Uzavřený člověk a jeho znamení

Magistr psychologie, praktikující psycholog 1. kategorie s 19letou praxí. 85 % mých klientů jsou muži. Hlavními tématy apelů jsou interakce v rodině a v týmu; sexuální problémy.

Rozhodčí – Margarita Lopukhova

Rodinný psycholog. 8 let zachraňuji “rodinné buňky” před rozpadem. Pomáhám párům znovu získat lásku a porozumění.

Důvody izolace

Pojďme si říct, proč se někdy člověk dokáže stáhnout do sebe a nechce komunikovat s ostatními. Každý z nás jistě někdy pocítil takovou potřebu samoty. To může být způsobeno různými důvody.Podívejme se na ně a pokusme se pochopit, proč se to děje.

Co je to izolace a její typy

Stažení je psychický stav, kdy se člověk raději vyhýbá komunikaci s ostatními lidmi a chce trávit čas sám nebo omezuje své sociální kontakty. To může být dočasný stav nebo charakterizovat dlouhodobý trend chování. Uzavřenost se může projevovat v různých formách:

 • Sociální stažení: Člověk se sociálním stažením zažívá nepohodlí a nejistotu v komunikaci s ostatními lidmi. Může se vyhýbat velkým skupinám, setkávání s novými lidmi a společenským setkáním.
 • Emocionálně uzavřený: Emočně uzavřený člověk má potíže s vyjadřováním svých pocitů a emocí. Může se snažit skrýt své emoce nebo se izolovat, aby se vyhnul projevování svých pocitů ostatním.
 • Intelektuální odtažitost: Osoba s intelektuální odtažitostí se vyhýbá diskusím o obtížných nebo osobních tématech. Raději zůstává na povrchu komunikace a nechce jít hlouběji do diskuzí.

Příčiny

Člověk se může z různých důvodů stáhnout do sebe a vyhnout se komunikaci. Někteří z nich:

 • Sociální úzkost: Lidé se sociální úzkostí zažívají intenzivní strach ze sociálních situací, strach z toho, že je budou ostatní posuzovat, a obávají se, že udělají něco trapného nebo nevhodného. To může vést k vyhýbání se socializaci a upřednostňování situací, kdy může být člověk sám.
 • Negativní zkušenosti z minulosti: Prožité negativní situace související s komunikací mohou zanechat hlubokou stopu na psychice člověka. Například šikanování, urážení nebo nepříjemné konflikty s ostatními mohou vytvářet strach z opakování takových situací.
 • Nízké sebevědomí: Lidé s nízkým sebevědomím se mohou považovat za neschopné komunikovat s ostatními lidmi. Mohou pochybovat o svých schopnostech, obávají se, že budou odmítnuti nebo nepochopeni, a raději se vyhýbají komunikaci, aby nečelili případným zklamáním.
 • Potřeba samoty: Introverti obvykle získávají energii z času stráveného o samotě. Potřebují čas na odpočinek a vnitřní reflexi. Cítí se pohodlněji, když mají možnost být sami a věnovat se svým koníčkům bez vnějších vlivů.
 • Strach z odmítnutí: Strach z odmítnutí nebo nepřijetí ostatními může člověka odradit od sociálních interakcí. Často je to kvůli touze chránit se před možnou emoční bolestí nebo zklamáním.
 • Sociální srovnání: Někteří lidé se neustále srovnávají s ostatními a snaží se splnit určité standardy, které považují za „správné“. Pokud mají pocit, že tyto standardy nesplňují, může to vytvářet pocity méněcennosti a přimět je, aby se vyhýbali sociálním situacím.
 • Poruchy nálady: Deprese, úzkost nebo jiné psychické poruchy mohou výrazně snížit váš zájem o socializaci. Osoba se může cítit unavená, postrádá energii a nemůže najít radost v sociálních interakcích.
READ
Jak přimět chlapa, aby tě miloval?

Výhody a nevýhody

Být izolovaný má své klady i zápory. Je důležité pochopit, že tyto aspekty se mohou lišit v závislosti na osobních vlastnostech a situacích.

 • Samota a odpočinek: Čas strávený o samotě může člověku pomoci získat zpět energii, uvolnit se a shromáždit myšlenky po stresujícím dni nebo obtížných situacích.
 • Vnitřní reflexe: Odtažení může podpořit hlubší reflexi a sebepoznání. Člověk si může lépe uvědomovat své emoce, myšlenky a hodnoty.
 • Kreativita: Čas o samotě může stimulovat kreativitu a pomáhat rozvíjet nové nápady nebo koníčky.
 • Omezení sociálních vazeb: Stažení může vést k omezeným sociálním kontaktům a stažení z blízkých vztahů. To může vést k pocitům odcizení a osamělosti.
 • Sociální izolace: Nadměrná izolace může vést k sociální izolaci, která může ovlivnit psychickou pohodu člověka.
 • Nedostatek podpory: Během období stresu nebo potíží může mít člověk potíže s hledáním podpory nebo pomoci, pokud je uzavřený.
 • Omezené zkušenosti: Vyhýbání se novým sociálním situacím může mít za následek promeškání zajímavých příležitostí, spojení a zkušeností.
 • Negativní emoce: Neustálé vyhýbání se interakcím a společenským událostem může způsobit pocity osamělosti, úzkosti a deprese.

Jak se vypořádat s izolací

 • Otevřete se sami sobě: Pokuste se věnovat čas introspekci a pochopení sebe sama. Položte si otázky o tom, co přesně ve vás vyvolává pocit odtažitosti, a vyhýbejte se komunikaci s ostatními lidmi. Odpovědi na tyto otázky vám pomohou objasnit vaše emoce a motivy, což je první krok k překonání abstinenčních příznaků.
 • Řekněte svým blízkým: Začněte se pomalu otevírat blízkým přátelům nebo členům rodiny. Vyberte si lidi, kterým důvěřujete, a sdílejte své myšlenky a pocity. Blízkí lidé se mohou stát vaší podporou a podporou, díky čemuž bude proces překonávání izolace méně obtížný.
 • Konfrontujte své obavy: Identifikujte, které obavy vám brání v komunikaci s ostatními. Postavte se jim postupně, začněte malými krůčky. Můžete například zkusit pozdravit cizího člověka nebo se připojit k malé skupině na společenské akci.

Pamatujte, že překonání abstinenčních příznaků je proces, který může trvat čas a vyžaduje úsilí. Buďte k sobě trpěliví a laskaví, dejte si prostor k chybám a nebojte se experimentovat. Krok za krokem, s podporou blízkých a možná i profesionála, se můžete cítit sebevědoměji a užívat si bohatší a svobodnější život.

Jste připraveni přestat myslet na svůj problém a konečně přejít ke skutečným činům, které vám pomohou zbavit se vašich problémů jednou provždy? Pak by vás mohlo zajímat v tomto článku .

Podle statistik je izolace problémem pro 60 % světové populace. Zvláštnost se nejčastěji vyskytuje v dětství. Později se můžete stát obětí podobného problému.

READ
Partnerství: Čestnost a upřímnost

Definice

Uzavřenost je negativní psychická vlastnost jedince, která se projevuje omezováním komunikace s ostatními lidmi. Uzavřený člověk má potíže s navazováním kontaktu, málokdy navazuje nové známosti a má potíže v práci.

rezervovaná dívka

Toto chování je negativní charakterový rys.

Důvody izolace

Budeme mluvit o zdravých lidech, kteří nemají duševní poruchy. Důvody izolace často spočívají v raném dětství, méně často v dospělosti. Situace musí být okamžitě napravena, zanedbání povede k nenapravitelným následkům.

Strach

Strach z okolí podněcuje nedůvěru k neznámému. Aby se člověk dostal pryč od problémů a vyhnul se nepříjemným situacím, stáhne se. Strach získává na síle v raných fázích známosti, s blízkou komunikací se člověk ukazuje z osvobozené strany.

Asi 70 % pacientů s nevyléčitelnou nemocí se izoluje kvůli strachu ze smrti.

Jste připraveni přestat myslet na svůj problém a konečně přejít ke skutečným činům, které vám pomohou zbavit se vašich problémů jednou provždy? Pak by vás mohlo zajímat v tomto článku .

Nelítost

Jedinci náchylní k takovým problémům nevědí, jak o svých potížích mluvit s ostatními, a je pro ně obtížné sdílet své vnitřní zkušenosti. Začátkem mohlo být trauma z dětství: hádky mezi rodiči, ponižování od vrstevníků. Uvnitř se hromadí zášť, která vyvolává vztek a agresi. Dost často se takoví lidé stávají zločinci.

Stres

Stres je příčinou izolace, jejíž projev je častěji charakteristický pro dospělé. Životní zlom přiměje jedince k tomu, aby se na chvíli uzavřel před okolním světem, melancholie ho požírá zevnitř.

introvertní mladá dívka

S překonáním stresového stavu mizí nejistota a obnovuje se životní energie.

Nedostatek komunikačních dovedností

Komunikační dovednosti jsou základním faktorem v interakci mezi lidmi. Neschopnost komunikovat a mluvit s lidmi je přirozeným důvodem izolace. Takoví jedinci mohou mít okruh podobného vývoje, se kterými najdou společnou řeč.

Kritika od ostatních

Otevřená kritika v raném věku má bolestivý dopad na psychický vývoj dítěte. Děti nevědí, jak správně přijímat kritiku. Drsné komentáře učitelů, rodičů a cizích lidí mohou vést k psychickým problémům.

Nízké sebevědomí

Nejistota brání komunikaci s ostatními lidmi. Člověk nepřijímá sám sebe jako osobu, myslí si, že je daleko od standardu, který si nejčastěji vymyslel sám. Nejjednodušší cesta ven je stáhnout se ze společnosti.

READ
Požadavky na zpracování abstraktu disertační práce 2020 podle GOST: magisterský, kandidátský, doktorský se vzorem

Psychické trauma

Psychický šok mění osobnost a její postoj k životu. Trauma z dětství tvrdě zasáhne a ovlivňuje budoucí život dítěte.
Nejčastěji děti, které skončí v dětském domově, utrpí psychické trauma. Pocit zrady ze strany rodičů podporuje strnulost a stažení se ze světa. Je to patrné zejména u teenagerů.

odtažitá holčička

Ztráta milovaného člověka je vážným šokem, který je pociťován na dlouhou dobu.

Více než 9 000 lidí se touto technikou zbavilo svých psychických problémů.

Známky stažení

Lidé zaměření na svůj vnitřní svět se nazývají introverti. Kladou ve svém životě značný důraz na své zkušenosti a myšlenky. Potřebují zvláštní přístup, komunikace pro takové lidi není jednoduchá.
Hlavní znaky temperamentu uzavřené osobnosti:

 1. Nejistota. Nevyjadřuje svůj názor, mlčí a není iniciátorem.
 2. Uzavřenost. Vyslovuje se odmala, dítě nemluví, na dotaz odpovídá krátkými frázemi.
 3. Plachost. Nechce být středem pozornosti.
 4. Potíže s hledáním společného jazyka se společností. Je těžké dosáhnout úspěchu v kariéře i osobním životě.
 5. Pasivita, vážnost.

Vnější rysy nekomunikativního člověka jsou patrné i bez kontaktu s ním:

 1. Ruce máte vždy v kapsách. Tímto gestem se snaží distancovat od světa.
 2. Hlavu dolů. Nevěří ve svou přitažlivost a snaží se zůstat bez povšimnutí.
 3. Při hovoru nenavazuje oční kontakt. Oči jsou i při komunikaci směřovány do strany.

dívka je stydlivá

Sociální fobové se bojí, že si lidé všimnou jejich vnitřních pocitů. Špatné myšlenky v nich vyvolávají úzkost.

Charakteristika uzavřené osobnosti

Uzavření jedinci se chovají omezeně, jsou tajnůstkářští. Takoví lidé trpí osamělostí a jsou nekomunikativní. Introvert navenek reaguje na stresové situace klidně, uvnitř ho ale pohltí.

Život je pro uzavřeného člověka obtížnější kvůli potížím s komunikací.

Tento typ postavy má také pozitivní vlastnosti: zdrženlivost, schopnost střízlivě posoudit situaci, nezávislost, přesnost a zodpovědný přístup k práci.

Uzavřenost u mužů

Když muži hledají řešení stresové situace, stáhnou se do sebe a vypnou tu část mozku, která je zodpovědná za emoční aktivitu. Konverzace v takových chvílích jsou omezeny na minimum.
90 % mužů má koníček, do kterého se ponoří po hlavě. Koníček vám pomůže odpoutat mysl od vnějších vlivů a vrátit se k obvyklému rytmu života.

READ
Kontrola snů: jak ovládat své sny?
Rada pro dívky: berte manželův koníček jako samozřejmost, pro muže je koníček nutností.

Příčinou psychické poruchy u muže může být rozchod se ženou z její iniciativy. Pak muž ztrácí sebeúctu, odvahu, je v depresi a vyhýbá se komunikaci.

Uzavřenost u žen

Izolace u žen je častým problémem. Diagnostika ukazuje, že pro ženy je obtížnější překonat ostych, takové dívky často zůstávají osamělé. Nejprve opačné pohlaví přitahuje ženskost a skromnost, ale později, když dívka nenaváže kontakt, ji odpuzuje. Muži to mají těžké s uzavřenou dívkou.

Abstinence u dítěte a její důsledky

Izolace dítěte se často vysvětluje nepříznivou situací v rodině, vážným psychickým šokem a nedostatkem pozornosti.

Pokud se nechcete vzdát a jste připraveni skutečně a ne slovy bojovat za svůj plnohodnotný a šťastný život, možná vás bude zajímat v tomto článku .

Doporučuje se okamžitě se problému zbavit, hlavní věcí je pochopit, proč se dítě stáhlo a mlčelo.

Ignorování problému je plné následků:

 1. Obtížnost v komunikaci. Ovlivní život dospělých.
 2. Nezdravý spánek.
 3. Výsměch od vrstevníků.
 4. Self-pochybnosti.
 5. Neuspokojení komunikačních a osobních potřeb.

stydlivá dívka

V obtížných situacích je třeba kontaktovat dětského psychologa. Dítě se s problémem samo nevyrovná.
Dospívání je pro rodiče teenagerů obtížné období. Uzavřený, nespolečenský teenager má potíže s interakcí s vrstevníky a má potíže s komunikací s učiteli. Staženého teenagera nelze nechat bez dozoru, je třeba ho promluvit. Správně strukturovaný rozhovor pomůže dítěti zvednout náladu a uvolnit se.

Je nutné bojovat s izolací?

Člověk vyloučený ze společnosti se potýká s řadou obtíží ve škole, v práci i v osobním životě. Je potřeba se problému zbavit.

Jak se vypořádat s izolací

Stojí za to pochopit, že se můžete zbavit pocitu odcizení, není to nemoc. Hlavní je přijmout problém.

Způsoby, jak překonat izolaci:

 1. Rozvíjení sebevědomí. Překonejte strach ze svých činů.
 2. Sdělení. Není nutné se hned začít přímo seznamovat, to povede ke slepé uličce v rozhovoru. Sociální sítě jsou dobrým místem k procvičování.
 3. Naučte se tanec. Umožní vám zbavit se ztuhlosti v pohybech.
 4. Častěji vystupujte ze své komfortní zóny.

Izolovanost lze napravit, je třeba s ní bojovat. Nejlepším řešením je poradit se s psychologem.

Rozdíl mezi rezervovaností a stydlivostí

Uzavřený člověk je z vlastní vůle izolován od společnosti, netrpí nedostatkem komunikace. Takoví lidé žijí ve svém vlastním světě a málokdy někoho pustí dovnitř. Lidé trpící autistickým syndromem se stahují. Nikoho nepotřebují, mají samostatný svět.

READ
Jak se zbavit sobectví

plachý asiat

Plachost se vyznačuje nedůvěrou v sebe sama a bázlivostí. Takoví lidé potřebují komunikaci, ale bojí se, že budou nevyslyšeni nebo zesměšněni. U cizích lidí se často projevuje stydlivost.

Slavní lidé, kteří trpí izolací

Ne všechny veřejně známé osobnosti se těší zvýšené pozornosti. Někteří z nich zažívají nepohodlí se zvýšeným zájmem o ně.

 1. Kim Basinger. Jako dítě ji rodiče museli testovat na autismus. Problém izolace ji pronásledoval od dětství. V roce 1997 nemohla pronést řeč, když jí byl předán Oscar. Sama Kim Basinger popisuje svůj problém takto: „Plakala jsem každý den, strach mě pronásledoval celý život.“
 2. Lady Gaga. Snaží se odvést pozornost od svého vnitřního světa nestandardním stylem: oblečení, make-up, účes. “Cítím se klidný s lidmi, které znám, ale s cizími lidmi jsem nervózní.”
 3. Robert Pattison. Jeden z těch, jejichž problém byl vyřešen, když se stal slavným hercem. Robert Pattinson řekl: „Měl jsem potíže s komunikací s opačným pohlavím a nejenom. Teď jsem překonal sám sebe.”
 4. Joanne Rowlingová. Spisovatelka o sobě říká: „Problém mi pomohl soustředit se na práci, dokázala jsem sedět hodiny nad knihou jen proto, že se snadno ponořím do svého vnitřního světa. Ze začátku bylo těžké dávat rozhovory, ale teď jsem si na to zvykl. Jednou, když jsem obědval v kavárně, nenapsal jsem si svůj nápad; bylo mi trapné požádat o pero.”
 5. Johnny Depp. Herec nemá rád přehnanou pozornost a nesnese fanoušky, kteří se přijdou fotit. Raději zůstává bez povšimnutí, o hercově osobním životě je známo i málo.

Odcizení nezabránilo těmto lidem dosáhnout kariérního úspěchu. Některým se podařilo zbavit se problému díky své celebritě a některým tak zůstávají. Schopnost ponořit se do vnitřního světa vám pomůže zvyknout si na jakýkoli typ role.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: