Typy karmických vztahů mezi muži a ženami

Nepíšu hezké texty, abych dostal zaplaceno. Dostávám zaplaceno za psaní krásných textů.

Rozhodčí – Margarita Lopukhova

Rodinný psycholog. 8 let zachraňuji “rodinné buňky” před rozpadem. Pomáhám párům znovu získat lásku a porozumění.

umění karmického spojení

Pokud vás přitahuje myšlenka, že naše vztahy s lidmi mají svou vlastní příčinu a následek, pak chápete, jak důležité je pochopit zákon karmy. Každý náš čin, každé slovo, každá myšlenka zanechává stopu v našem životě a určuje naši karmu.

Karmické vztahy jsou vztahy, které mají hluboký význam v kontextu zákona karmy. Tyto vztahy mohou být pozitivní i negativní, ale vždy nás naučí něco nového a pomohou nám získat určitou životní lekci.

Karmické vztahy nejsou jen vztahy s lidmi, se kterými se v životě křížíme. Toto je mnohem hlubší koncept, který k nám přichází z duchovní tradice. Karmické vztahy obvykle vznikají mezi lidmi, kteří mají podobnou karmu. Tyto vztahy nám pomáhají projít určitou fází našeho duchovního vývoje a naučit se to, co se potřebujeme naučit.

Jak určit karmické vztahy?

Existuje několik znaků, které mohou pomoci určit karmický vztah. Níže se podíváme na ty nejdůležitější z nich.

 • Hluboký pocit známosti

Pokud cítíte hluboký pocit důvěrnosti s někým, i když jste se nikdy předtím nesetkali. To se může stát, když potkáte někoho, kdo vám připadá velmi povědomý, i když nedokážete vysvětlit proč.

 • Opakující se okolnosti

Pokud potkáte stejnou osobu v různých situacích. Můžete s ním například pracovat ve stejné práci, pak ho potkat na ulici a pak ho náhodně potkat na dovolené. To by mohlo být znamením, že máte karmické spojení.

Pokud zažíváte silné emoce v přítomnosti jiné osoby, může to být známka takového spojení. Můžete k němu cítit náklonnost, nenávist, hněv nebo lásku. V každém případě silné emoce naznačují, že mezi vámi a touto osobou existuje karmické spojení.

Setkáte-li se s osobou a neustále se vrací do vašeho života. Můžete například začít vztah, pak se rozejít a o pár let později se dát zase dohromady. To může naznačovat, že máte karmické spojení, které časem nezmizí.

 • Nesoulad s očekáváním

Když potkáte někoho, kdo nesplňuje vaše očekávání. Můžete se například zamilovat do někoho, kdo neplní vaše ideály, ale nemůžete se ubránit pocitu, že byste měli být spolu. To by mohlo být znamením, že máte karmické spojení.

Jaké typy karmických vztahů existují?

Karmické vztahy mohou být různé a mít různé cíle. Podívejme se na některé z nejběžnějších typů karmických vztahů:

Karmické vztahy mohou sloužit jako cíl učení. Když jsme v karmickém vztahu, můžeme se o sobě naučit spoustu nových věcí a pochopit své chyby. Můžeme se například dozvědět o našich slabostech a o tom, jak je překonat v důsledku učení karmických vztahů.

Karmické vztahy mohou také sloužit jako účel k léčení. Můžeme se setkat s lidmi, kteří nám pomáhají vyléčit se z minulých traumat a ran. Tyto vztahy mohou být velmi cenné a mohou nám pomoci začít nový život.

 • Vztahy určené k překonání karmy
READ
Co dívky milují více než diamanty 100 ku 1

Můžeme se setkat s lidmi, kteří nám pomáhají překonat naše chyby a nedostatky. Pomáhají nám zbavit se negativních emocí a stát se lepšími lidmi.

chlapec a dívka

 • Vztahy, které mohou vést ke zvrácení karmy

Konečně, karmické vztahy mohou mít také negativní dopad na náš život. Můžeme se setkat s lidmi, kteří jsou nositeli negativní energie a mohou vést ke zvrácení karmy. V tomto případě je důležité zastavit a jednat.

Jak vypočítat karmické vztahy podle data narození

Nyní se podívejme, jak vypočítat karmické vztahy podle data narození. K tomu potřebujeme numerologii – starověkou vědu, která studuje čísla a jejich vliv na náš život. Každé číslo má svůj význam, a pokud známe význam každého čísla v datu narození, pak můžeme pochopit, jaké karmické vztahy máme.

Abychom vypočítali karmické vztahy podle data narození, musíme sečíst všechna čísla v datu narození. Pokud je například vaše datum narození 12.03.1990. 1. 2, sečteme všechna čísla: 0+3+1+9+9+0+25+2 = 5. Poté sečteme tato dvě čísla: 7 +7 = XNUMX. Vaše číslo karmy je tedy XNUMX.

Popis charakteristik každého čísla karmy

Karma číslo 1 představuje vedení, vedení a kreativitu

 • Silný charakter a touha vést;
 • Vysoké cíle a ambice;
 • Kreativita a schopnost inovovat;
 • Samostatnost a touha po seberealizaci;
 • Dobré organizační a vůdčí schopnosti.

Karma číslo 2 symbolizuje harmonii, spolupráci a spiritualitu

 • Emocionální citlivost a empatie;
 • Schopnost spolupracovat a pracovat v týmu;
 • Silný smysl pro spravedlnost a respekt k druhým;
 • Touha pokojně řešit konflikty a vytvářet harmonické vztahy;
 • Schopnost duchovního rozvoje a sebepoznání.

Karma číslo 3 symbolizuje komunikaci, kreativitu a optimismus

 • Schopnost kreativní seberealizace a vyjádření vlastních myšlenek;
 • Touha komunikovat a navazovat kontakty s ostatními;
 • Optimismus a veselost;
 • Schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám;
 • Nezávislost a touha po svobodě projevu.

Karma číslo 4 symbolizuje stabilitu, praktičnost a řád

 • Silná praktická mysl a touha realizovat své plány;
 • Snaha o udržitelnost a spolehlivost;
 • Schopnost organizovat a řídit záležitosti;
 • Touha vytvořit řád a strukturu;
 • Potřeba stability a předvídatelnosti.

Karma číslo 5 symbolizuje svobodu, dobrodružství a změnu

 • Touha po svobodě a nezávislosti;
 • Touha po dobrodružství a nových zážitcích;
 • Schopnost přizpůsobit se novým podmínkám;
 • Veselost a optimismus;
 • Schopnost rychle se přizpůsobit změnám.

Karma číslo 6 symbolizuje lásku, rodinu a zodpovědnost

 • Schopnost milovat druhé a pečovat o ně;
 • Touha založit rodinu a podporovat ji;
 • Zodpovědnost a smysl pro povinnost;
 • Schopnost pracovat s lidmi a navazovat harmonické vztahy;
 • Touha pečovat o druhé a zlepšovat jejich životy.

Karma číslo 7 symbolizuje spiritualitu, moudrost a analytickou mysl

 • Silný smysl pro spiritualitu a moudrost;
 • Schopnost analyzovat a hledat hluboké pravdy;
 • Touha po poznání a sebepoznání;
 • Touha ponořit se do různých věd a disciplín;
 • Nezávislost a touha po svobodě myšlení.

Karma číslo 8 symbolizuje materiální úspěch, úspěch a moc

 • Silná touha dosáhnout materiálního úspěchu;
 • Schopnost řídit a vést;
 • Touha mít moc a kontrolu;
 • Schopnost finančního plánování a obchodního řízení;
 • Touha vytvářet a řídit velké projekty.
READ
Lený manžel: kdo to je a je to dobré?

Karma číslo 9 symbolizuje spiritualitu, soucit a altruismus

 • Silný smysl pro spiritualitu a touhu pomáhat druhým;

Jaký je výsledek?

Karmické vztahy jsou jedním z nejzáhadnějších a nejnejednoznačnějších aspektů našeho života. Často vyvolávají mnoho otázek, na které nelze odpovědět běžnou racionální úvahou. Ale i přes to stále dokážeme pochopit, že tyto vztahy se v našich životech neobjevují jen tak náhodně.

krásný smyslný pár

Karmické vztahy vznikají díky naší karmě, tzn. naše předchozí činy a činy. I když je karma někdy vnímána jako negativní věc, ve skutečnosti je to nástroj pro náš rozvoj a zlepšování. Proto mají karmické vztahy hodnotu a význam pro náš duchovní růst.

Karmické vztahy se mohou projevovat pozitivně i negativně. Pokud narazíme na negativní karmické vztahy, může to být způsobeno naším minulým negativním chováním a chybami. V takové situaci musíme přijmout odpovědnost za své činy, projevit trpělivost a pokoru a udělat maximum pro nápravu situace.

Na druhou stranu se karmické vztahy mohou projevit i jako pozitivní jev, například setkání s podobně smýšlející osobou nebo spřízněnou duší. V takové situaci můžeme obdržet spoustu příznivých emocí a vjemů, které přispějí k našemu osobnímu růstu a duchovnímu rozvoji.

Je důležité pochopit, že karmické vztahy nemusí být pro naše vnímání vždy jasné a jednoduché. Pokud se je ale naučíme přijímat takové, jaké jsou a využívat je pro svůj růst a rozvoj, pak se stanou skutečným pokladem našeho života. Nebojte se svých karmických vztahů, učte se své lekce a budujte na nich svůj duchovní život!

Karmické vztahy podle data narození

Karmický vztah je spojením dvou lidí, kteří se již znali v minulých životech a v těchto vztazích prožívali hluboké emoce. Když se nám zdá, že setkání s nějakou osobou bylo osudem předurčeno, můžeme předpokládat, že mluvíme o karmě.

А zjistit, zda mezi mužem a ženou existuje karmická láska nebo karmický vztah, můžete použít numerologii – podle data narození obou partnerů, výpočet jejich karmického čísla.

Karmické spojení mezi mužem a ženou v současnosti nemusí nutně odkazovat na milostnou zkušenost z minulých životů. Ve svých předchozích inkarnacích mohli být ti dva jen přátelé, příbuzní, kolegové z práce a milenci. Jinými slovy, na typu vztahu v minulosti nezáleží, záleží jen na tom, že zkušenost byla sdílená a velmi nezapomenutelná.

Když už mluvíme o karmické lásce, nyní z nějakého důvodu nejčastěji znamenají vztahy, které jsou složité, obtížné, zdlouhavé a vyčerpávající. Zároveň se jim říká špatná karma, těžký los, těžký osud. Karmické vztahy však mohou být jak destruktivní, negativní, negativní, tak léčivé, pozitivní, pozitivní, kreativní.

Pozitivní, kreativní karmické vztahy

Pokud se v reálném životě dva lidé potkali a zamilovali, díky dobré karmě to znamená, že v minulých inkarnacích byli šťastným párem, vedli harmonický život, nepodváděli a nezradili své blízké. A protože ani jeden z nich nenasbíral karmické dluhy, Osud je odměnil dalším šťastným společným životem a předurčil jejich setkání.

READ
Těhotná žena podváděla

Nezáleží na tom, zda předtím měli jiné vztahy a manželství nebo kdy a v jakém věku se seznámili. Vše, na čem záleží, je, že tito dva byli předurčeni k tomu, aby se spojili a zažili skutečné štěstí.

Pozitivní, pozitivní karmické vztahy jsou dány lidem, aby se stali lepšími, pohybovali se po cestě duchovního růstu, porozumění a odpuštění partnerovi, poskytovali mu podporu, aniž by se snažili změnit milovaného člověka, aby se líbil.

Negativní, negativní karmické vztahy

Destruktivní karmické vztahy lze určit podle několik znamení: zpravidla se vyznačují tím, že od prvních minut setkání k sobě lidé začínají pociťovat neodolatelnou přitažlivost a začíná se jim zdát, jako by se znali celý život. Dochází k rychlému „rozpoznání“ vaší spřízněné duše, lásky na první pohled.

Známkou počátku karmického vztahu je i rychlost jeho vývoje. Kvůli duchovní blízkosti se dva lidé buď velmi rychle vezmou, nebo radikálně změní svůj životní styl a přeruší minulá pouta. To je způsobeno skutečností, že lidem se jejich setkání zdá být skutečným znamením osudu.

Taková idylka na začátku vztahu se však později rozvine v sérii zklamání. Společný život přináší nedorozumění, hádky a konflikty, lži a zrady. Vztahy způsobují jednomu nebo oběma partnerům nesnesitelnou bolest, což často vede k rozvoji zlozvyků a závislostí, které vedou jednoho nebo oba manžele na cestu sebezničení.

Destruktivní, negativní karmické vztahy lze předpokládat i na základě absence dětí v takových párech. V situaci karmické lásky mají dva lidé potíže s plozením potomků, i když oba upřímně chtějí mít děti. Někdy se stane, že se dítě ještě narodí, ale narodí se nemocné, s vrozenou patologií, nebo dokonce zemře v raném věku.

Negativní, negativní karmická láska v reálném životě je obvykle naplněn útrapami a utrpením, lze to nazvat vzájemným trápením, kdy se dva lidé milují i ​​nenávidí zároveň. Když jsou spolu, cítí se špatně a tvrdě, ale jakmile se rozejdou, začnou to k sobě znovu přitahovat. Po obnovení vztahů však hádky a konflikty pokračují s novým elánem.

Karmické vztahy a karmická láska podle data narození – jak vypočítat

Zjistěte, zda jsou láska a vztahy karmické, pomůže online numerologie. Chcete-li to provést, sečtěte data narození každé osoby. V tomto případě se „nuly“ neberou v úvahu, s výjimkou případů, kdy je v datu nebo měsíci narození „10“. Takto se získá vypočítané milostné karmické číslo na základě data narození partnerů.

Pokud z výpočtu vyjdou dvě stejná čísla, znamená to, že k setkání nedošlo náhodou a vztah mezi mužem a ženou je rozhodně karmický.

Pokud se konečná čísla liší, pak se obracíme k druhému pravidlu, které platí pro karmu lásky: karmická rodná čísla, která mají společný násobek „11“ nebo jsou v rozsahu od „3“ do „9“, označují existující známky karmické spojení v lásce a vztazích.

READ
Spoluzávislost ve vztazích – 7 kroků ke svobodě

Karmická láska podle data narození někdy jsou určeny bez použití numerologie, ale rozdílem ve věku partnerů: pokud je to násobek „5“ – 5, 10 nebo 15 let, pak jsou takové vztahy také klasifikovány jako karmické.

Některé zdroje nabízejí způsob, jak určit karmické vztahy sečtením všech dat narození partnerů a následným snížením celkového počtu na číslo menší nebo rovné „22“. Takový algoritmus však není správný, protože takto se na tarotových kartách počítá pouze kompatibilita podle data narození.

Na našem webu INPOT.RU můžete použít online kalkulační formulář a rychle zjistit, zda je váš vztah s vaším blízkým karmický.

Karmické vztahy podle data narození – vypočítat online

Chcete-li vypočítat online a zjistit, zda je váš vztah s partnerem karmický, předem určený osudem, vyberte ve formuláři své datum narození a datum svého partnera a klikněte na tlačítko “Vypočítejte karmické vztahy”.

Tvoje datum narození:
Datum narození partnera:
Vypočítejte karmické vztahy

Zjevně máte co do činění s karmickým vztahem, jehož účelem je buď odměna, nebo trest za minulé hříchy. Bez ohledu na povahu vašeho vztahu – pozitivní a konstruktivní, nebo negativní a destruktivní, vám přináší velký užitek. Právě prostřednictvím tohoto vztahu, této lásky si budete moci uvědomit své chyby a napravit svůj život k lepšímu.

Váš vztah není náhodný a má karmickou povahu. S největší pravděpodobností mezi vámi existuje spojení z minulých inkarnací, které vyžaduje odpracování vzájemných dluhů. Je to karma, která vás drží pohromadě. Musíte jít životem jedním směrem, ale zároveň jeden z vás musí převzít roli vůdce a druhý se musí stát následovníkem.

Ve vašem vztahu existuje indikátor velmi silné karmické přitažlivosti. S největší pravděpodobností pro vás bude těžké navždy odejít, i když to chcete udělat. Takové vztahy jsou však velmi složité. Buď každému z vás pomohou vybrat si správnou životní cestu, nebo vás naopak svedou z pravé cesty a ještě více zvýší karmický dluh všech.

Ve vašem vztahu jsou známky karmy. Může o nich napovědět buď nápadná podobnost vašich postav, nebo polární rozdíly ve všem. Pokud se ve vašem svazku neustále objevují potíže, konflikty a nedorozumění, ale z nějakého důvodu prostě nemůžete přerušit vztah, pak je to projev karmy.

Ve vašem vztahu je velmi málo karmických připoutaností. Jediné, co asi může být ozvěnou minulých inkarnací, je stejně silná touha vytvořit rodinu. Máte všechny šance prožít spolu celý život, ale láska časem ustoupí do pozadí.

Ve vašem vztahu s partnerem jsou známky karmy. Je pravděpodobné, že v určité fázi vývoje se váš svazek dostane do slepé uličky. To však nebude mít fatální následky. Děti se mohou stát odstrašujícím příkladem, pokud je máte v době krize ve vašem vztahu.

READ
Jak rozvíjet paměť: cvičení a užitečné tipy

Váš vztah má známky karmy. V procesu rozvoje vašeho spojení může jeden z vás nebo oba trpět vlastním sobectvím. Pokud se stanete narcistickým, bude docela snadné problém vyřešit. Pokud váš partner začne projevovat sobectví, pak budou další potíže. I když se dokážete smířit s nedostatky své polovičky, není zdaleka pravda, že s tím dokážete žít.

Ve vašem vztahu jsou známky karmických připoutaností. Obvykle se projevují ve svazku lidí, kteří jsou připraveni udělat pro svou rodinu cokoliv. V předchozích inkarnacích se každý z vás choval správně ke své drahé polovičce a své rodině, takže v tomto životě nebudete muset platit za chyby v minulém životě.

Ve vztazích, které vás spojují, jsou známky karmických. Vy a váš partner se můžete při vytváření aliance setkat s neslučitelností potřeb a tužeb. Pokud usilujete o úspěšné a šťastné manželství, pak je lepší tečkovat všechna já od samého začátku vztahu.

Známky karmických ozvěn minulosti, které jsou ve vašem svazku, varují, že váš vztah se pravděpodobně bude neustále pohybovat v kruzích. Navzdory skutečnosti, že najdete cestu ven z určité obtížné situace, bude se periodicky opakovat. Vše špatné, čeho jste se dokázali na první pohled navždy zbavit, se do vašeho vztahu bude znovu a znovu vracet. Vaše hádky se budou opakovat, což s největší pravděpodobností povede k přerušení vztahu. Jediným východiskem je dát více svobody své druhé polovičce.

Ve vašem vztahu jsou známky karmických připoutaností z minulých inkarnací. S největší pravděpodobností je váš svazek založen na materiálních zájmech nebo ve vašem vztahu existuje finanční závislost jednoho partnera na druhém. Nejčastěji nejsou takové svazky postaveny na lásce, ale na touze jednoho člověka získat něco hmotného od druhého.

Ve vašem vztahu je velmi málo karmických připoutaností. V takovém svazku zpravidla nic neohrožuje štěstí. V takovém vztahu budou šťastní oba partneři, protože si mohou zcela důvěřovat beze strachu, že budou podvedeni.

Ve vašich vztazích a lásce nejsou žádné známky karmického spojení z minulých inkarnací. I když je váš vztah obtížný, dochází ke konfliktům, hádkám nebo nedorozuměním, důvody by se neměly vysvětlovat vlivem karmy a složitého osudu.

Nezapomeňte, že všechny odbory mají své vzestupy a pády, své bílé a černé pruhy, své úspěchy a neúspěchy. Každý čelí výzvám ve vztazích, ale některé páry procházejí těmito obtížemi, učí se životní lekce a posilují své vztahy, zatímco jiné volí cestu rozvodu nebo rozchodu.

Doporučujeme také provést online výpočet pomocí tarotových karet a zjistit kompatibilitu podle data narození.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: