Jak udělat ženu šťastnou. Co by měl muž dělat?

Když se chlap a dívka rozhodnou vytvořit pár, jsou na každého z nich kladeny určité povinnosti. Vztahy se totiž neskládají pouze z čisté romantiky a užívání si jeden druhého. Tohle je ta pravá práce. Pojďme se bavit o tom, co by měl muž dělat. Ve skutečnosti není seznam jeho povinností o mnoho delší než seznam dívek. Zástupci silnějšího pohlaví se však často rozhodují, že vztah lze bezpečně provést na ramenou křehké dámy. To se stává jejich hlavní chybou.

Pár by měl být svazkem dvou dospělých a zodpovědných lidí, kteří se o sebe mohou a chtějí postarat. A pokud jeden z nich odmítne plnit své závazky, rozchod je nevyhnutelný. Proto nespěchejte, abyste břemeno táhli sami. Nejprve se seznamte s očekávaným jednáním partnera a porovnejte teorii s praxí. Ten chlap se nebude namáhat a předat otěže moci do rukou své milované? To znamená, že nastal čas na seriózní rozhovor od srdce k srdci.

Co by měl muž udělat pro dívku?

Ve skutečnosti zde není nic nadpřirozeného. Každý bod je základem pro budování rovných, pevných vztahů, kde se jeden partner může na druhého spolehnout. Takže si nemyslete, že takové požadavky jsou nějakým druhem fantazie:

To je opravdu nutné. Většina mužů je skoupá nejen na emoce, ale i na slova. A to činí život pro ženu téměř nesnesitelným. Také ticho není zdaleka nejlepší volbou, když jsou ve vztahu nějaké problémy.

 • Umět naslouchat.

A to nejen pro parádu, ale se zájmem a pochopením přijatých informací. Ne všichni zástupci silnějšího pohlaví považují ženskou řeč za něco nezbytného pro sebe. Naprosté zanedbávání však může vést k hádkám a nespokojenosti ze strany partnera.

 • Pomoc s každodenním životem.

Ano, to je skutečně mužská odpovědnost. A všichni chlapi, kteří tvrdí opak, prostě hledají druhou matku, která jim uklidí pokoj a dá jim před nos talíř s jídlem.

Z nějakého důvodu si mnoho mužů myslí, že pomáhat s domácími pracemi je ponižuje. Tato odpovědnost však není specifická pro pohlaví. V rodině, kde vládne zdravá psychická atmosféra, si každý partner dělá, co může a má rád.

 • Poskytněte morální a psychologickou podporu.

Muž by měl být především přítel a teprve potom milenec a živitel. Takto může vztah vydržet opravdu dlouho. Zde rozhodně není místo pro lhostejnost.

Pokud je vašemu vyvolenému jedno, že dívka, kterou milujete, pláče nebo citově vyhořela kvůli problémům v práci, přemýšlejte o tom, zda je vůbec potřeba

Ne všichni muži jsou schopni zacházet se svými dívkami jako se sobě rovnými. Mnozí jejich slova a problémy považují za něco přitaženého a neskutečného. A to je přímá cesta k rozchodu. V nejhorším případě žena získá spoustu psychických problémů.

Dívky, které nejsou brány vážně, mají sklony k depresím, úzkostem, sebeobviňování a dokonce mají sebevražedné myšlenky. Nastavte si předem laťku toho, jak svého partnera vnímáte, abyste nemuseli později trpět.

To je velmi důležité, protože dívky vždy cítí od muže lež, což rozhodně nepřispívá k vytváření zdravé atmosféry v rodině. Promluvte si o tomto bodu předem, aby ten chlap nemusel něco vymýšlet, aby neříkal pravdu.

READ
Jaký je rozdíl mezi pedantem a perfekcionistou?

Vždy je za co poděkovat. Minimálně za to, že jste jen spolu. Bylo by také hezké, aby muž projevil vděčnost za péči a pohodlí v domě. Budete tak mít pocit, že si všímá každé maličkosti. Žena potřebuje být cenná a potřebná.

Co dluží muž ženě?

Co dluží muž ženě?

 • Podílet se na materiální podpoře farmy.

Všimněte si, že nikdo nemluví o obsahu. Žena by měla mít stále finanční abstrakci. Ale mít doma gigola je rozhodně zbytečné. S příchodem muže do vašeho života by to mělo být jednodušší a ne naopak.

 • Ukažte své pocity.

Téměř všichni muži jsou skoupí na emoce. A někdy dívka cítí jejich nedostatek, který se časem vyvine v touhu po něze a lásce. Pokud váš partner očekává, že bude v dlouhodobém vztahu, musí se naučit o svých pocitech mluvit.

V zásadě se toto pravidlo v rodině standardně dodržuje již delší dobu. Pokud bude mít muž vztahy s více dívkami, pak se s ním rozhodně nevyplatí vytvářet pár. Každá zrada musí mít jasné následky v podobě definitivního zlomu.

 • Mějte žárlivost pod kontrolou.

Když žena nedává žádný důvod pochybovat o své věrnosti, skandály na tomto základě budou demonstrovat nestabilní duševní stav jejího partnera. Takoví lidé se často stávají vážnými násilníky.

Proto je přítomnost nezdravé žárlivosti negativním faktorem ve vztahu. Buď toto téma prodiskutujte předem, nebo čelte skutečnosti rozchodu. Tohle bys neměla od muže tolerovat.

 • Buďte zdrženliví v negativních emocích.

V tomto případě se bavíme především o zúčtování, stejně jako o psychickém a fyzickém násilí. Množství skandálů a hysterií iniciovaných partnerem hovoří o jeho vnitřních problémech.

Pokud si muž v návalu vzteku dovolí spáchat nějaké činy ohrožující povahy, musíte ho okamžitě opustit. Protože neexistuje žádná záruka, že se jednoho dne neuchýlí k útoku.

Když si vybudujete vztah s dospělým a citově vyzrálým člověkem, bude jistě zodpovědný za všechny své činy a slova. Jinak byste se měli zamyslet nad jeho nezralostí. Nezapomeňte věnovat pozornost mužské touze být zodpovědný.

 • Ukažte znepokojení.

To je normální pro lidi jakéhokoli věku. Když se chlap nechce starat o svou přítelkyni, vypovídá to o jeho neupřímnosti. Takže takové vztahy by měly být opuštěny v rané fázi.

 • Porovnejte svá slova se svými činy.

Je snadné dělat krásné sliby. Ale co akce? Když muž nemůže splnit to, co řekl, budování vztahu s ním bude extrémně problematické. Ano, je to přímo odpovědnost vaší drahé polovičky.

 • Buďte si vědomi důsledků svých tužeb.

Chce děti bez vlastního bydlení a finanční stability? Je nepravděpodobné, že by takový partner byl skutečně zralý a připravený být po vašem boku v jakýchkoli potížích. Dospělý muž vždy chápe důsledky určitého jednání nebo požadavku.

To je první věc, kterou musí partner ve vztahu prokázat. Bez respektu k ženě s ní prostě nemá nic společného. Vyžadujte tedy, aby respektoval váš názor na jakýkoli problém.

 • Chraňte její zájmy.
READ
Psychologické klima v týmu a jeho význam

Muž by měl být oporou, ne nepřítelem. Váš přítel proto vždy potřebuje hájit především zájmy své milované a staví je nad všechny ostatní. To platí zejména pro nejbližší rodinné příslušníky.

Když chlap vyčítá dívce, že mu dostatečně neslouží, jak v každodenním životě, tak emocionálně, s největší pravděpodobností on sám nedělá vůbec nic. Muž ve vztahu musí stále oplácet.

 • Přijměte ji takovou, jaká je.

Snažit se změnit dívku je špatný nápad. Takový pár nebude nikdy šťastný. Stanovte si proto pravidlo, že se nemůžete přetvořit na první žádost partnera. Jen si na to musíte trochu zvyknout, ale to je maximum.

Každý má ve vztahu zodpovědnost. Proto, když něco požadujete nebo očekáváte, přemýšlejte o rovnocenném chování z vaší strany. Totéž platí pro muže. Není potřeba budovat vztah s člověkem, který vás jako člověka nevnímá.

Štěstí musí být vytvořeno

Mnoho lidí má „zajímavý“ názor, který zní jako „nikdo nikomu nic nedluží“. Co člověk dluží, je prý uvedeno v Ústavě. Zní to velmi domýšlivě a na milostný vztah to neplatí. S takovým úhlem pohledu je opravdu lepší se k nim nepřidávat. Ve skutečnosti „měl by“ v tomto kontextu jednoduše znamená vysoká očekávání, která druhá osoba není povinna splnit.

Slovo „měl by“ je samo o sobě otravné. Muži i ženy se chtějí ve vztahu cítit šťastní, být si blízcí a neřešit nějaké problémy. Je důležité mít se rádi, být v očích ostatních ideální a krásný pár, prožívat jen ty nejbáječnější emoce.

Ale nemůžete to prostě vzít a přijít připraveni se vším všudy. Taková atmosféra ve dvojici musí být zajištěna oběma. Nestačí proniknout do srdce člověka. Musíte být připraveni poskytnout péči, lásku, štěstí a pomoc v každém okamžiku. A myslet si, že důležitá je pouze existence vašeho milovaného, ​​je cesta nikam.

Když muži a ženy začnou vztahy, pak se ožení a založí rodinu a později se jim narodí dítě, uvědomí si, že s velkou mocí přichází velká zodpovědnost. A že odpovědnost v této situaci je nevyhnutelná. Pokud člověk v páru nemá vlastní povinnosti, pak takové vztahy často nemají dlouhého trvání.

Někdy se v rodině tento problém zvažuje tradičnějším způsobem. Muž pracuje a vydělává peníze, žena se stará o dům a dítě. V moderním manželství se hranice stírají a každý z páru investuje téměř stejně. Každý člen rodiny může vést svůj každodenní život a uspokojovat své materiální potřeby. A také se starat o děti.

Odpovědnosti se již nedělí na čistě mužské a ženské. V takových vztazích jsou lidé zpravidla méně unavení. Nadále žijí šťastně, milují se a mají pocit, že jejich partner je jen partner, a ne parazit. Vždy je snazší žít, když víte, že vám v každé situaci pomůže, a můžete se spolehnout na osobu, která je vám nejbližší.

READ
Ten chlap říká, že mě nemiluje! Rada psychologa

Stává se tak, že naše pozitivní emoce a štěstí přímo závisí na našem milovaném. Když je vaše druhá polovina nablízku, vaše srdce je plné lásky a radosti. Nejsou to tedy ani tak muži a muži, kteří jsou povinni dělat své milované ženy šťastnými, ale ženy, které jsou povinny najít ty, kteří je tak udělají.

Ano, nezapomínejme, že každý člověk je strůjcem svého štěstí. A o tom, kdo komu co dluží, můžete mluvit až poté, co ucítíte, že jste připraveni nejen přijímat, ale i dávat. A to nemluvíme jen o hmotných darech. Budete muset věnovat pozornost, péči a být tam ve správný čas.

Bez toho všeho je vztah jen dočasnou zábavou. Být ve vztahu (rodinném a prostě romantickém) znamená chovat se ke svému vyvolenému nebo vyvolenému s respektem, nést zodpovědnost za svá i společná rozhodnutí, vážit si společně stráveného času a nést zodpovědnost za své činy.

Existuje další výraz: šťastná žena znamená šťastnou rodinu. Proto je skutečně v zájmu silnějšího pohlaví, aby byla jeho manželka nebo přítelkyně šťastná. Skutečné mikroklima v rodině vytváří ženské pohlaví. Přece jen jsou emotivnější a jsou zvyklí žít život plný dojmů.

Proto je mužské chování výchozím bodem rodinného štěstí, a pak se zvedne žena. A pokud se chlap nebo muž první den vztahu podíval na svou vyvolenou láskyplným pohledem a po chvíli ani neprojevil zájem, tak proč takový muž vůbec?

Pokud si myslíte, že stačí něco udělat jednou a říct o své lásce, tak je to chyba. Žena by měla mít vždy pocit, že po ní její polovička touží, má za cíl ji udělat šťastnou a plánuje to ještě mnoho let. Jinak ideální svět přestane být ideálním.

Každý člověk oceňuje někoho, kdo mu dává štěstí a stává se klíčem k dobrému společnému životu. Dívky oceňují chlapy pro určité vlastnosti a děvčata je oceňují také. A mohou se lišit od člověka k člověku. Pro některé je samotná existence tak úžasného člověka v životě darem, ale pro jiné má tolik požadavků, že se do náklaďáku nevejdou.

Vždy si můžete se svou paní promluvit a zjistit, co ji dokáže potěšit. Je pravda, že tato metoda bude fungovat pouze tehdy, pokud dívka sama ví, co chce. A to je velmi vzácné. Většina dává přednost tomu, aby její přání hádal mužský zástupce. A někteří muži se s tím vyrovnávají docela úspěšně.

Ale základní „požadavky“ jsou stejné pro téměř všechny ženy. Netrvá dlouho, než přijde na to, co by mohla potřebovat. V tomto článku jsou popsány základní věci. A tipy, které jsou zde, budou fungovat s každou adekvátní dívkou. A některé funkce a triky se musíte naučit v procesu samotného vztahu.

Více než 7 let v žurnalistice. Z toho polovina – jako redaktor. Mojí slabinou je provádět minivyšetřování na nová témata.

Rozhodčí – Margarita Lopukhova

READ
Proč ženy milují lízání

Rodinný psycholog. 8 let zachraňuji “rodinné buňky” před rozpadem. Pomáhám párům znovu získat lásku a porozumění.

překvapení pro dívku

Z ženského pohledu je snadné odpovědět na otázku: jak udělat dívku šťastnou. Muži jsou zmateni – “No, co ještě potřebuje?”

Proč tento rozpor vzniká? A je nutné na tuto otázku hledat odpověď? Nutnost! Protože psychologové již dlouho prokázali, že úspěch muže přímo závisí na tom, jak se vedle něj cítí jeho láska. Přemýšlením o ženském štěstí se muž o sebe stará.

Jak udělat dívku šťastnou podle mužů

Jsou si naprosto jisti, že všechno dělají kvůli ženě – kariéra, materiální zabezpečení, postavení. Když neexistuje žádné zvláštní vzájemné porozumění, muž dává v práci to nejlepší, co může, a snaží se dokázat, že dokáže i nemožné. Zpravidla to vede k opačnému výsledku – začne si myslet, že na ni úplně zapomněli, že ji nikdo nepotřebuje. Konflikt je zřejmý.

Ve skutečnosti je pro ženu opravdu důležité to, co dává muž – postavení i peníze. Pomáhá vám cítit se chráněn, což je to, co ženy ve vztahu skutečně hledají.

Tyto nepochopitelné a emotivní stvoření jsou ale navrženy tak, že kromě platformy potřebují i ​​nadstavbu.

Jak udělat dívku šťastnou, aby to cítila

Přísně vzato, každý pár má své vlastní tajemství, ale existují obecná pravidla, ze kterých pokud existují výjimky, jsou malé.

Ženy mají tendenci mluvit více než muži. To ale vůbec neznamená, že potřebuje chodit jako buk a myslet si, že ona stejně všechno pochopí. On to pochopí! Ale jen když slyší. A tady se nemusíte obtěžovat složitými komplimenty, stačí jednat podle zásady: jdeme po silnicích, zpíváme silnicím. Líbilo se mi, co jsem jedl: “Vaříš tak skvěle!” Na pokraji vědomí se mihla myšlenka na oblečení: “Dneska vypadáš skvěle!” Chtěl jsem náklonnost: “Jsi tak sexy!” Není to žádná velká věda, ale funguje to bezchybně a dělá ženu šťastnější a mladší.

Slova jsou dobrá, ale činy jsou lepší. Navíc to může být cokoliv. Najednou ho znepokojila váha tašek, které jeho žena nesla z obchodu. Nebo vás (opět náhle) objal přímo na ulici, nebo vám dokonce dal květiny mimo školní hodiny. Jakákoli akce založená na pozornosti vám přinese šťastný úsměv na tváři.

Pokud si muž myslí, že doteky jsou potřeba pouze v posteli, hluboce se mýlí. Objetí, polibky, lehké doteky na ruce nebo tváři – to vše vytváří pocit bezpečí, který si váží krásná polovina lidstva.

Neměli byste zmiňovat urážky, nadávky v přítomnosti žen nebo nelichotivé nadávky. Ani to, co se říká v návalu hněvu, člověka nectí. To je jasné. Ale dělat si z ní legraci, když čeká na podporu, smát se neúspěchům a dělat si legraci v přítomnosti jiných lidí, to jsou také zcela zbytečné akce. Pomoc a tipy jsou to, co potřebujete. Pravda, k tomu, když se zeptá, není třeba ukazovat, že nejsi ničeho schopen.

READ
Hrová terapie pro předškolní a školní děti

Respekt také zahrnuje naslouchání názorům, které se týkají jeho samotného nebo společných záležitostí. Není nutné se na všem dohodnout, ale je potřeba s tím počítat.

Samozřejmě ne ve smyslu, abychom o něj nezakopli. Jde o to nezapnout režim ignorování. Psali jste SMS nebo volali? Je potřeba odpovědět. Nyní není možné zavolat nebo napsat později. Stejným tématem je všímat si úsilí, které vynakládá na vytváření pohodlí. Čisté košile nerostou na stromech. A kdyby přece jen vyrostly, někdo by je zalil a za to také stálo za to poděkovat.

Při vystupování z autobusu podejte ruku, nechejte vás jít napřed, podržte dveře, posuňte židli. Díky těmto a dalším příjemným drobnostem se muž bude cítit jako skutečný macho a dívka jako skutečná princezna.

S lidmi, kteří jsou pro ni důležití. Je nepravděpodobné, že muž bude komunikovat s dívkou, která má upíry za přátele. Pokud se spojili, pak našli nějakou společnou věc, což znamená, že jejich přátelé nejsou tak zvláštní. Ale i když jsou báječní, není nutné se s nimi bratřit, ale ano, zadržovat negativní výroky.

Seděl jsem sám a něčeho se bál a volal jsem hystericky. Muž reagoval klidně a řekl, že dveře jsou silné, nic se vám nestane. Má samozřejmě pravdu, logický a obecně strašně vytížený. Ale dívka přichází na mysl se špatnými myšlenkami a stejnými pocity – nejistotou a zbytečností. I když žádné skutečné nebezpečí nehrozí, není na škodu se postarat. Vděčnost může být příjemná, ale zášť se může rozvinout v odloučení.

Dívky randí s okouzlujícími goofbally, ale ne na dlouho. Pro dlouhodobé vztahy hledají zodpovědné a vážné lidi. Tito lidé také dokážou vtipkovat a žertovat, ale studují, pracují, nemeškají a plní své sliby. A pokud to neudělají, varují vás.

Těžko říci jinak, pokud muž v přítomnosti ženy začne mluvit o jiné v superlativech. I když je tato další nejslavnější herečka stále nepřijatelně slabomyslná.

Bez ohledu na to, jak velká láska spojuje dva lidi, každý by měl mít volný prostor. Absence klece ve vztahu (zda je zlatý nebo ne, není vůbec důležité) vede k pohodlí a pocitu svobody. To umožňuje, aby vztah vydržel dlouho, protože je dobrý a příjemný.

Konkrétně to znamená, že nemusíte každých 10-60 minut psát SMS, volat a ptát se: „Kde jsi?“, žárlit bezdůvodně i bezdůvodně, radit při každém nákupu nebo se dokonce ptát: „ Proč sis to koupil? Kde jste utratil peníze? Chamtivost, malichernost a žárlivost jsou cestou nikam.

Pokud je smutná a ten chlap vás rozesměje a zvedne vám náladu, pak si alespoň vysloužíte vděčný pohled a pravděpodobně ještě víc. Protože tam je pozornost, péče a dobrá nálada. Humor pomáhá dostat se z těžké situace a urovnat konflikt.

Jak udělat dívku šťastnou – pochopí pouze ti, kteří ji opravdu milují. Ne s dusivou závislostí, ale s jasným, hřejivým, upřímným pocitem.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: