud vám ale přinášejí jen zášť a zklamání, zamyslete se nad tím, zda takové spojenectví potřebujete a k čemu tento vztah s mužem za pár let povede.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: