Měla byste odpustit manželovi nevěru: rada od zkušeného psychologa

Dobrý den, milý čtenáři! Dnes budeme mluvit o tom, jak můžete odpustit manželovu zradu. Téma je velmi citlivé a žhavé, proto je důležité pochopit určitý teoretický přístup k tomuto. Co bude v článku:

 • Proč muži podvádějí;
 • Je nutné odpustit manželovu zradu – názor psychologa;
 • Jak odpustit manželovu zradu a zachránit svou rodinu;
 • Jak odpustit manželovu zradu a jít dál;
 • Mám odpustit manželovu zradu?Rady od psychologa;
 • Způsoby, jak chránit vztahy před podváděním.

Když jsou ženy konfrontovány se zradou, začnou prožívat tak živou škálu pocitů, že jsou často nuceny vyhledat psychologickou pomoc. V tomto článku se pokusíme zjistit, co se děje v páru během zrady, jaké jsou příznaky jejího výskytu a zda stojí za to odpustit zradu vašeho manžela. Také se pokusíme porozumět tomu, co dělat, když dojde v rodině ke zradě, ale nelze to oddělit. Je možné v manželství odpustit zradu, stojí to za to?

Pojďme zjistit, jak odpustit svému manželovi za podvádění.

Důvody, které tlačí manžely k podvádění

Podle statistik v moderním světě více než 38 % mužů alespoň jednou podvedlo svou manželku. Jde samozřejmě o průměrné údaje, ale i tak se je vyplatí pečlivě zvážit. A co je nejdůležitější, snažte se pochopit důvody zrady. Samozřejmě, v každém případě jsou individuální, ale přesto stojí za zvážení obecný trend. A pozorně sledujte chování svého partnera a berte v úvahu jeho reakce. Kvůli vzájemné nepozornosti často přichází okamžik, kdy je žena postavena před situaci, jak odpustit zradu. Jde o bolestivý stav, který vyžaduje hluboké psychologické studium, především od ženy, která se rozhodla pokusit rodinu zachránit. Žena musí vyřešit problém, jak odpustit manželovu zradu a dál žít s ním nebo bez něj.

Takže důvody podvádění manželů:

 1. Nuda ve svazu;
 2. Sexuální disharmonie (nespokojenost);
 3. Pomsta, vzpoura;
 4. Neurotický stav;
 5. Neexistuje žádné vážné chápání manželství atd.

Mnoho bolestivých změn v osobním životě začíná disharmonií v páru. Skvělý pocit nechrání před zradou.

Pojďme zjistit, proč muži podvádějí.

Sexuální nespokojenost

Jak odpustit zradu milované osoby nebo manžela je těžká otázka a odpověď ženě trvá dlouho. První věc, na kterou manželka začne myslet, pokud ji partner zradil, je její sexuálně nepřitažlivost. Harmonie v intimním životě je základ. Nemluvíme o vnější kráse (a nádherné dámy jsou podváděny), ale o tom, že konkrétně dva lidé v páru se k sobě intimně přitahují. Byli jsme schopni uspokojit naše potřeby v posteli. Nedostatek sexuálního uspokojení je jedním z častých motivů hledání nového partnera. Otázka, zda stojí za to odpustit zradu přítele nebo manžela, pokud neexistuje sexuální harmonie, je choulostivá. Často s tímto problémem stojí za to přijít k psychologovi nebo sexuologovi. Sexuální život, pokud chcete obnovit spojení, je třeba přehodnotit. A na to jsou potřeba dva lidé.

Sexuální spojení je pro vztah důležité.

Neslučitelnost životních směrnic

Rozdílné názory manželů na život nepřispívají k posílení svazku. Při vší úctě k sobě navzájem, různé zájmy diktují různé životní styly, koníčky a zábavy. A pokud je poblíž osoba, která sdílí manželovy koníčky, pak může chudák manželka jen sympatizovat. A přej si najít sílu odpustit svému manželovi po zradě.

Je důležité, abyste se s manželem neshodli ve všech bodech a tématech.

Potřeba sebepotvrzení

Zraněná pýcha a potřeba prosadit se jsou častým motivem podvádění manželky, zvláště pokud má příliš autoritářský charakter. Ano, to se stává, muž se necítí být hlavou rodiny, protože žena je povahově příliš silná. V některých případech manžel zažívá ponižování a psychický nátlak ze strany své panovačné ženy. A hledat novou dámu na seznámení je jen pokus prosadit se, ukázat, že je chlap a dělá si, jak uzná za vhodné. Zda odpustit manželovi nevěru je těžký úkol. Vyžaduje to spolupráci s psychologem. Pokud se prosadí, ukazuje to, že ve správném rozdělení rolí a vzájemném respektu jsou v páru chyby. A vyžadují řešení.

READ
Lev muž Střelec žena recenze

Někdy muž potřebuje sebepotvrzení, které žena nemůže dát.

Nuda a monotónnost ve vztazích

Obvyklý rytmus rodinného života, stereotypní chování, monotónnost – to vše negativně ovlivňuje manželský svazek. Manžel v takové situaci často začíná hledat koníček na straně, aby pocítil novost a vzdal se obvyklého rodinného scénáře. I život v lásce se v tomto případě stává bolestným rozhodování, zda je možné odpustit zradu spáchanou z nudy. Spíše zde nemluvíme o odpuštění, ale o hledání novosti. Nemůžete odpustit zradu, pokud problém nevyřešíte a oba nezměníte. Odklon od obvyklého vzorového chování, změna prostředí, častější společné cestování – to vše doporučují psychologové párům, aby nenarazili na útes v rodinném životě zvaný „NUDA“.

Je možné odpustit zradu, když si každý zůstane u svého názoru a na společné komunikaci se nic nemění? Ne, takové řešení nepřinese dlouhodobé výsledky. Navíc to může vést k odpadkům a domácímu násilí.

Ta samá nuda zabíjí vztahy zevnitř.

Je nutné odpustit manželovu zradu – názor psychologa

Jak odpustit manželovi po podvádění a zda to stojí za to udělat, je vážné téma, kterému je třeba porozumět. Pomoci pro ženu může být rada psychologa o odpuštění zrady. Bude muset vyřešit obtížnou situaci – nejen odpustit, ale také upřímně odpovědět na otázky o jejích citech k manželovi, zda s ním může zacházet bez nepřátelství, aniž by si pamatovala pro ni tak obtížnou skutečnost. Má cenu odpustit manželovu zradu, když nyní v hlavě jeho ženy žijí podezření, strach a nedůvěra? Někdy, abyste se s tím vypořádali, musíte práci s konzultantem věnovat více než jeden měsíc, abyste pochopili své skutečné city k vašemu manželovi a možnost začít s ním žít novým způsobem.

Je nutné odpustit manželovu zradu - Názor psychologa.

Jak odpustit manželovu zradu a zachránit svou rodinu – rady od psychologa

Je těžké odpustit zradu, a to i v páru, kde se to docela očekávalo (byla krize, byly vážné skandály atd.) Faktem je, že otázka, jak odpustit zradu, je většinou koncipována pro ženské pochopení situace. A slabší pohlaví se podle psychologů často po zradě manžela začne chovat chybně. Je hloupé předstírat, že se nic nestalo, a co je nejdůležitější, je to absolutně špatné. Ale mnoho žen se začne chovat tímto způsobem, nasadí si masku lhostejnosti k situaci a skrývá skutečné emoce. Emoce v tomto případě mohou pomoci obnovit důvěru v pár.

Jak přežít manželovu zradu – rady psychologa

V páru, kde byly silné pocity, je tak těžké odpustit zradu, že mnoho žen, které získaly tuto smutnou zkušenost, se obrací na specialisty o pomoc. V tuto chvíli je více než kdy jindy potřeba kompetentní rady psychologa, zda stojí za to odpustit manželovu nevěru.

Odpovědi by měly být dány na základě stavu ženy. Někdy trvá dlouho, než se zbavíte obtížných emocí, než dojdete ke správnému rozhodnutí.

Jak odpustit manželovu zradu a zachránit rodinu - Rada psychologa.

Co by manželka neměla dělat poté, co její manžel podvádí – Rada psychologa

Každá dáma má svůj charakter, stejně jako její reakce na zradu milovaného člověka. Některé propadají hysterii a ničí vše, co jim přijde do cesty, zatímco jiné dámy se naopak izolují od celého světa a prožívají těžké deprese. Často je těžké přijít na to, jak odpustit zradu milované osoby, pokud má žena v těžké chvíli nestálost v reakcích. Nemůžete se snažit odpustit zradu, pokud neexistuje stabilní hodnocení vaší společné budoucnosti. Nelze hovořit o smíření, když jsou v osobní komunikaci mezi partnery otevřené problémy.

Co by manželka neměla dělat poté, co její manžel podvádí - Rada psychologa.

Jak odpustit manželovu zradu a jít dál – rada od psychologa

Psychologové často slyší otázku, jak odpustit manželovi po podvádění, pokud existuje zášť. Stav, který paní v této těžké chvíli zažívá, nelze nazvat pozitivním. Úkolem specialisty je změnit bolestivé reakce z traumatu, pokusit se nasměrovat myšlenky ženy k jejímu budoucímu životu, novým silným stránkám a zdrojům.

READ
Vztah na 1 rok: tipy, popis

Psychologové doporučují vnímat to, co se stalo, jen jako špičku ledovce. A hlavní problém hledejte v důvěře, emocích uvnitř páru, vzájemném porozumění. Stojí za to odpustit chlapovu zradu, pokud to všechno není v unii? Odpověď je více než zřejmá. A toto téma je potřeba začít řešit se vzájemným porozuměním, navázáním osobního kontaktu ve dvojici.

Některé dívky poté, co se dozvědí o podvádění, začnou podvádět samy sebe. Ženská nevěra jako pomsta nepřichází v úvahu! To může situaci jen zhoršit.

Jak odpustit manželovu zradu a jít dál - Rada psychologa.

Způsoby, jak chránit váš vztah před podváděním

Je nemožné poskytnout záruku, že od vašeho manžela nedojde k žádné zradě. Ale každá žena může minimalizovat riziko zrady. Tak:

 • Stojí za to věnovat pozornost zvykům a koníčkům vašeho partnera. Jak ukazuje praxe, společné zájmy nás velmi sbližují.
 • Sex a další sex. Z této části života se svým milovaným byste neměli udělat zvyk. A jaká opatření k tomu přijmete, je jen na vás.
 • Nebezpečí být neustále poblíž. Proto věnujeme pozornost osobnímu prostoru toho druhého, abychom se trochu nudili.
 • Udržujeme se v kondici – fyzické i psychické. Neustále se vyvíjíme.
 • Méně skandálů – více konstruktivních rozhovorů.

Řekneme vám, jak se chránit před podváděním svého manžela.

Pokud byste měli odpustit manželovu zradu – rada od psychologa

Pokud bychom si své nevěry neodpustili, pak by byla pravděpodobnost shledání a druhých šancí v manželství téměř nulová. Než se ale k takovému kroku odhodláte, stojí za to důkladně pochopit motivy takového odpuštění. Pokud jsou spojeny se snahou být korektní, dobré pro vaše děti, zachránit manželství a nezlobit vaše rodiče, pak v tomto případě není shledání s vaším milovaným tou nejsprávnější možností. Dokud neabsolvuji terapii u psychologa a neutvořím JASNÉ osobní porozumění, že chci odpustit a být nadále se svým manželem.

Pokud jste si najednou uvědomili, že váš manžel je násilník, pak tento článek bude speciálně pro váš případ!

Manželka zaslechla manželův rozhovor

Závěr

Neměli byste brát zradu jako něco nenapravitelného. Je důležité pochopit, že to, co se stalo, je potvrzením problémů, které se vyvinuly v konkrétní rodině. A otázka, zda stojí za to odpustit zradu přítele nebo manžela, by se měla řešit společně s problémy ve vztahu.

Zdravím vás, drazí přátelé! Podle VTsIOM se 22 % manželství v Rusku rozpadá kvůli nevěře jednoho z manželů. Ale zrada ne vždy vede k rozvodu: hodně záleží na jejích důvodech a postoji manželů k odchodu ven. Ve svém novém článku budu mluvit o příčinách a vlastnostech mužské a ženské nevěry, poskytnu doporučení, jak nevěru odpustit a vysvětlím, kdy to dělat nemáte.

Podle průzkumů VTsIOM se téměř každé čtvrté manželství rozpadá kvůli nevěře jednoho z manželů

Podle průzkumů VTsIOM se téměř každé čtvrté manželství rozpadá kvůli nevěře jednoho z manželů

O postoji k vlastizradě

Zrada je obrovský stres, bolest a zkušenost. Ne každému páru se po tomto podaří manželství zachránit. Někteří se celkem rychle vzpamatují a žijí dál, jako by se nic nestalo, zatímco jiní se bez rozmýšlení rozejdou. Někdo zůstává ve vztahu kvůli dětem nebo strachu něco změnit, ale pak celý život trpí.

Jde o to, že neexistují dva stejné případy a postoje lidí ke zradě mohou být diametrálně odlišné. Jsou páry, kde to vůbec není problém: jeden nebo oba manželé pravidelně chodí stranou a přivírají oči před vzájemnými záležitostmi. Nebo to ani nezavřou, jako tomu bylo ve filmu „Emmanuelle“, kde manžel a manželka záměrně žili v tomto formátu a dokonce si navzájem vyprávěli o svých milostných vztazích.

Hodně záleží na hloubce a délce spojení na straně. Jedna věc je, když se manžel „náhodou“ vyspal se sekretářkou na firemním večírku, zahájil prázdninovou romantiku nebo využil služeb nočního motýla na služební cestě. Svedl tě démon, chvilka slabosti, alkohol – to se dá alespoň nějak pochopit a odpustit. A úplně jiná věc je, když jde o dlouhodobý vztah s milenkou, kdy partner vlastně bydlí ve dvou domech. Zde mluvíme o vědomém rozhodnutí na velkou vzdálenost. To nelze přičítat náhodě.

READ
Proces natáčení porna: co se děje v zákulisí?

Prázdninové románky jsou běžným případem cizoložství

Prázdninové rományběžný případ cizoložství

Nemohu proto jednoznačně říci, že zradu je třeba odpustit nebo naopak rozvést bez rozmyslu. Neexistuje jediné správné řešení.

Ženy odpouštějí nevěru častěji než muži. Silná polovina lidstva je zatížena smyslem pro majetnictví, hrdost a ambice. Žena velmi často nehledá důvody pro zradu v partnerovi, ale v sobě: „Po porodu jsem přibrala, má lepší postavu, je mladší než já,“ a podobně. Za tu zradu jsem si skoro sám zavinil; co bych mu mohl odpustit, když neměl na výběr.

Důvody podvádění jsou u mužů a žen různé. Muži chtějí především sexuální uspokojení a rozmanitost, zatímco ženy hledají emocionální spojení. Silná polovina lidstva nemá problém mít sex jen pro radost, pro ženu je důležitá citová složka. Proto milenky často obtěžují svého partnera hovory, touhou prostě trávit čas spolu, bez sexuálního podtextu. Muž, který dostal od své milenky, co je jeho, může klidně jít domů a zapomenout na ni.

Není divu, že se říká, že muž podvádí tělem a žena duší. V další části podrobně prozkoumám důvody mužské a ženské nevěry.

Pokud jste unaveni z komplikovaného vztahu s partnerem, chcete poznat sebe a své touhy, objevit své vnitřní síly, určit si cíl a rozhodnout se, navrhuji absolvovat můj minikurz „Jak si vybrat správnou cestu ve vztahu .“ Kurz bude trvat 5 dní ve formátu maratonu. Každý den dostanete úkol, který vám zabere jen 10-20 minut vašeho času.

Proč muži podvádějí

To je důležitá otázka, zda má být zrada odpuštěna. Proč muži hledají potěšení na boku?

 • Váš partner je obyčejný sukničkář, je na to zvyklý a je to pro něj norma. Zároveň vás miluje a zbožňuje. A skutečnost, že šel doleva – jen si pomyslete, je to problém. „Jsme tak navrženi od přírody, podívejte, jeden kohout také zadupe všechna kuřata, máme to v krvi,“ to je typická rétorika hýření.
 • Manželovi se doma nedostává sexuálního uspokojení. Možná máte sex jednou za půl roku, jsou problémy s kvalitou a pestrostí.
 • Chováš se jako jeho matka. A vnímá vás jako matku. V tomto případě může jít romantika a vášeň stranou a vyvolená je půjde hledat jinam.
 • Ten muž tě nemiluje. Nejbeznadějnější případ. Ve skutečnosti je mu úplně jedno, jestli mu odpustíte nebo ne.
 • Problémy v rodinných vztazích. Manželka nadává, otravuje, dostává se na dno každého detailu. Muž chce utéct z domova a hledat spřízněnou duši na straně.
 • Muž se prosazuje. V životě je vítěz, potřebuje neustále zaškrtávat políčka, být alfa samec a potvrzovat tento status.

Někteří muži se potřebují cítit jako vítěz a fatální macho

Někteří muži se potřebují cítit jako vítěz a fatální macho

Proč ženy podvádějí

Už jsem psala, že ženy primárně hledají náklonnost a emoce navenek. Proto se důvody pro férovou polovinu lidstva v mnohém liší.

Zde jsou důvody, proč může žena podvádět:

 • Pomsta. Existuje spousta případů, kdy si žena vezme milence v reakci na manželovu nevěru. Pomsta může nabýt velmi zvrácených podob, když manželka podvede svého manžela se svým bratrem, nejlepším přítelem, šéfem a tak dále.
 • Sebepotvrzení. Žena se prosazuje úplně jinak než muž. Pokud chce být muž jen tvrdý chlap, pak se žena snaží zbavit svých komplexů a zvednout si nízké sebevědomí. Říká vám manžel tlustá, neudržovaná a promiňte ten výraz „kláda“? Dobře, najdu si milence, který bude obdivovat, že jsem baculatá, domácí a stydlivá.
 • Ženě chybí emoce. Příklad: váš manžel je rodinný muž a v domácnosti a chcete být serenádou, uneseni z práce a odvedeni do západu slunce. Pak najdete někoho, kdo to udělá. Sexuální podtext je opět v pozadí a emoce jsou na prvním místě.
 • Žena se cítí nedoceněná. Manžel je chladný, nedává komplimenty a celkově se chová, jako by jeho žena byla sestra nebo matka. A ve vztahu, i dlouhém, musí být jiskra. Takže hledáte tento záblesk v očích jiného muže.
 • Stejně jako u mužů je pro některé ženy podvádění normou. Nic takového u ní nevidí.
READ
M potěšit rodiče svého blízkého?

Ženy často podvádějí, aby se pomstily svým nevěrným manželům

Ženy často podvádějí, aby se pomstily svým nevěrným manželům

Časté důvody podvádění u mužů a žen

Snad nejdůležitějším důvodem je, když má partner opravdu vážný pocit mimo rodinu. Tady není na koho vinit: nikdo není v bezpečí před láskou. Často se v takových situacích lidé jednoduše rozvedou a založí novou rodinu, ale také se stane, že zůstanou se svými předchozími partnery. Důvodů je milion: pocit odpovědnosti, nechuť něco měnit, strach ze změny.

Existují i ​​další důvody pro vztahy na straně, typické pro muže i ženy. Psychologové tomu říkají párová nemoc. Není-li v rodině vše v pořádku, nejsou-li některé potřeby uspokojeny v jednom vztahu, kompenzují to lidé v jiných.

V tomto případě je třeba otázku položit úplně jinak: ne „Proč podváděl“, ale „Proč jsem si ho vzal (vzal si ji). Podvádění je důsledkem nezdravého vztahu, nikoli jeho příčinou.

To se obvykle stává, když ve svazku nejsou žádné pocity nebo existují city, ale pouze na straně jednoho z partnerů. Jeden miluje, druhý se nechá milovat. Člověk svého partnera zbožňuje, ale necítí se být milován. Není neobvyklé, že manželé spolu žijí jen kvůli dětem. Tento model je bolestivý a zlý.

Manžel a manželka, kteří si myslí, že se starají o své děti, je ve skutečnosti činí nešťastnými:

 • Děti vidí, že máma a táta trpí, a často se považují za příčinu.
 • Děti si vypěstují mylné představy o modelu rodiny. Děti vychované v takových rodinách často přenášejí to, co se naučily, do svých vlastních vztahů a jen zřídka jsou šťastné.
 • Mít děti není zaručenou ochranou před rozvodem. Když se naskytne příležitost, jeden z partnerů odejde za druhým a děti mu v tom nebrání.

Další častou vztahovou nemocí jsou různé formy spoluzávislosti, o kterých jsem psal v tomto článku. Manžel a manželka spolu žijí ne proto, že se cítí dobře, ale proto, že je to jeden bez druhého nesnesitelné. Takové vztahy nepřinášejí štěstí a radost, což je kompenzováno přechodem doleva.

Spoluzávislé vztahy nepřinášejí štěstí, musíte hledat útěchu na straně, což situaci ještě zhoršuje

Spoluzávislé vztahy nepřinášejí štěstí, musíte hledat útěchu na straně, což situaci ještě zhoršuje

Co dělat, když jste byli podvedeni

Ve zradě nehraje roli jen sex s jinou osobou, ale také její utajování. V tomto případě není třeba zahrnout roli oběti, musíte jednat: okamžitě udělejte jedno ze tří rozhodnutí:

 1. Rozptýlit.
 2. Odpusťte a snažte se věci napravit.
 3. Dát si pauzu.

Ke třetímu řešení dodám: pauza se nedělá proto, aby se čekalo, až se to „vyřeší samo“ a aby se situace vyvíjela podle vlastního scénáře. Potřebujete to, abyste naslouchali svým pocitům, žili v nové realitě a nedělali unáhlené činy. A pak se ukázalo: “Ach, pokazil jsem to, nesnažil jsem se mu porozumět a rozvedl jsem se, ale teď se zdá, že jsem odpustil a lituji toho.”

READ
Děti a rozvod: otázky péče, výživného a výchovy

Dodržujte několik pravidel.

 • Nemučte sebe a svého partnera. Stává se, že žena formálně odpustí, ale ve skutečnosti všichni jen trpí. Vztahy se zvrhnou v nekonečné skandály, otázky, vzpomínání na minulost a rány pod pás. To znamená, že jste nemohli odpustit zradu a je lepší se rozejít. O tom, jak přežít rozvod, si můžete přečíst v tomto článku.
 • Nezapojujte se do sebekopání a snažte se nezaměřovat se na problém. Po manželově zradě ženu často sužují obavy typu: „Jak teď všechno bude? Co když je stále v kontaktu se svým bývalým milencem? Možná mě zase podvádí?” Psychologové tomu říkají toxické myšlení. Neřeší to problém, je to problém sám. Odpuštěno znamená odpuštěno. Mohu vám poradit, abyste se okamžitě sami rozhodli, co budete dělat, pokud se spojení na straně bude opakovat, a dále na to nemyslet.
 • Po provedení jakéhokoli rozhodnutí se neptejte, zda to bylo správné nebo špatné. Jak jsem již psal, neexistuje jediné správné řešení.
 • Pokud máte pocit, že nemůžete odpustit, neodpouštějte.
 • Nemanipulujte s partnerem. To je vedlejší účinek oběti. “Odpustil jsem ti, zůstal jsem s tebou a ty, nevděčná, nenos mě v náručí a nezasypávej mě květinami!” Není třeba to dělat: odpustit je vaše rozhodnutí a vaše odpovědnost, neměli byste tuto odpovědnost sdílet se svým partnerem.
 • Zkuste být na chvíli od sebe. Někdy je potřeba se nad situaci povznést a podívat se na ni zvenčí. Pokud zůstanete spolu, nebudete to moci udělat. Je těžké zůstat v pohodě a při smyslech, když je kolem tolik rozptýlení.

Někdy může být dobrou terapií odstěhovat se a žít na chvíli odděleně.

Někdy může být dobrou terapií odstěhovat se a žít na chvíli odděleně.

Nemyslete si, že jakmile se rozhodnete, problémy skončí. I silní duchem někdy zažijí věci, které „spolknou“ nebo, jak říkají mladí, „bombu“. Zášť, vztek, touha dostat se na dno partnera a něco tam zjistit. Pokud se to stává zřídka a obecně klesá, je to normální. Ale když se to stane problémem a posedlostí, je to důvod k konzultaci s psychologem.

Pokud se chcete naučit, jak se vyrovnat s úzkostí, zvu vás na můj minikurz „Chraňte se před úzkostí“. Kurz bude trvat 5 dní. Každý den dostanete úkol, který zabere jen 10-20 minut. S mojí pomocí si na konci kurzu osvojíte a procvičíte dovednosti v boji s úzkostí.

Rozejít se nebo odpustit?

Přátelé, jak vidíte z článku, otázku jsem nechal otevřenou. Mohu doporučit poslouchat své pocity: pokud jistě chápete, že nemůžete odpustit zradu, neměli byste to zkoušet. Bude to pro oba utrpení, ztráta času a stejně to povede k rozchodu. I když i zde existují možnosti, radím vám, abyste si dali pauzu.

No, pokud se rozhodnete zůstat spolu po podvádění, máte před sebou dlouhou práci. Musíte nejen přežít, co se stalo, ale také zajistit, aby se to už neopakovalo. K tomu se musíte propracovat problémy ve vztahu a zajistit, aby byly uspokojeny potřeby partnerů v manželství. S tím pomůže rodinný psycholog a dá potřebná doporučení.

Na světě je mnoho párů, kterým se podařilo přežít nevěru a žít šťastně až do smrti.

Na světě je mnoho párů, kterým se podařilo přežít nevěru a žít šťastně až do smrti.

A nakonec: na světě je mnoho párů, kterým se podařilo přežít zradu a žít šťastně až do smrti. Zrada není v žádném případě rozsudek smrti, život po zradě nejen existuje, ale může být plný a bez mráčku. Hlavní je pracovat správným směrem a věřit v úspěch.

Jak může pomoci poradenský psycholog?

Pomohu vám ekologicky překlenout období nevěry, rychle vytvořit pozitivní emocionální zázemí a znovu získat produktivitu. Můžete očekávat:

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: