Jak přimět muže, aby mluvil

Diplomovaný filolog, zkušený redaktor. Nejzajímavější je udělat něco, co jste ještě nikdy nedělali.

Rozhodčí – Margarita Lopukhova

Rodinný psycholog. 8 let zachraňuji “rodinné buňky” před rozpadem. Pomáhám párům znovu získat lásku a porozumění.

Jak komunikovat s mužem

Pojďme se bavit o tom, jak navázat kvalitní komunikaci s mužem. Všichni víme, že někdy může komunikace s opačným pohlavím představovat své vlastní potíže, ale nebojte se – máme pro vás TOP 30 tipů, které vám pomohou porozumět této jemné a zajímavé vědě!

Komunikace s muži může být příjemná a snadná, pokud znáte nějaká pravidla a doporučení. V tomto článku vám prozradíme, jak budovat důvěryhodné vztahy, jak být sebevědomý a atraktivní v očích mužů a jak se vyvarovat běžným chybám, které mohou podkopat vaše šance na harmonickou komunikaci.

Proč mají ženy potíže s komunikací s muži?

Existuje několik důvodů, proč ženy mohou mít potíže s komunikací s muži. Upozorňujeme, že toto jsou obecné důvody a každá situace může být jedinečná:

 • Rozdíly v komunikačních stylech: Muži a ženy často komunikují a vyjadřují své myšlenky a pocity různými způsoby. Muži mohou být například spontánnější a akčnější, zatímco ženy mohou být citově otevřenější a zajímají se o detaily.
 • Sociokulturní faktory: Společnost může na ženy klást určitá očekávání ohledně jejich role ve vztazích s muži. Například představy o „ženskosti“ a „mužství“ mohou ovlivnit to, jak se ženy cítí a chovají v přítomnosti mužů.
 • Nepochopení mužské psychologie: Často ženy a muži nemusí plně chápat, jak funguje vzájemná psychologie. To může vést k nedorozuměním, konfliktům nebo neefektivní komunikaci.
 • Strach z odmítnutí nebo úsudku: Ženy, stejně jako muži, se mohou cítit nejistě při interakci s potenciálními romantickými partnery nebo v novém sociálním prostředí.
 • Prožívání genderových stereotypů: Genderové stereotypy mohou ovlivnit to, jak se ženy a muži chovají a očekávají, že budou jednat během interakcí. Například stereotypy, že ženy by měly být skromné ​​a čekat, až muž zahájí konverzaci, mohou ztížit navázání vztahu.
 • Přepisování minulých zkušeností: Negativní nebo traumatické zážitky z minulosti s muži mohou vytvářet bariéry a způsobit, že lidé nebudou ochotni komunikovat v budoucnu.

Je důležité si pamatovat, že tyto problémy v komunikaci s muži nejsou nevyhnutelné a lze je překonat uvědoměním si a pochopením svých emocí, rozvojem efektivních komunikačních dovedností a ochotou sdílet zkušenosti s ostatními lidmi.

Jak komunikovat s mužským kolegou

Zde je 10 tipů, jak efektivně komunikovat s mužským kolegou:

 • Buďte profesionální: Komunikujte se svým kolegou v práci s respektem a profesionalitou. Chovejte se k němu stejně jako k ostatním kolegům a važte si jeho přínosu pro práci.
 • Pozorně poslouchejte: Projevte zájem o to, co říká. Věnujte pozornost jeho názorům a nápadům, projevte tak respekt k jeho pohledu.
 • Vyhněte se genderovým stereotypům: Nedělejte si domněnky o jeho zájmech nebo schopnostech pouze na základě jeho pohlaví. Každý člověk je jedinečný.
 • Buďte sebevědomí: Nebojte se vyjádřit své myšlenky a nápady. Věřte ve své silné stránky a přispívejte týmu.
 • Komunikujte otevřeně: Pokud máte otázky nebo obavy, nebojte se je probrat s kolegou. Otevřená komunikace pomáhá řešit konflikty a zvyšuje produktivitu.
 • Stanovte si hranice: Pamatujte, že profesní vztahy se někdy mohou prolínat s osobními. Pokud se cítíte nepříjemně, jasně definujte své hranice.
 • Uznejte: Pokud váš spolupracovník odvádí dobrou práci, nestyďte se uznat jeho úspěch a poblahopřát mu k jeho úspěchům.
 • Práce jako týmový pracovník: Prokažte schopnost pracovat v týmovém prostředí a spolupracovat. Společné úsilí přináší lepší výsledky.
READ
Jak zhmotnit myšlenky, udělat mapu přání

Pamatujte, že dobré vztahy s kolegy vedou k efektivnější práci a lepším výsledkům pro tým jako celek.

Jak komunikovat s přítelem

Zde je 10 tipů, jak komunikovat s mužským přítelem:

 • Buďte upřímní: V přátelství hraje důležitou roli čestnost a upřímnost. Vyjadřujte otevřeně své myšlenky a pocity a nebojte se být sami sebou.
 • Respektujte jeho prostor: Pochopte, že každý člověk má v určitých chvílích své osobní hranice a potřeby. Respektujte jeho soukromí a osobní prostor.
 • Buďte oporou: V těžkých chvílích je důležité se navzájem podporovat. Naslouchejte mu, pokud potřebuje mluvit, a buďte připraveni pomoci, pokud to bude nutné.
 • Nesuďte: Vyhýbejte se kritice a hodnocení. Pamatujte, že přátelství je místo pro vzájemné porozumění a podporu, ne pro soud.
 • Zajímejte se o jeho zájmy: Projevujte zájem o jeho koníčky, zájmy a cíle. To pomůže posílit vztah a vytvořit hlubší spojení.

Přátelství je cenným zdrojem inspirace, podpory a radosti. Respektujte svého přítele a pamatujte, že skuteční přátelé vždy stojí při vás, připraveni vás podpořit v těžkých chvílích a sdílet radosti života.

Jak komunikovat s potenciálním gentlemanem

Pokud máte zájem o muže a uvažujete o něm jako o potenciální schůzce, zde je 10 tipů, které vám pomohou v komunikaci:

 • Projevujte zájem: Projevujte zájem o jeho život, koníčky a názory. Pokládejte otázky, abyste ho lépe poznali a ukázali mu, že vás zajímá.
 • Buďte sebevědomí: Věřte ve svou přitažlivost a hodnotu. Důvěra přitahuje a dělá vás atraktivnějšími v očích ostatních.
 • Komunikujte s respektem: Respektujte jeho názory a pocity, i když ne vždy souhlasíte. Nekritizujte ho a neponižujte ho.
 • Nespěchejte: Vzájemné poznávání a rozvoj vztahů vyžaduje čas. Nespěchejte příliš rychle, nechte vztah přirozeně se vyvíjet.
 • Ukažte svou osobnost: Buďte sami sebou a nepředstírejte, že se vám líbí. Upřímnost a autenticita jsou pro zdravé vztahy důležité.
 • Smích je nejlepší lék: Buďte veselí a vtipní. Humor posiluje pouto mezi lidmi.
 • Aktivně naslouchejte: Projevujte zájem o to, co říká. Ukažte, že nasloucháte, a položte vysvětlující otázky.
 • Nehrajte hry: Buďte transparentní ve svých záměrech a očekáváních. Nehrajte hry a nemanipulujte, abyste upoutali jeho pozornost.
 • Udržujte vzájemnou pozornost: Pokud projeví zájem, oplácejte mu to. Udržujte rovnováhu ve vzájemném úsilí o komunikaci.
 • Buďte trpěliví: Budování vztahu je proces, který vyžaduje trpělivost a vzájemné porozumění. Dejte vztahu čas na rozvoj.
READ
Strach z šéfů: název fobie, co dělat se strachem

Je důležité si uvědomit, že komunikace a vztahy jsou obousměrný proces. Buďte otevření a upřímní, ale zvažte také jeho pocity a zájmy. Naslouchejte svému srdci a důvěřujte svým intuitivním pocitům.

První rande: o čem mluvit s mužem, aby se těšil na další setkání

Steve Nakamoto specialista na komunikaci a mezilidské vztahy

Zapomeňte na všechny triky, které používáte při komunikaci s přáteli. Muži jsou úplně jiné publikum. Mluvte způsobem, který upoutá jejich pozornost, udrží jejich zájem a zanechá příznivý dojem. Musíte se naučit změnit svůj komunikační styl a vyvolat reakci ve svém partnerovi – jedině tak ho přimějete těšit se na další rozhovor s vámi.

10 pravidel, jak vzbudit zájem muže o konverzaci

Upřímný mužský pohled: muži poslouchají stejně pozorně jak své oblíbené rozhlasové programy, tak lidi, o které se zajímají. Pokud chcete upoutat a udržet mužskou pozornost, naučte se vést nezávaznou konverzaci. Jinak vaši fanoušci příliš rychle ztratí zájem a nedají vám šanci ukázat se před nimi v celé své kráse.

Žena, která chce být zajímavou konverzátorkou, musí umět rychle upoutat mužskou pozornost, mluvit „s chutí“ a zanechat příznivý dojem. Tímto způsobem je větší šance, že se muž „naladí na její vlnovou délku“, než aby se odpojil od konverzace. Osvojením si umění small talku žena získá dovednosti, které jí pomohou úspěšně rozvíjet osobní vztahy.

Zvažte, že muži mají „poruchu pozornosti“

Mnoho žen si stěžuje, že jsou obklopeny muži, kteří buď pozorně neposlouchají, nebo se do dlouhých rozhovorů raději vůbec nepouštějí. Často se takové ženy mylně domnívají, že problém spočívá v muži. Svalováním veškeré viny na opačné pohlaví ženy absolutně neberou v úvahu vliv, který samy mají na komunikační proces. Stejně jako tango vyžaduje dva partnery, konverzace musí zahrnovat dva.

Pokud žena volně komunikuje se svými přáteli, pak pro dosažení stejně příjemného výsledku při rozhovoru s muži musíte vynaložit trochu více úsilí. Chcete-li snadno komunikovat s opačným pohlavím, musíte překlenout propast vzájemného nedorozumění. To je možné, pokud jste schopni pochopit zvláštnosti vnímání druhého.

Nelze zapomenout na rozhovor dvou lidí, když vzpomínky na něj jsou oběma příjemné, když plyne jako hudba a uchvacuje jako sex. Má rytmus a předvídatelnost, na kterou se všichni těší a baví.
Jessamyn West , americký spisovatel, autor knihy The Land of Ruthless Loneliness (1984)

Proto, aby moudrá žena povzbudila muže, aby naslouchal a ochotně se účastnil rozhovoru, musí s ním komunikovat „na stejné vlně“. I když nejsou všichni muži stejní, stále existují určitá univerzální pravidla komunikace, která se hodí jak pro stydlivé lidi, kteří nemají řeč, tak pro ty, kteří si rádi povídají.

READ
Co znamená sentimentální člověk? Sentimentální člověk, jak se zbavit nadměrné sentimentality

Přimějte muže, aby se na vás naladili

Upozorňuji na několik užitečných tipů, jak přimět muže, aby vám pozorně naslouchali a účastnili se konverzace:

 1. Rychle k věci. Stručnost vašeho projevu dává druhému příležitost mluvit. Pokud to, co chcete svému partnerovi sdělit, nelze vyjádřit několika slovy, snažte se co nejrychleji dostat k věci. Přeskočte všechny nedůležité detaily. Jinak riskujete, že ztratíte mužovu pozornost na samém začátku rozhovoru. Vaše přítelkyně vás mohou podporovat ve vašem citovém výlevu, ale od svého muže nečekejte totéž. S největší pravděpodobností bude naslouchat jen tak dlouho, jak bude potřeba k pochopení situace, a zbytek času bude věnovat analýze vašeho příběhu a hledání řešení problému.
 2. Nezaměřujte se na negativní aspekty. Ať už sledujete večerní zprávy nebo čtete ranní noviny, valí se na vás spousta negativity. Zdá se, že téměř celý zpravodajský systém na světě má za cíl „potěšit“ pesimisty. I když máte všechny důvody mluvit o nedokonalosti světa, pamatujte: negativita ve velkém množství vyčerpává pozitivní energii lidí. Pokud nad vámi neustále visí mrak, ostatní se vám začnou vyhýbat. Chcete-li snížit množství negativních řečí, procvičujte si sebekázeň a pozitivní pohled na život. Jakmile se touto radou začnete řídit, lidé k vám budou přitahováni a budou ochotnější naslouchat, protože vás budou považovat za šťastného a optimistického člověka.
 3. Snažte se vyjádřit myšlenku, ne zapůsobit. Pokud se někdo příliš snaží zapůsobit na své posluchače svými znalostmi, většinou to vede k negativnímu výsledku. Nikdo nemá rád vševědoucí. Použijte chytřejší taktiku: zaměřte se na to, jak se emocionálně vyjádřit ke známému tématu. Posluchači pravděpodobněji posoudí vaši vášeň pro dané téma než skutečný obsah vašeho prohlášení.
 4. Mluvte více o tom, co muže zajímá. Při výběru tématu konverzace vždy pamatujte na zájmy partnera. Většinu lidí fascinuje to, co se jich přímo týká. Zvolte také vhodný komunikační styl s ohledem na povahu člověka a charakteristiky situace. Někdo rád sdílí nápady, pocity a osobní zkušenosti, jiný si v diskuzích cení informačního obsahu, logiky a podstaty problému. Nezapomeňte, že je čas na myšlenky a čas na pocity. Nedělejte tu chybu, že budete nezaujatým myslitelem tam, kde se od vás očekává, že projevíte emoce, ale vyhněte se emocím ve chvíli nezaujatého zamyšlení.
 5. Vyvarujte se přílišné dramatizace. Moudrý partner je tak emocionální, jak je vhodné. Pokud drobné výroky – například nevinná poznámka od úplně cizího člověka – vyvolají v ženě bouři emocí, muž s největší pravděpodobností ztratí respekt a zájem o takového partnera (pokud sám není fanouškem dramatu).
 6. Žádné dlouhé příběhy! Dlouhé, souvislé příběhy obvykle ostatní nudí. Moudrý člověk eliminuje zbytečné detaily a předkládá posluchačům nejkratší verzi příběhu. Nezapomeňte přerušit svůj projev pauzami, aby vaši účastníci mohli vyjádřit své názory nebo se zeptat. V případě potřeby můžete svůj příběh předvést poznámkou: „To vám zabere jen minutu pozornosti“ nebo: „Tady je krátký příběh.“ Tento úvod objasňuje, jak dlouhý bude váš příběh, a do jisté míry vyhlazuje negativní vnímání nudného vyprávění.
 7. Pamatujte, o čem se nemá mluvit. Můžeme si vážně ublížit tím, že v rozhovoru nastolíme témata, o kterých bychom raději nemluvili. Při komunikaci s potenciálními zájemci o vaše srdce se vyvarujte jakýchkoli nelichotivých prohlášení. Netrvejte na kontroverzních prohlášeních, abyste nebyli považováni za příliš tvrdohlavé a samolibé. To neznamená, že byste nikdy neměli vyjadřovat své skutečné přesvědčení. Jen upozorňuji, že při první interakci s lidmi, které neznáte, je bezpečnější vyhnout se ožehavým tématům, jako je politika, náboženství, peníze a sex. Jakmile budete mít pevné základy dobrých vztahů, budete moci svobodně vyjadřovat své názory na jakékoli téma.
 8. Sledujte reakce svých posluchačů. Pokud vaše potenciální rande začíná být netrpělivé, zívat nebo uhýbat pohledem, možná budete chtít nasměrovat konverzaci jiným směrem. Vaše pouhá touha sdílet své myšlenky a zkušenosti neznamená, že ostatní sní o tom, že vám budou naslouchat. Ujistěte se, že je váš partner zapojen do konverzace – ptejte se a snažte se zachytit jeho reakci. Zůstat potichu příliš dlouho nebo nevykazovat žádnou neverbální odpověď může znamenat, že jste ztratili pozornost posluchače, ale ten je příliš zdvořilý na to, aby přerušil vaši řeč.
 9. „Upravte“ hlasitost a tón vaší řeči. Někdy není důležité, co říkáte, ale jak to říkáte. Ujistěte se, že zvuky vašeho hlasu jsou příjemné na poslech. „Upravte“ hlasitost – nemluvte příliš nahlas, jako byste byli naštvaní, nebo tak tiše, že vás skoro neslyší. Snažte se svá slova vyslovovat jasně a měňte výšku svého hlasu a rychlost řeči, aby nezněla monotónně. I tak úspěšné herečky jako Heather Locklear musely na začátku své kariéry brát lekce a pracovat na svém hlase. Věnujte tedy více pozornosti svým hlasovým vlastnostem.
 10. Najděte rovnováhu ve svém rozhovoru. Někdo raději poslouchá než mluví, jiný naopak. V počáteční fázi vztahu se pokuste zjistit, co váš partner preferuje. Například moje kamarádka Nora se cítí pohodlněji jako posluchačka než jako řečnice. Při komunikaci s ní často více mluvím, než poslouchám. Ale potkal jsem i ženy, které rády mluvily, a v takových situacích jsem se vžil do role posluchače.
READ
Nemohu žít bez svého milovaného - co dělat?

10 pravidel, jak vzbudit zájem muže o konverzaci

Urychlete si proces učení!

Zaměřte se na rozvoj svých komunikačních dovedností. Nejprve se pokuste krátce vyjádřit své myšlenky a dejte partnerovi příležitost promluvit. Ujistěte se, že v konverzaci nepřetěžujete ostatní.

Chcete-li se naučit, jak se lépe vyjadřovat, věnujte pozornost tomu, jak hostitelé televizních talk show komunikují se svými hosty a diváky ve studiu. Sledujte jejich mimiku, gesta, pohledy, držení těla. Sledujte, jak tito zkušení komunikátoři upravují tempo svého projevu a výšku hlasu, aby upoutali plnou pozornost publika.

Drb je ten, kdo s vámi mluví o druhých, nudný je ten, kdo s vámi mluví o sobě, a skvělý konverzátor je ten, kdo s vámi mluví o vás.
Lisa Kirk , americká zpěvačka a herečka muzikálové komedie (1925-1990)

Pokud přijmeme zkušenosti jiných lidí a budeme se snažit rozvíjet, můžeme se během krátké doby stát dobrým komunikátorem. Začněte okamžitě zlepšovat své komunikační dovednosti!

Závěr. Máte smůlu v lásce, když jste považováni za špatného konverzátora. Ale pokud se naučíte vést snadné a uvolněné rozhovory, „naladit se na vlnovou délku“ možného partnera, budete mít určitě štěstí v lásce.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: