Jak se stát psychologem sami – co potřebujete vědět

Psychologie je věda, která studuje lidskou psychiku a chování. Psychologové pomáhají lidem porozumět sobě i druhým, řešit osobní a mezilidské problémy a vyrovnávat se s různými psychickými obtížemi. V tomto článku se podíváme na základní kroky a požadavky, jak se stát psychologem.

Než začnete svou kariéru psychologa od nuly, musíte pochopit, proč chcete tuto profesi vykonávat. Co vás přitahuje na psychologii? Jaké aspekty lidské psychiky vás zajímají? Může to být studium emocí, chování, vývoje, sociálních interakcí a mnoha dalších aspektů. Čím konkrétnější budete o svých zájmech, tím snazší bude výběr oboru v budoucnu.

Abyste se mohli stát psychologem od nuly, budete potřebovat odpovídající vzdělání. Obvykle se jedná o bakalářský titul z psychologie nebo příbuzného oboru. Můžete si vybrat univerzitu, která nabízí psychologický program a získat bakalářský titul. Během studia se naučíte základy psychologie, výzkumné metody, statistiku a další důležité aspekty.

Jak bylo řečeno, můžete to zkusit studujte, abyste se stali psychologem pomocí online kurzů. Výuka psychologie na online školách je v posledních letech stále oblíbenější a přístupnější. Online vzdělávání vám dává možnost studovat na dálku, mít flexibilitu při správě rozvrhu a vybrat si programy, které vyhovují vašim zájmům a potřebám.

Psychologie je široká věda a existuje mnoho specializací. Po dokončení bakalářského studia si můžete vybrat oblast, která vás nejvíce zajímá. Tady jsou některé z nich:

  • Klinická psychologie – práce s klienty trpícími duševními poruchami a emočními problémy (online kurz, online bakalářský titul).
  • Pedagogická psychologie – studium psychologických aspektů učení a vývoje dětí a dospívajících (online bakalářský titul).
  • Sociální psychologie je studium vlivu sociálních faktorů na lidské chování a interakci (online kurz, online bakalářský titul).
  • Organizační psychologie – práce s psychologickými aspekty v organizacích a korporacích (online magisterské studium, online bakalářský titul).
  • Psychoterapie – poskytování pomoci při řešení psychických problémů klientů v terapeutickém kontextu (online kurz).

Praktické zkušenosti jsou důležitou součástí kariéry v psychologii. V mnoha případech musíte absolvovat stáž nebo praxi ve svém oboru. To může zahrnovat práci s klienty, provádění výzkumu nebo účast na psychologických projektech. Praktické zkušenosti vám pomohou aplikovat teoretické znalosti do praxe a rozvíjet dovednosti v práci s různými typy lidí.

READ
Vlastnosti cikánské hypnózy

Psychologie je neustále se vyvíjející obor a je důležité držet krok s nejnovějšími výzkumy a technikami. Účast na odborných seminářích, konferencích a publikování článků v časopisech vám pomůže rozvíjet se jako specialista a rozšířit vaši klientskou základnu.

Jako psycholog budete mít přístup k citlivým informacím o svých klientech. Je důležité přísně dodržovat etické normy a respektovat důvěrnost materiálů vašeho klienta. Porušení důvěrnosti může mít vážné právní důsledky a poškodit vaši pověst.

Jedním z klíčových aspektů psychologické praxe je schopnost naslouchat a porozumět svým klientům. Rozvíjejte dovednosti aktivního naslouchání a empatie, abyste mohli lépe pomoci svým klientům řešit jejich problémy.

Psychologie není jen povolání, ale také příležitost lépe porozumět sobě i druhým. Usilujte o neustálý seberozvoj a pochopení nových aspektů lidské psychiky.

Stát se psychologem od nuly je dlouhá a náročná cesta, ale může to být nesmírně uspokojující a smysluplná zkušenost. Psychologové hrají důležitou roli v tom, že pomáhají lidem porozumět sami sobě a vyrovnat se s životními výzvami. Pokud máte vášeň pro studium lidské psychiky a touhu pomáhat druhým, může být vaším povoláním cesta v psychologii.

Volba povolání je pro život velmi důležitá. Od toho se odvíjí pocit spokojenosti, úspěch v oboru a plat. Ne každý ví, jak se stát psychologem a co je pro to potřeba udělat. Kromě získání specializovaného vzdělání se člověk bude muset rozvíjet po dlouhou dobu.

Psycholog se zabývá zdravými lidmi, středem jeho zájmu je zlepšení klientova života

Psycholog se zabývá zdravými lidmi, středem jeho zájmu je zlepšení klientova života

Jak se stát dobrým psychologem

Nejprve musíte získat specializované vzdělání. Dále je důležité rozvíjet vhodné osobnostní rysy. Specialista musí být trpělivý, schopen naslouchat a projevit empatii. Nejtěžší je zbavit se chuti klienta hodnotit. Úkolem psychologa není mluvit o tom, zda je člověk špatný nebo ne, ale pomoci mu vyrovnat se s jeho pocity.

Začínáme

Je těžké jednoznačně říci, co psycholog potřebuje vědět. Kromě představ o práci centrálního nervového systému je pro něj důležité mít určité osobní vlastnosti. Člověk by měl mít převládající chápání odpovědnosti – nešikovná touha pomoci může ublížit a vést ke zhoršení stavu.

Důležité! Psycholog není lékař, a proto nemá právo předepisovat léčbu.

Úkoly specialisty mohou být různé: korekce sebeúcty, korekce vyšších mentálních funkcí, zlepšení volní a emocionální sféry, analýza rodinných vztahů atd.

READ
Hnědovlasá nebo blond – jaká barva vlasů se líbí mužům?

Než se rozhodnete, jak se stát psychologem, je užitečné si položit otázku: proč vás toto povolání přitahuje? Obvykle se ho účastní lidé, kteří chtějí pomoci ostatním vyrovnat se s problémy. Takoví jedinci mají vyvinutou schopnost vcítit se do bolesti druhých.

Je špatný nápad věnovat se kariéře psychologa pouze za účelem řešení vlastních problémů. Je smysluplnější utrácet peníze za osobní terapii. Při tomto přístupu existuje nebezpečí poškození klienta, protože specialista do něj nevědomky promítne své problémy.

Abyste se stali dobrým psychologem, musíte nejen studovat, ale také číst odbornou literaturu a navštěvovat kurzy pro pokročilé. Uchazeč také podstoupí supervizi a osobní terapii.

Bez vzdělání

Při řešení problému, co je zapotřebí k tomu, abyste se stali dobrým psychologem, je jeden důležitý bod. Především je člověk povinen získat specializační vzdělání – tento požadavek je zakotven v jednotném kvalifikačním seznamu a profesním standardu.

Zákon zakazuje pracovat bez odpovídajícího vzdělání

Zákon zakazuje pracovat bez odpovídajícího vzdělání

V této cestě jsou dvě možnosti. První je získání klasického vysokoškolského vzdělání. Může být humanitární nebo zdravotní. Druhou cestou jsou rekvalifikační kurzy na základě prvního vysokoškolského vzdělání.

Nelze s jistotou říci, která možnost je lepší. Hodně záleží na postoji člověka k učení, jeho zodpovědnosti a touze získávat znalosti.

Po škole můžete jít na univerzitu s titulem v oboru psychologie. K tomu musíte zpravidla absolvovat následující předměty: ruský jazyk, sociální studia, biologie a někdy i matematika.

Pokud máte druhé vysokoškolské vzdělání, můžete být pohovorem nebo testem. Na lékařské univerzitě je potřeba absolvovat biologii, chemii, ruštinu, matematiku (pro fakultu všeobecného lékařství). Některé vzdělávací instituce mají fakultu „klinické psychologie“ (jedná se o nelékařskou specializaci).

Po 11. třídě může být obtížné vybrat si povolání. Pokud uděláte chybu, můžete si kurzy prostudovat znovu. Zaberou méně času a zaměří se na hlavní předměty. Moderní technologie umožňují studium na dálku.

Bez vzdělání se nemůžete stát nezávislým specialistou. V procesu rozboru teorie se člověk seznámí se spoustou nových informací, bez rad praktiků jim těžko porozumí. Kromě teoretického základu člověk dostává i praktický, to je důležité pro další práci.

READ
Popis sangvinického temperamentového typu.

Jaký směr je lepší zvolit?

Abyste pochopili, jak se stát dobrým psychologem, musíte získat představu o jeho práci. Nejprve stojí za to zdůraznit věkovou kategorii: specialista může pracovat pouze s dospělými nebo dětmi.

Důležité! Neměli byste se snažit pokrýt vše, protože každé odvětví vyžaduje zvláštní přípravu.

Konzultační psycholog pomáhá řešit osobní problémy: pochybnosti o sobě, nízké sebevědomí, skromnost, sociální fobie atd. Tito specialisté mohou pracovat v podnicích a pomoci zlepšit atmosféru v týmu.

Psychologická pomoc je poskytována ve školkách, školách, nemocnicích a rehabilitačních centrech. V každém případě budou existovat jedinečné kategorie lidí, se kterými specialista pracuje. Speciální psycholog pracuje například s dětmi s vývojovými problémy.

Psychoterapeut si poradí se složitějšími věcmi: traumatem, následky sebevražedných pokusů, depresemi atd. Linie s předchozím specialistou je velmi tenká.

Abyste si mohli vybrat obor práce, musíte zhodnotit klady a zápory každého odvětví. Například v rehabilitačním centru budete muset jednat s nemocnými lidmi. Práce speciálního psychologa je spojena s riziky, protože děti s vývojovými poruchami jsou schopny agrese.

U dětí bude muset psycholog používat herní a projektivní techniky

U dětí bude muset psycholog používat herní a projektivní techniky

Není jednodušší spolupracovat se staršími klienty. Mohou být hrubí, tajnůstkářští, obtížní. Práce v krizových centrech je také spojena s vysokou mírou stresu. Budete muset pracovat s oběťmi násilí, těžkými teenagery atd.

Než si vyberete obor psychologie, musíte pochopit, že odborník je zodpovědný za život někoho jiného. Nemůžete soudit, urážet nebo projevovat lhostejnost. Akademická psychologie má různá odvětví: psychoanalýzu, behaviorismus, terapii zaměřenou na tělo a mnoho dalšího. Během školení se člověk seznámí se stručnými informacemi o každém směru. To mu umožňuje vybrat si.

Co dělá dobrého specialistu

Před nástupem do práce musí člověk pochopit, co psycholog potřebuje vědět, aby mohl pracovat. To se týká nejen znalostí předmětů, ale i toho, co lze a co nelze. Etika musí být v popředí všeho.

Důležité! V Rusku a zemích SNS nebyl etický kodex psychologů přijat, ale je vhodné jej dodržovat.

Specialista nemůže klienta znehodnotit, poradit, urazit, ponížit, poškodit. Před zahájením terapie musí psycholog zjistit, zda je problém psychologický. Pokud je psychiatrického charakteru, pak by měl být klient odeslán k lékaři.

READ
Jak se naučit hrát poker sami

Člověk během tréninku získá potřebnou úroveň znalostí, ale stojí za to se neustále zlepšovat. Při supervizi, tzn. mentoring, mladý specialista analyzuje každý případ své práce se zkušeným člověkem. To je nezbytné pro identifikaci chyb v terapii.

Kompetentní psycholog pravidelně navštěvuje osobního specialistu

Kompetentní psycholog pravidelně navštěvuje osobního specialistu

Během let tvrdé praxe se můžete stát dobrým specialistou. Jedná se o dlouhodobý proces, neuspěchejte jej, jinak můžete poškodit své klienty. Psychologická práce vyžaduje vysokou míru odpovědnosti.

Důležitá kritéria pro práci psychologa

Nestačí vědět, co to znamená pracovat jako psycholog; musíte pochopit specifika této práce. Úspěšný specialista je schopen na první pohled vyvodit určité závěry o konkrétním případu.

Důležité! Sestavení prvního podání neruší diagnózu.

Psycholog věnuje pozornost očím, mimice a gestům. Například „ušlapaný“ člověk se snaží posadit na okraj židle, sklopí ramena a oči. To pochopíte, jen když budete léta cvičit.

Osobní prostor je pro klienta důležitý. Specialista si také všímá, jak se dotyčný cítí při vniknutí do něj. Klíčovým kritériem je konverzace. Právě v rozhovoru můžete slyšet většinu cenných informací.

Míra důvěry v úřad závisí na dovednosti psychologa

Míra důvěry v úřad závisí na dovednosti psychologa

Psychologem byste se neměli stát jen kvůli prestiži nebo touze vydělat peníze. To může vést k řadě problémů a negativně ovlivnit psychický stav klientů. Takové povolání byste si měli vybrat, pokud chcete lidem pomáhat, zachraňovat je a měnit jejich osud. Je důležité dodržovat zásadu „neškodit“.

K práci psychologa stačí získat doklad o vzdělání. Abyste se ale stali vysoce kvalifikovaným specialistou, potřebujete léta praxe, sebevzdělávání a dohled zkušeného člověka. Jen tak se můžete stát skutečně úspěšným psychologem.

Video

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: